You are here

Výroční semináře

Výroční semináře Československé meteorologické společnosti a České meteorologické společnosti jsou pořádány od roku 1977.

Přehled Výročních seminářů České meteorologické společnosti je uveden v příloze (Přehled seminářů ČMeS.pdf).

Od Semináře ČMeS v Malenovicích v roce 2007 jsou pravidelně vydávány u příležitosti konání semináře pro jeho účastníky Sborníky abstraktů z každého semináře.

Díky úsilí pracovnic Střediska informačních služeb Českého hydrometeorologického ústavu (Olga Šuvarinová a Hana Stehlíková) se podařilo dohledat všechny Sborníky abstraktů v digitální formě, za což jim patří velké poděkování. Sborník abstraktů je uveden vždy na konci každé záložky jednotlivých seminářů v pdf formátu.