You are here

Výroční konference ČMeS 2020

Z důvodu epidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19 byla plánovaná výroční konference zrušena.

 

Česká meteorologická společnost
Český hydrometeorologický ústav
Katedra fyziky atmosféry MFF UK
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Pozvánka

Výroční konference České meteorologické společnosti 2020
 

Proti původnímu předběžnému oznámení, tentokrát v novém formátu s třemi okruhy:
Co je nového v oboru
Specializovaná sekce
Odborná exkurze

V rámci prvního, netradičního okruhu se předpokládá představení aktuálních problémů v našem oboru spojené s diskusí v rámci diskusního panelu s pozvanými odborníky, dále prezentace nových vědeckých výsledků uplynulého roku a odborná diskuze Valného shromáždění s debatou, eventuálně přijetím příslušného stanoviska ke kontroverzním či jinak zajímavým aktuálním tématům. Druhý okruh bude v duchu tradičního programu věnován zvolenému odbornému tématu a třetím okruhem bude odborná exkurze. Ke změně formátu, o které jsme již déle v rámci výboru ČMeS diskutovali, nás vede snaha o tématické zatraktivnění i možné časové zpřístupnění našeho tradičního setkání širšímu okruhu zájemců. Součástí bude tradičně i Valné shromáždění ČMeS.

Konference bude tradičně třídenní a bude se konat ve dnech:

22. – 24. září 2020 (úterý až čtvrtek),

místem konání je hotel Union v Lounech

https://hotel-union.cz/

Předběžný program:

(S ohledem na současnou situaci věnujte, prosím, pozornost dalším informacím)

22. září 2020 – odpoledne: Kvalita ovzduší – minulost, současné aspekty a budoucí vývoj
večer: Valné shromáždění ČMeS

23. září 2020 – dopoledne: Open data v české meteorologii: MŽP, Černikovský, Šálek (Amper Meteo), Štěpánek (ÚVGZ AV ČR, ČHMÚ), Tolasz, …
Monitoring sucha – porovnání produktů: HAMR - Vizina (VÚV), Intersucho – Žalud (Mendelova Univerzita), …
odpoledne: Prezentace našich vědeckých výsledků uplynulého roku

  • nový index kvality ovzduší
  • nové, běžící či ukončené projekty
  • publikace v zahraničních i domácích časopisech

Počasí a klimatologie v České televizi (Míková, Žák)
podvečer: Odborná diskuze valného shromáždění ČMeS: debata a vydání stanovisek ke kontroverzním či jinak aktuálním tématům

  • aktualizace české meteorologické terminologie (tzv. charakteristické dny)
  • vliv větrných elektráren na počasí a klima

24. září 2020 – dopoledne: Odborná exkurze na observatoř kvality ovzduší ČHMÚ Tušimice

Pro odborné téma „Kvalita ovzduší – minulost, současné aspekty a budoucí vývoj“ se předpokládají odborné příspěvky o kvalitě ovzduší, jejím pozorování, analýze a statistickém zhodnocení v minulosti, z pohledu jejích zdrojů i současných aspektů a důsledků, především na zdraví obyvatelstva, zemědělské produkce či ekosystémů, jakož i o předpovědi a budoucím dlouhodobějším vývoji, samozřejmě i ve vazbě na meteorologické či klimatické podmínky. Jistě budou vítány i příspěvky k pravidlům a organizaci výstražné služby a opatřením ke zlepšení kvality ovzduší. S kvalitou ovzduší samozřejmě souvisí i meteorologické podmínky, v dlouhodobém vývoji je zde i spojení s vývojem klimatu, mj. i městského, nemluvě o relacích s některými emisemi plynů či jejich produkce. Očekávány by mohly být příspěvky i z dalších institucí, které mají k dané problematice co říci, např. Státní zdravotní ústav apod.

V rámci prezentace vědeckých výsledků uplynulého roku lze zasílat příspěvky o nových projektech či výsledcích projektů běžících či ukončených, rovněž pak o výsledcích publikovaných v zahraničních i domácích časopisech.

Doufejme, že s tímto formátem najde cestu na výroční seminář v tomto roce široké spektrum nejen členů ČMeS, ale i řada dalších odborníků či zájemců v kvalitě ovzduší, z meteorologie, klimatologie, hydrologie i dalších odvětví, kde se aspekty kvality ovzduší, počasí i klimatu a jeho změn uplatňují, ať již z pohledu možné aplikace těchto oborů či jejich služeb, což může pomoci navázat či rozvíjet zajímavé spolupráce mezi nejrůznějšími sektory.

 

Závazné přihlášky do 15. 6. 2020, pro přihlašování, prosím, přednostně využívejte on-line formulář na adrese: http://www.cmes.cz/registration2020/, jinak můžete využít i formulář na konci tohoto oznámení. S ohledem na současnou situaci sledujte, prosím, další informace na http://www.cmes.cz/cs/seminar2020 .

Vložné je 1000,- Kč, pro členy České meteorologické společnosti 500,- Kč a zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení a společenský večer. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Ubytování a strava bude účastníky hrazena na místě.

Ubytování: hotel Union, Louny, nocleh se snídaní 650,- Kč na osobu a noc, většinou v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, je zajištěn pro prvních 60 přihlášených. Alternativně je možné se ubytovat v dalších hotelových kapacitách ve městě, které si už účastníci rezervují sami.

https://hotel-union.cz/

Doprava: Individuální. Parkování u hotelu je velmi omezené, ale lze parkovat za poplatek na Mírovém náměstí nebo zdarma na parkovišti v ulici Žižkova.

Stravování

Stravování (obědy a večeře ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2020) bude zajištěno v hotelu, v ceně do 160 Kč za jídlo. Nabídka jídel pro přihlášené bude upřesněna později.

Exkurze

Pro účastníky semináře připravujeme odbornou exkurzi na observatoř ČHMÚ Tušimice.

Další informace prosím sledujte na http://www.cmes.cz/cs/seminar2020.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., předseda ČMeS 
Ing. Dáša Richterová, lokální organizátor

 

PřílohaVelikost
PDF icon Program241 KB