You are here

Pobočka Brno

Cyklus odborných seminářů - pobočka Brno

 

Semináře proběhnou v konferenčním sále, zahájení ve 13.30 hod.

 

 • 18. 1. 2016

Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. „Ignis Brunensis – měření kvality ovzduší během přehlídky ohňostrojů“

 

 • 25. 1. 2016

Ing. Petr Janál, Ph.D. „Předpověď povodní z přívalových srážek“

 

 • 1. 2. 2016

Ladislav Budík, p.f. „Využití rozdělení LN5 pro analýzu chování průtoků“

 

 • 8. 2. 2016

Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. „Měření kvality ovzduší v topné sezóně v malých obcích Jihomoravského kraje“

 

 • 15. 2. 2016

Mgr. Petr Münster, Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. „Ledovka a námraza v prosinci 2014“

 

 • 22. 2. 2016

Mgr. Martin Knot „Hydromorfologický monitoring aktuálního vývoje řeky Moravy v Litovelském Pomoraví se zaměřením na Kenický meandr“

 

 • 29. 2. 2016

Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D., Dr. Gražyna Knozová „Analýza přívalových dešťů na území brněnské pobočky ČHMÚ za období 2001-2015“

 

 • 7. 3. 2016

Mgr. Ivana Černá „Extrémní odtokové situace v povodí Rusavy“

 

 • 14. 3. 2016

Ing. Hana Středová, Ph.D., Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. „Stanovení hodnot R-faktoru (erozní účinnosti přívalového deště) pro Českou republiku“

 

 • 21. 3. 2016

Ing. Jakub Jansa (RPP) „Diplomová práce“

 

 • 4. 4. 2016

Ing. Rostislav Fiala, RNDr. Filip Chuchma, RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. „Monitoring sucha pro ČR v roce 2015 a možnosti inovací pro rok 2016“

 

 • 11. 4. 2016

RNDr. Miloslav Hradil „Novinky okolo programu WASP“

 • 18. 4. 2016

Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. „Kvalita ovzduší v roce 2015 v Brně a Jihomoravském kraji“

 

 • 25. 4. 2016

Ing. Rostislav Fiala, RNDr. Filip Chuchma, RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. „Průběh počasí v roce 2015 se zvláštním zřetelem na problematiku klimatického a půdního sucha“

 

 • 2. 5. 2016

Ing. Eva Soukalová, CSc. „Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách“

 

 • 9. 5. 2016

Mgr. Petr Münster „Analýza možností předpovědi vstupních dat pro model AVISO“

 

 • 16. 5. 2016

Ing. Rostislav Fiala, RNDr. Filip Chuchma, RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. „Model AVISO – inovace pro rok 2016 a možnosti krátkodobých předpovědí vybraných agrometeorologických charakteristik“