You are here

Informační věstníky ČMeS

Informační věstníky Československé a České meteorologické společnosti

Informační věstníky Společnosti patří mezi základní informační zdroje pro členy Společnosti. V dobách před začátkem internetu, elektronických konferencí a e-mailů to byl jediný zdroj informací. Do konce roku 2018 vyšlo 100 Informačních věstníků (dále jen IV). První vyšel v březnu 1959. Celkem 50 věstníků vydala ČSMS a další věstníky vydává ČMeS.

První číslo věstníku Společnosti (pracovně zvaný Bulletin) vyšlo v březnu 1959 a obsahoval: oznámení o vzniku Společnosti, zkrácený zápis z ustavujícího shromáždění, výtah přednášky univ. Prof. Dr. A. Gregora a doc. dr. Petroviče, zprávy a jednání z ústředního výboru, ostatní zprávy pro členy (počet nově přijatých členů). Redaktory bulletinu byli dr. Rein a dr. Bayer, náklad byl 150 ks (IV č. 84, prosinec 2010). tento věstník bohužel není v archivu Společnosti.

Informační věstníky ČSMS měly průměrně 10 stran a věstníky ČMeS měly průměrně 6 stran. Nejvíce 22 stran měl IV č. 6 z roku 1962, nejméně 3 strany IV č. 19 z prosince 1968. IV byly číslovány (č. 1 až č. 22) od roku 1959 do roku 1970 a č. 1 až č. 9 od roku 1987 až do roku 1991. Nejčastěji byly vydány 1 až 2 čísla za rok (v roce 1962 a 1968 vyšel 3x). IV z prosince 1963 měl pořadí 10/11 a ze srpna 1964 12/13. IV nevyšel v letech 1969, 1971, 1973, 1974, 1977. Od roku 1982 vychází IV 2x ročně mimo rok 2006 a 2008. V roce 2006 vyšel jeden věstník v listopadu označen č. 1–2 a v roce 2008 vyšel pouze IV č. 2 v prosinci. IV č. 1 z roku 2008 nebyl nikde dohledán. IV ze srpna 1993 byl jako první počítačově zpracován a vytisknut (dřívější IV byly napsány na psacím stroji a rozmnožovány). V posledních 5 letech probíhala distribuce v elektronické a tištěné formě. V roce 2018 projevila asi čtvrtina členů Společnosti zájem dostávat věstník pouze v elektronické formě.

V prvních letech společnosti odpovídali za obsah Informačního věstníku dr. František Rein a Karel Bayer, p.f. (první až pátý Informační věstník). Od čísla šest do čísla 14 za obsah zodpovídal dr. J. Podzimek. Od čísla 15 do 18 odpovídal za Věstník K. Bayer, za Věstník č. 19 Dr. Zdeněk Gregor (v zastoupení vědeckého tajemníka). IV č. 20 až 24 Dr. Milan Koldovský, vědecký tajemník ČSMS. Od č. 25 RNDr. Václav Jírovský, vědecký tajemník, od 1979 za obsah věstníku odpovídal doc. Zikmunda, vědecký tajemník. Od roku 1981 do roku 1993 odpovídal za obsah RNDr. Jan Bednář, vědecký tajemník a v roce 1993 jako předseda. V letech 1994 až 1995 (první číslo) RNDr. Karel Dubec, vědecký tajemník. V letech 1993 až 1997 technicky zpracovával věstník RNDr. Martin Janoušek. Od druhého čísla 1995 do konce roku 2007 odpovídal za obsah věstníku předseda doc. a později prof. Bednář. Od roku 2008 do poloviny roku 2021 zodpovídal za obsah věstníku doc. Tomáš Halenka. Od podzimu 2021 zodpovídají za obsah Věstníku Pavel Lipina a Stanislava Kliegrová.

Poslední vydaný Věstník ČMeS:

Věstník ČMeS 2022/2.pdf (21.12.2022)

 

-pl- 21.12.2022

PřílohaVelikost
PDF icon 108_Informační věstník ČMeS_2022_12.pdf932.76 KB
PDF icon 107_Informační věstník ČMeS_2022_06.pdf900.78 KB
PDF icon 106_Informační věstník ČMeS_2021_12.pdf1.35 MB
PDF icon 105_Informační věstník ČMeS_2021_11.pdf841.18 KB
PDF icon 104_Informační věstník ČMeS_2020_12.pdf716.97 KB
PDF icon 103_Informační věstník ČMeS_2020_06.pdf623.89 KB
PDF icon 102_Informační věstník ČMeS_2019_12.pdf620.71 KB
PDF icon 101_Informační věstník ČMeS_2019_07.pdf615.74 KB
PDF icon 100_Informační věstník ČMeS_2018_12.pdf675.95 KB
PDF icon 99_Informační věstník ČMeS_2018_06.pdf475.44 KB
PDF icon 98_Informační věstník ČMeS_2017_12.pdf436.17 KB
PDF icon 97_Informační věstník ČMeS_2017_06.pdf471.43 KB
PDF icon 96_Informační věstník ČMeS_2016_12.pdf446.56 KB
PDF icon 95_Informační věstník ČMeS_2016_06.pdf543.77 KB
PDF icon 94_Informační věstník ČMeS_2015_12.pdf396.84 KB
PDF icon 93_Informační věstník ČMeS_2015_07.pdf426.09 KB
PDF icon 92_Informační věstník ČMeS_2014_12.pdf1.77 MB
PDF icon 91_Informační věstník ČMeS_2014_07.pdf649.33 KB
PDF icon 90_Informační věstník ČMeS_2013_12.pdf1.73 MB
PDF icon 89_Informační věstník ČMeS_2013_07.pdf383.23 KB
PDF icon 88_Informační věstník ČMeS_2012_12.pdf1.23 MB
PDF icon 87_Informační věstník ČMeS_2012_10.pdf1.49 MB
PDF icon 86_Informační věstník ČMeS_2011_12.pdf2.06 MB
PDF icon 85_Informační věstník ČMeS_2011_06.pdf1.3 MB
PDF icon 84_Informační věstník ČMeS_2010_12.pdf1.9 MB
PDF icon 83_Informační věstník ČMeS_2010_10.pdf1.37 MB
PDF icon 82_Informační věstník ČMeS_2009_12.pdf1.14 MB
PDF icon 81_Informační věstník ČMeS_2009_06.pdf1.24 MB
PDF icon 80_Informační věstník ČMeS_2008_12.pdf1.17 MB
PDF icon 79_Informační věstník ČMeS_2007_12.pdf892.79 KB
PDF icon 78_Informační věstník ČMeS_2007_10.pdf1.18 MB
PDF icon 77_Informační věstník ČMeS_2006_11.pdf1.69 MB
PDF icon 76_Informační věstník ČMeS_2005_12.pdf1.11 MB
PDF icon 75_Informační věstník ČMeS_2005_12.pdf1.66 MB
PDF icon 74_Informační věstník ČMeS_2004_12.pdf1.87 MB
PDF icon 73_Informační věstník ČMeS_2004_06.pdf2.64 MB
PDF icon 72_Informační věstník ČMeS_2003_12.pdf331.62 KB
PDF icon 71_Informační věstník ČMeS_2003_09.pdf365.44 KB
PDF icon 70_Informační věstník ČMeS_2002_12.pdf901.46 KB
PDF icon 69_Informační věstník ČMeS_2002_06.pdf673.3 KB
PDF icon 68_Informační věstník ČMeS_2001_12.pdf4.04 MB
PDF icon 67_Informační věstník ČMeS_2001_06.pdf443.2 KB
PDF icon 66_Informační věstník ČMeS_2000_12.pdf566.14 KB
PDF icon 65_Informační věstník ČMeS_2000_06.pdf1.8 MB
PDF icon 64_Informační věstník ČMeS_1999_12.pdf1002.66 KB
PDF icon 63_Informační věstník ČMeS_1999_06.pdf894.24 KB
PDF icon 62_Informační věstník ČMeS_1998_12.pdf623.71 KB
PDF icon 61_Informační věstník ČMeS_1998_04.pdf5.16 MB
PDF icon 60_Informační věstník ČMeS_1997_09.pdf2.69 MB
PDF icon 59_Informační věstník ČMeS_1997_03.pdf748.23 KB
PDF icon 58_Informační věstník ČMeS_1996_11.pdf536.02 KB
PDF icon 57_Informační věstník ČMeS_1996_04.pdf1 MB
PDF icon 56_Informační věstník ČMeS_1995_10.pdf2.68 MB
PDF icon 55_Informační věstník ČMeS_1995_02.pdf899.15 KB
PDF icon 54_Informační věstník ČMeS_1994_09.pdf959.5 KB
PDF icon 53_Informační věstník ČMeS_1994_02.pdf1.32 MB
PDF icon 52_Informační věstník ČMeS_1993_08.pdf4.5 MB
PDF icon 51_Informační věstník ČMeS_1993_02.pdf5.66 MB
PDF icon 50_Informační věstník ČSMS_1992_09.pdf5.91 MB
PDF icon 49_Informační věstník ČSMS_1992_03.pdf5.16 MB
PDF icon 48_Informační věstník ČSMS_1991_09.pdf5.48 MB
PDF icon 47_Informační věstník ČSMS_1991_02.pdf5.97 MB
PDF icon 46_Informační věstník ČSMS_1990_09.pdf10.26 MB
PDF icon 45_Informační věstník ČSMS_1990_02.pdf5.67 MB
PDF icon 44_Informační věstník ČSMS_1989_09.pdf1.9 MB
PDF icon 43_Informační věstník ČSMS_1989_03.pdf6.2 MB
PDF icon 42_Informační věstník ČSMS_1988_08.pdf1.78 MB
PDF icon 41_Informační věstník ČSMS_1988_03.pdf1.72 MB
PDF icon 40_Informační věstník ČSMS_1987_07.pdf7.45 MB
PDF icon 39_Informační věstník ČSMS_1987_03.pdf5.13 MB
PDF icon 38_Informační věstník ČSMS_1986_08.pdf2.37 MB
PDF icon 37_Informační věstník ČSMS_1986_02.pdf2.68 MB
PDF icon 36_Informační věstník ČSMS_1985_08.pdf2.95 MB
PDF icon 35_Informační věstník ČSMS_1985_01.pdf1.86 MB
PDF icon 34_Informační věstník ČSMS_1984_04.pdf5.53 MB
PDF icon 33_Informační věstník ČSMS_1984_01.pdf2.85 MB
PDF icon 32_Informační věstník ČSMS_1983_07.pdf4.67 MB
PDF icon 31_Informační věstník ČSMS_1983_01.pdf2.64 MB
PDF icon 30_Informační věstník ČSMS_1982_07.pdf3.74 MB
PDF icon 29_Informační věstník ČSMS_1982_01.pdf3.8 MB
PDF icon 28_Informační věstník ČSMS_1981_06.pdf3.91 MB
PDF icon 27_Informační věstník ČSMS_1980_01.pdf2.95 MB
PDF icon 26_Informační věstník ČSMS_1979_04.pdf3.95 MB
PDF icon 25_Informační věstník ČSMS_1978_04.pdf893.52 KB
PDF icon 24_Informační věstník ČSMS_1976_12.pdf371.58 KB
PDF icon 23_Informační věstník ČSMS_1975_12.pdf621.08 KB
PDF icon 22_Informační věstník ČSMS_1972_11.pdf290.48 KB
PDF icon 21_Informační věstník ČSMS_1972_03.pdf543.57 KB
PDF icon 20_Informační věstník ČSMS_1970_04.pdf429.86 KB
PDF icon 19_Informační věstník ČSMS_1968_12.pdf238.17 KB
PDF icon 18_Informační věstník ČSMS_1968_04.pdf1.05 MB
PDF icon 17_Informační věstník ČSMS_1968_02.pdf520.56 KB
PDF icon 16_Informační věstník ČSMS_1967_05.pdf570.42 KB
PDF icon 15_Informační věstník ČSMS_1966_05.pdf1.15 MB
PDF icon 14_Informační věstník ČSMS_1965_09.pdf713.88 KB
PDF icon 13_Informační věstník ČSMS_1965_05.pdf460.34 KB
PDF icon 12_Informační věstník ČSMS_1964_12.pdf818.82 KB
PDF icon 11_Informační věstník ČSMS_1964_11.pdf948.88 KB
PDF icon 10_Informační věstník ČSMS_1963_10.pdf769.6 KB
PDF icon 09_Informační věstník ČSMS_1963_09.pdf734.51 KB
PDF icon 08_Informační věstník ČSMS_1962_12.pdf680.99 KB
PDF icon 07_Informační věstník ČSMS_1962_07.pdf1.18 MB
PDF icon 06_Informační věstník ČSMS_1962.pdf1.82 MB
PDF icon 05_Informační věstník ČSMS_1961.pdf636.5 KB
PDF icon 04_Informační věstník ČSMS_1960.pdf485.58 KB
PDF icon 03_Informační věstník ČSMS_1960.pdf683.83 KB
PDF icon 02_Informační věstník ČSMS_1959.pdf458.21 KB