You are here

Výroční semináře

Výroční semináře Československé meteorologické společnosti a České meteorologické společnosti jsou pořádány od roku 1977.

Přehled Výročních seminářů České meteorologické společnosti je uveden v příloze (Přehled seminářů ČMeS.pdf).

Od Semináře ČMeS v Malenovicích v roce 2007 jsou pravidelně vydávány u příležitosti konání semináře pro jeho účastníky Sborníky abstraktů z každého semináře.

Díky úsilí pracovnic Tiskového a informačního oddělení (dříve Střediska informačních služeb) Českého hydrometeorologického ústavu (Olga Šuvarinová, Hanka Stehlíková, Petra Tichá) se podařilo dohledat všechny Sborníky abstraktů (od roku 2007) v digitální formě, za což jim patří velké poděkování. Sborník abstraktů je uveden vždy na konci každé záložky jednotlivých seminářů v pdf formátu.