You are here

2017 - Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách 12. – 14. září 2017

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2017

Ve dnech 12. až 14. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., tentokrát na téma Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Seminář se konal v příjemném prostředí horského hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických horách, kam se přihlásilo celkem 56 účastníků. Uspořádání semináře se po čtyřech letech ujala královéhradecká pobočka ČMeS a ČHMÚ.

Přednášené příspěvky byly tematicky rozděleny do čtyř okruhů: Meteorologická data – pořizování, úschova, zpracování a distribuce, Staniční pozorování a měření, Radarová data a Aplikace. Celkem zaznělo 20 příspěvků, nejobsáhlejším tématem bylo Staniční pozorování a měření s 8 prezentacemi. Abstrakty příspěvků jsou obsaženy ve vydaném sborníku [1] a v předneseném pořadí jsou uvedeny níže. Hlasováním účastníků semináře byly vybrány tři nejlepší příspěvky. Na prvním místě se umístil příspěvek autorského kolektivu Petra Štěpánka „Technické řady meteorologických prvků a z nich odvozené high-end produkty (např. geodatabáze)“. Druhé místo obsadil příspěvek Ladislava Metelky „Maximální clear-sky UV indexy na území ČR“ a na třetím místě skončil Radim Tolasz s příspěvkem „CLIDATA - Potřebujeme je vůbec?“. Výherci získali poukázky na nákup v internetovém knihkupectví Martinus.cz.

 

SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ

Meteorologická data – pořizování, úschova, zpracování a distribuce:

Tomáš Halenka (KFA MFF UK): Meteorologická data – co je k dispozici

Pavla Skřivánková (ČHMÚ): Crowdsourcing a Internet of Things v meteorologii

Marie Doleželová (Red Hat Czech, s.r.o.): Red Hat Enterprise Linux – operační systém nejen pro meteorologické servery. Filozofie open source softwaru, historie, specifika a využití

Radim Tolasz (ČHMÚ): CLIDATA - Potřebujeme je vůbec?

Staniční pozorování a měření:

Anna Valeriánová (ČHMÚ): Automatizace sítě meteorologických a klimatologických stanic ČHMÚ

Pavel Lipina, Miroslav Řepka, Stanislava Kliegrová, Radim Tolasz, Anna Valeriánová (ČHMÚ): Kontrola pravidelných meteorologických dat v ČHMÚ v databázi CLIDATA

Stanislava Kliegrová, Alexandra Žďánská, Lucie Kašičková (ČHMÚ): Porovnání měření srážek manuálním a automatickým srážkoměrem

Miroslav Dušek (METEOSERVIS, v.o.s.): Novinky ve výrobcích firmy Meteoservis a jejich vliv na měřené veličiny

Gražyna Knozová (ČHMÚ), Marie Doleželová (Red Hat Czech, s.r.o.): Stanovení doby opakování maximálních úhrnů krátkodobých dešťů na základě měření automatického srážkoměru

Martin Možný (ČHMÚ): Měření teploty a vlhkosti půdy v síti ČHMÚ

Antonín Vojvodík (sumava.eu), Josef Jindra (sumava.eu), Jan Procházka (sumava.eu, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta): „Mimo-šumavské“ activity v oblasti budování meteorologických stanic pro měření (nejen) nízkých teplot

Ladislav Metelka (ČHMÚ): Maximální clear-sky UV indexy na území ČR

Radarová data:

Petr Novák (ČHMÚ): Polarimetrická radarová měření v síti CZRAD

Hana Kyznarová (ČHMÚ): Využití charakteristik jader radarové odrazivosti v ČHMÚ

Jan Mejsnar (ÚFA AV ČR, v.v.i.): Limity nowcastingu srážek extrapolací radarových odhadů srážek

Aplikace:

Michal Belda, Tomáš Halenka, Eva Holtanová, Jaroslava Kalvová (KFA MFF UK): Databáze modelových klimatických projekcí CMIP5 a EuroCORDEX - změny v rozložení klimatických pásem v důsledku klimatické změny

Ondřej Lhotka (ÚFA AV ČR, v.v.i., ÚGZ AV ČR, v.v.i.), Jan Kyselý (ÚFA AV ČR, v.v.i., FŽP ČZU), Eva Plavcová (ÚFA AV ČR, v.v.i.): Databáze CORDEX: Jak regionální klimatické modely simulují extrémní horké vlny?

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček (ČHMÚ, ÚVGZ AV ČR, v.v.i.), Jáchym Brzezina (ÚVGZ AV ČR, v.v.i.): Technické řady meteorologických prvků a z nich odvozené high-end produkty (např. geodatabáze)

Roman Volný (ČHMÚ): Využití operativních a předpovědních dat v praxi RPP Ostrava

Ondřej Vlček (ČHMÚ): Studie efektivity omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace v Praze

 

Program semináře obsahoval tři přednáškové bloky, Valné shromáždění ČMeS, prezentaci pracovnice Správy CHKO Orlické hory Bc. Lucie Berkovcové, a ve středu odpoledne také exkurzi.

Na Valném shromáždění zazněly kromě jiného informace o činnosti pracovních skupin. Valné shromáždění vzalo také na vědomí složení nového Výboru ČMeS na další 3leté funkční období.

Z nabídky čtyř exkurzí byl největší zájem o prohlídku vojenské meteorologické stanice na Polomu. Pracovníci této stanice velmi poutavě představili svoji zajímavou pracovní náplň, včetně prestižního seismologického měření. I přes relativně nepříznivé počasí se někteří účastníci vydali na výlet na Šerlich.

Celkově se seminář po odborné i společenské stránce podle nás velmi vyvedl a snad ukázal všem účastníkům i krásu a pohostinnost Orlických hor.

 

Literatura:

[1] Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Praha: ČHMÚ. 2017. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-74-5