You are here

2019 - Hrubá Voda

Hlubočky, Hrubá Voda 23. – 25. září 2019

Předpověď v hydrometeorologické službě

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2019

 

Ve dnech 23. až 25. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., tentokrát na téma Předpověď v hydrometeorologické službě.

Letošní téma bylo věnováno především nástroji relativně novějšímu, a to numerické předpovědi počasí, která si v letošním roce může připomenout výročí 70 let od prvního úspěšného pokusu. Dnešní podoba je samozřejmě výrazně odlišná a řada příspěvků ukazuje současné možnosti nastoupené cesty numerického modelování, a to i mimo původní základní směr předpovědi termobarického pole. Mimochodem, před 30 lety bylo publikováno použití tohoto nástroje jako regionálního klimatického modelu, které i u nás umožňují poskytovat podrobné informace o klimatické změně. Téma vybrané pro tento rok reprezentuje fakticky základní cíl a úkoly kompletní palety zaměření v meteorologii, klimatologii, čistotě ovzduší i hydrologii, a je tedy i jedním z hlavních úkolů ČHMÚ, čímž jsme dali prostor i k připomenutí 100. výročí založení československého Státního ústavu meteorologického v Praze.

Letošní výroční seminář se konal v příjemném prostředí Wellness hotelu Hluboký dvůr v Hlubočkách, Hrubé Vodě (http://www.hlubokydvur.cz/), kam se přihlásilo celkem 54 účastníků. Do Hluboček jich nakonec dorazilo jen 45. Uspořádání semináře se po čtyřech letech ujala ostravská pobočka ČMeS a ČHMÚ.

Na semináři zaznělo celkem 22 příspěvků ve čtyřech sekcích: Numerická předpověď počasí, Organizace předpovědní služby, Předpověď kvality ovzduší a Speciální předpověď.

V pondělní sekci Numerická předpověď počasí zaznělo 5 příspěvků, stejně tak jako v sekci Organizace předpovědní služby. V úterý dopoledne v největší sekci Předpověď kvality ovzduší zaznělo celkem 7 příspěvků. Páteční dopoledne bylo věnováno sekci Speciální předpověď, kde bylo předneseno opět 5 příspěvků.

Letošní seminář se konal v zajímavém místě nedaleko Olomouce. Hrubá Voda (německy Grosswasser) je velká vesnice, část obce Hlubočky v okrese Olomouc. Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Hluboček. Prochází tudy železniční trať Olomouc – Opava. V roce 2009 zde bylo evidováno 379 domů a v roce 2001 zde trvale žilo 308 obyvatel. Vesnicí prochází naučná stezka Údolím Bystřice. Historie Hrubé Vody je spjata s místní těžbou břidlice. Břidlice se zde začala těžit kolem roku 1776, v 18. století místní doly patřily mezi největší a nejmodernější. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 byla těžba břidlice přerušena z důvodu nedostatku pracovních sil. Surovina byla používána ve stavebnictví, ale také pro výrobu gramofonových desek – kvalitní břidlice byla za tímto účelem přímo v Hrubé Vodě speciálně technologicky upravována a drcena na jemný prach. V katastru obce je zřícenina hradu Hluboký, Přírodní rezervace Hrubovodské sutě, Ski areál a Park Sportu Hrubá Voda.

Někteří účastníci semináře přijeli už v sobotu a většina se začala sjíždět v pondělí dopoledne. Krátce po 14 hodině seminář zahájil předseda společnosti a zástupce MFF UK Praha doc. Tomáš Halenka. Za organizátory účastníky přivítal Pavel Lipina. Za spolupořádající partnery seminář pozdravil Ing. Petr Tušil (ředitel pobočky ČHMÚ v Ostravě) a za ÚFA AV ČR doc. Dana Řezáčová. Po skončení pondělního odborného programu společnost pozvala přítomné na společný večer s rautem.

Jedním z kritérií při výběru hotelu pro náš seminář byla širší nabídka piva a vína za rozumnou cenu a personál, který s námi bude ochoten posedět alespoň do půlnoci. Myslím, že tyto požadavky byly splněny.

V úterý dopoledne se také jako obvykle konalo Valné shromáždění společnosti. Pro malý počet účastníků bylo podle stanov jednání Valného shromáždění přerušeno a pokračovalo po skončení dopoledního odborného programu semináře. Valné shromáždění řídil předseda společnosti. Stručně informoval o hospodaření společnosti, o chystaných personálních změnách ve vedení (hospodář, revizor). Vyzval členy k námětům na téma příštího semináře, který bude zároveň seminářem volebním.

Úterní odpoledne bylo vyhrazeno pro exkurze. Pro účastníky jsme připravili několik námětů: exkurze na profesionální meteorologickou stanici Červená u Libavé, individuální návštěva historického centra města Olomouce, hrad Helfštýn a Svatý Kopeček u Olomouce.

Několik účastníků se vydalo na hrad Helfštýn, který byl bohužel dočasně uzavřený.

Další skupina, 14 účastníků a tři auta, se vydala na profesionální meteorologickou stanici na Červené hoře u Libavé. Pro účastníky jsme měli připravenou cestu na Červenou vlakem z Hrubé Vody se závěrečným pěším výstupem na stanici. V září, v době konání semináře byla na této trati výluka a tak jsme museli zvolit náhradní trasu. Z původních 15 km vlakem to bylo 61 km autem k Aleji přátelství vzdálené 2 km od stanice. Účastníky exkurze stanicí a meteozahrádkou provedl Ing. František Putala, vedoucí stanice a pozorovatel ve službě Leo Dobiáš. Na stanici jsme se zdrželi více než 1,5 hodiny. Účastnici se zajímali o přístrojovou techniku, náplň práce a celkový chod stanice.

Většina účastníků využila krásného podzimního počasí k vycházce po okolí hotelu, návštěvě zříceniny hradu, či sběru hub. Některé původně přihlášené na Červenou odradila více než hodinová cesta a nechtěli tak trávit dlouhý čas jízdou v autě, což bylo pochopitelné.

I přes pečlivou přípravu se nám organizace exkurzí, i když ne naší vinou, úplně nevyvedly, což nám jistě účastníci odpustili vzhledem k pěknému a příjemnému počasí.

Středeční dopolední program (5 prezentací) byl zakončen před polednem krátkým zhodnocením semináře. V samém závěru účastníci poděkovali organizátorům a předseda společnosti poblahopřál Nataši Slabé, která tento den oslavila své 84 narozeniny. Po obědě se účastníci rozjeli domů.

Třídenní seminář umožnil všem přednášejícím dostatečný prostor pro prezentaci v délce 20 minut. Prezentující většinou dodrželi stanovený čas a tak byl vždy prostor pro jeden až tři dotazy na přednášejícího z pléna. Diskuse k prezentacím pokračovaly o přestávkách a po skončení programu. Společnou fotku účastníků zajistila v úterý dopoledne Hanka Stehlíková.

Během semináře byl zajímavý, neopakovatelný a naprosto nevídaný výdej stravy. Obvykle pro účastníky připravujeme tzv. stravenky. Každému účastníkovi připravíme a vytiskneme přehled objednaných jídel, aby při výdejích netápali. V hotelu Hluboký dvůr připravené stravenky nebyly potřeba. Když jsme byli všichni v jídelně, přišla paní ředitelka hotelu a jmenovitě četla účastníky, kterým personál přinesl objednané jídlo. Bylo to rychlé a účinné, ale doposud nikde neviděné. Zajímavá zkušenost.

Kapacita Wellness hotelu Hluboký dvůr je okolo 70 osob. Cena noclehu byla 800,- Kč za noc při obsazení obou lůžek na pokoji, při samostatném ubytování na pokoji hradil účastník 1000,- Kč + místní poplatek. To byly ceny nižší než v ceníku hotelu a nižší, než bylo dohodnuto, což bylo velmi příjemné. Cena polévky byla 35,- Kč a cena jídla od 119,- po 139,- Kč.

Po delší době se konference konala v lokalitě bez signálu mobilních operátorů. Pro většinu účastníků to byl jistě příjemný relax v době nepřetržité on-line dostupnosti všech a všude. Ti, co nutně potřebovali volat, museli na vycházku na okolní kopce, volat pevnou linkou z hotelu, nebo využili WhatsApp, Messengeru, či jiných internetových aplikací.

Vložné na konferenci bylo 800,- Kč, nebo 400,- pro členy ČMeS. Úsek meteorologie a klimatologie ČHMÚ má dlouhodobě zavedený motivační systém hrazení vložného na výroční semináře. Ředitel úseku hradí plné vložné účastníkům s příspěvkem. Účastník bez příspěvku si polovinu vložného hradí sám.

V rámci semináře proběhlo jednání o mediální spolupráci a podpoře České meteorologické společnosti Tiskovým a informačním oddělením Českého hydrometeorologického ústavu.

Výročního semináře se účastnili 3 čestní členové společnosti. Po delší době seminář ČMeS navštívil doc. J. Kopáček a RNDr. K. Krška. Paní doc. Řezáčová patří mezi pravidelné účastníky výročních seminářů.

Touto cestou bych rád poděkoval kolegům z ostravské pobočky za pomoc při přípravě a organizaci semináře. Roman Volný (příprava semináře), Vlaďka Volná (organizační zajištění a administrativa semináře), Mirek Řepka (příprava exkurze na Červenou a promítání prezentací) a František Putala (průvodce stanicí na Červené).

Za organizační výbor semináře

Pavel Lipina

Odborný program semináře

Numerická předpověď počasí (moderátor sekce: Pavel Lipina):

TOMÁŠ HALENKA (KFA MFF UK): Od myšlenky k realizaci a současné podobě

RADMILA BROŽKOVÁ (ČHMÚ): Nová provozní verze modelu ALADIN ve vysokém rozlišení

PETR ZACHAROV, MILOSLAV MÜLLER, MAREK KAŠPAR, VOJTĚCH BLIŽŇÁK (ÚFA AV ČR): Prediktabilita silných sražkových událostí

TOMÁŠ HALENKA, MICHAL BELDA, PETER HUSZÁR, JAN KARLICKÝ, TEREZA NOVÁKOVÁ (KFA MFF UK), KRYŠTOF EBEN, JAN GELETIČ (ÚI AV ČR): Urbanizovaná předpověď pro Prahu – projekt URBI PRAGENSI

LUCIE POKORNÁ (ÚFA AV ČR): Předpověď budoucího klimatu – známé a neznámé nejistoty v modelech

Organizace předpovědní služby (moderátor sekce: Tomáš Halenka):

FRANTIŠEK ŠOPKO (ČHMÚ): Meteorologická předpovědní služba ČHMÚ v roce 2019

EVA PLÁŠILOVÁ (ČHMÚ): Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

PAVEL LIPINA (ČHMÚ): Meteorologie a klimatologie na pobočce ČHMÚ v Ostravě – historie a současnost

KAREL KRŠKA: O počátcích antropofenologie a jiné divné příběhy

PETR ŠTĚPÁNEK (Ústav výzkumu globální změny AV ČR): Výhled budoucího klimatu v ČR jako podklad pro adaptační strategie

Předpověď kvality ovzduší (moderátor sekce: Stanislava Kliegrová):

ONDŘEJ VLČEK (ČHMÚ): Operativní předpověď kvality ovzduší modelem CAMx na ČHMÚ

JOSEF KEDER (ČHMÚ): K možnosti předpovědi kvality ovzduší metodami umělé inteligence

PAVEL JŮZA (ČHMÚ): Vertikální profil mezní vrstvy - předpověď rozptylových podmínek a předpověď pro hory

BLANKA KREJČÍ (ČHMÚ): Přehled přístupů k prezentování prognóz kvality ovzduší

ROMAN VOLNÝ (ČHMÚ): Smogový varovný regulační systém (SVRS) v předpovědní službě ČHMÚ

VLADIMÍRA VOLNÁ, LEONA VLASÁKOVÁ (ČHMÚ): Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2018

JÁCHYM BRZEZINA, ADÉLA SVEJKOVSKÁ (ČHMÚ): Vývoj koncentrací přízemního ozonu na vybraných stanicích imisního monitoringu v České republice, jejich korelace s meteorologickými prvky a s tím spojená možnost odhadu denní maximální koncentrace O3

Speciální předpověď (moderátor sekce: Radmila Brožková):

MARTIN NOVÁK (ČHMÚ): Biometeorologická předpověď ČHMÚ

ALENA KAMÍNKOVÁ, ONDŘEJ KOSÍK, VERONIKA ŠUSTKOVÁ (ČHMÚ): Možnosti využití DBS CLIDATA pro hydroprognózu

MILOSLAVA STAROSTOVÁ (ČHMÚ): Příklad přívalových srážek dne 6. 6. 2019 v jižních Čechách (prezentovala Eva Plášilová)

KATEŘINA SKRIPNIKOVÁ, DANIELA ŘEZÁČOVÁ (ÚFA AV ČR): Radarová detekce krup – prognostické využití

PETR ZACHAROV, ZBYNĚK SOKOL, PAVEL SEDLÁK, VOJTĚCH BLIŽŇÁK, PETR PEŠICE (ÚFA AV ČR), MARTIN TOMÁŠ (ČHMÚ): Předpověď teploty a stavu silnic v zimním období

V době konání semináře byl k dispozici účastníkům semináře tradiční sborník abstraktů s programem semináře. Velké poděkování za jeho přípravu a tisk patří Tiskovému a informačnímu oddělení ČHMÚ a jeho tiskárně.

Foto: Hanka Stehlíková a Pavel Lipina.

 

Literatura:

LIPINA, P. (ed.), 2019. Předpověď v hydrometeorologické službě. Sborník abstraktů z výročního semináře České meteorologické společnosti konaného v Hlubočkách, Hrubé Vodě ve dnech 23.–25. září 2019. Praha: ČHMÚ. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-92-9

PřílohaVelikost
PDF icon Halenka_Od myšlenky k realizaci a současné podobě.pdf1.9 MB
PDF icon Brožková_Nová provozní verze modelu ALADIN ve vysokém rozlišení.pdf3.57 MB
PDF icon Zacharov_Prediktabilita silných srážkových událostí.pdf4.09 MB
PDF icon Halenka_Urbanizovaná předpověď pro Prahu – projekt URBI PRAGENSI.pdf5.81 MB
PDF icon Pokorná_Předpověď budoucího klimatu – známé a neznáme nejistoty v modelech.pdf1.72 MB
PDF icon Šopko_Meteorologická předpovědní služba ČHMÚ v roce 2019.pdf8.49 MB
PDF icon Plášilová_Systém integrované výstražné služby ČHMÚ.pdf1.88 MB
PDF icon Lipina_Meteorologie a klimatologie na pobočce ČHMÚ v Ostravě – historie a současnost.pdf6.36 MB
PDF icon Krška_O počátcích antropofenologie a jiné divné příběhy.pdf620.14 KB
PDF icon Štěpánek_Výhled budoucího klimatu v ČR jako podklad pro adaptační strategie.pdf3.92 MB
PDF icon Vlček_Operativní předpověď kvality ovzduší modelem CAMx na ČHMÚ.pdf5.7 MB
PDF icon Keder_K možnosti předpovědi kvality ovzduší metodami umělé inteligence.pdf2.54 MB
PDF icon Jůza_Vertikální profil mezní vrstvy – předpověď rozptylových podmínek a předpověď pro hory.pdf3.12 MB
PDF icon Krejčí_Přehled přístupů k prezentování prognóz kvality ovzduší.pdf4.78 MB
PDF icon Volný_Smogový varovný regulační systém (SVRS) v předpovědní službě ČHMÚ.pdf3.11 MB
PDF icon Volná_Vlasáková_Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2018.pdf4.34 MB
PDF icon Brzezina_Vývoj koncentrací přízemního ozonu na vybraných stanicích imisního monitoringu v ČR...pdf2.68 MB
PDF icon Novák_Biometeorologická předpověď v ČHMÚ.pdf5.43 MB
PDF icon Šustková_Možnosti využití DBS CLIDATA pro hydroprognózu.pdf7.54 MB
PDF icon Starostová_Plášilová_Příklad přívalových srážek dne 6.6.2019 v jižních Čechách.pdf4.56 MB
PDF icon Skripniková_Radarová detekce krup – prognostické využití.pdf2.44 MB
PDF icon Zacharov_Předpověď teploty a stavu silnic v zimním období.pdf9.52 MB
PDF icon Hlubočky_2019_roll-up.pdf4.62 MB
PDF icon Sborník abstraktů – výroční seminář ČMeS 23.-25.9.2019 Hlubočky.pdf1.06 MB