You are here

Ostrožská Nová Ves 21. – 23. září 2016

Klimatická změna v ČR: projevy, důsledky a adaptace

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2016

Ve dnech 21. až 23. září 2016 proběhl tradiční výroční seminář České meteorologické společnosti, tentokrát na téma Klimatická změna v ČR: projevy, důsledky a adaptace. Seminář se uskutečnil v příjemném prostředí rodinného penzionu a kempu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Pořadatelství semináře se tak po 7 letech vrátilo na území brněnské pobočky ČMeS. Tradičním spolupořadatelem byl Český hydrometeorologický ústav, Katedra fyziky atmosféry MFF UK a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Na seminář se přihlásil 55 účastníků a zaznělo celkem 23 příspěvků, jejichž abstrakty jsou obsaženy ve vydaném sborníku (ČMeS, 2016). Příspěvky byly zaměřeny jak na obecné aspekty klimatické změny zahrnující základní strategické dokumenty, klimatické modelování a jeho validaci či stochastické generování meteorologických dat, tak i na projevy klimatické změny v podmínkách České republiky, její praktické dopady a možnosti adaptace. V části věnované projevům byly diskutovány zejména posuny v atmosférické cirkulaci, dopady na  teplotní řady na různých místech ČR, změny ve skupenství srážek a několik příspěvků bylo věnováno zajímavé problematice výskytu období s extrémně vysokou teplotou vzduchu (tzv. horkých vln). V části věnované dopadům a adaptacím se pozornost zaměřila zejména na vliv na zemědělství, výskyt zemědělského sucha, dopad na specifické aktivity jako jsou vinařství a chmelařství; závěrečná skupina příspěvků byla věnována dopadům v podmínkách urbánního klimatu. Přehled příspěvků v odpřednášeném pořadí je uveden níže.

 • Tomáš Halenka: Klimatická změna a její hodnocení po COP21 v Paříži.
 • Radan Huth:Validace klimatických modelů: výsledky mezinárodního projektu VALUE.
 • Alexander Ač, Jozef Pecho: Klima jako nelineární dynamický systém: existuje tendence podhodnocovat skutečnou rychlost a dopady změny klimatu?
 • Michal Belda, Tomáš Halenka, Eva Holtanová, Jaroslava Kalvová: Změny v rozložení klimatických pásem podle modelových projekcí projektu CMIP5.
 • Martin Dubrovský: 21 let stochastického generování meteorologických dat.
 • Monika Kučerová: Změny atmosférické cirkulace a teploty vzduchu v Evropě v průběhu 20. století.
 • Eva Holtanová, Kateřina Vodičková: Proměnlivost teploty vzduchu ve Střední Evropě.
 • Radan Huth, Kryštof Maryško: Urychluje se oteplování v Evropě?
 • Lucie Pokorná, Monika Kučerová: Roční chod teplotních trendů v ČR.
 • Lenka Crhová, Anna Valeriánová, Eva Holtanová: Změny počtu dní s charakteristickými teplotami na území ČR.
 • Anna Valeriánová, Lenka Crhová, Eva Holtanová: Časový vývoj počtu extrémně a abnormálně teplých a studech událostí v ČR.
 • Jiří Hostýnek, Karel Sklenář: Projevy klimatické změny v západních Čechách podle měření sekulární stanice Klatovy.
 • Gražyna Knozová, Marie Doleželová: Změny vybraných klimatických prvků ve Strážnici (Dolnomoravský úval) v období 1925–2015.
 • Martin Hynčica, Radan Huth: Dlouhodobé změny skupenství srážek v České republice.
 • Miroslav Trnka, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová, Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Martin Možný, Martin Dubrovský, Zdeněk Žalud: Změna klimatu a její dopady - www.klimatickazmena.cz.
 • Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Skalák, Miroslav Trnka, Jan Meitner, Kamil Rajdl: Změna klimatu pro Českou republiku podle Euro-CORDEX simulací.
 • Lenka Hájková, Tomáš Vráblík, Věra Kožnarová, Martin Možný: Vyhodnocení indexu aridity na území ČR za období 1961–2015.
 • Zdeněk Žalud, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová, Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Martin Možný, František Pavlík, Michal Gebhart, Svatava Maradová, Miroslav Trnka: Monitoring a předpověď zemědělského sucha.
 • Martin Možný: Dopady změny klimatu na české vinařství a chmelařství.
 • Ondřej Lhotka, Jan Kyselý: Nedávné horké vlny ve střední Evropě v kontextu klimatické změny.
 • Aleš Urban, Jan Kyselý: Vliv extrémních teplot vzduchu na úmrtnost v ČR.
 • Tomáš Halenka, Peter Huszár, Michal Belda: Tepelný ostrov města a klimatická změna.
 • Jan Geletič, Michal Lehnert, Martin Jurek: Místní klimatické zóny při studiu současného a budoucího klimatu města.

Na základě hlasování účastníků semináře byly vyhodnoceny tři nejlepší příspěvky. Absolutním vítězem se stal příspěvek autorského kolektivu Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR: „Změna klimatu a její dopady - www.klimatickazmena.cz“. Na druhém místě skončil příspěvek Martina Možného z ČHMÚ s, vzhledem k oblasti konání semináře, příznačným názvem „Dopady změny klimatu na české vinařství a chmelařství“. O třetí příčku se podělily dva příspěvky, a to „Roční chod teplotních trendů v ČR“ od Lucie Pokorné a Moniky Kučerové z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a příspěvek s názvem „Urychluje se oteplování v Evropě?“ od Radana Hutha z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR  a Kryštofa Maryško z Přírodovědecké fakulty UK. Prezentující oceněných příspěvků získali hodnotné ceny v podobě dárkových knižních poukázek na nákup odborné literatury.

V rámci semináře se uskutečnilo rovněž Valné shromáždění ČMeS, jehož hlavním předmětem jednání byly nové stanovy společnosti představené předsedou společnosti Tomášem Halenkou. Úprava stanov souvisí s nutnou změnou právní formy ČMeS z občanského sdružení na zapsaný spolek vyplývající ze změn v občanském zákoníku. Nové stanovy byly hlasováním členů  ČMeS  odsouhlaseny.

Mimo odborné a pracovní náplně doprovázel seminář ČMeS další bohatý program, který byl s ohledem na místo konání zaměřen zejména na atmosféru a tradice jižní Moravy. Večerní program v první den semináře zahájil vřelým úvodním slovem starosta Ostrožské Nové Vsi Ing. Pavel Botek, který všechny účastníky uvítal, seznámil je s některými geografickými reáliemi dané oblasti a představil jim nejatraktivnější přírodní a kulturní zajímavosti v regionu. Dalším překvapením večera byla návštěva místního mužského pěveckého souboru „Krasavci“, kteří v počtu 12 členů v průběhu večera zazpívali mnoho tradičních lidových písní. Jejich vystoupení prokládaná srdečným vyprávěním umožnila doslova „nasát“ atmosféru Slovácka.

Pro odpoledne druhého dne bylo připraveno několik variant exkurzí. Většina účastníků si zvolila velmi zajímavou exkurzi po archeologických lokalitách z období Velké Moravy, která byla vedena místním rodákem, archeologem a především špičkovým odborníkem, ale také znamenitým vypravěčem a popularizátorem doc. PhDr. Luďkem Galuškou, CSc. Výklad docenta Galušky byl veden na několika různých lokalitách, a to jak „v plenéru“ na lokalitě Sady na okraji města Uherské Hradiště, tak v rámci muzejní expozice v Památníku Velké Moravy přímo v Uherském Hradišti, a dokonce i v prostředí archeoskanzenu v  Modré, kde bylo, díky jeho unikátní koncepci možno přímo pozorovat „oživlou historii“, vše za poutavého vyprávění doc. Galušky.

Techničtěji založení účastníci měli možnost navštívit letecké muzeum v blízkých Kunovicích, milovníci památek volili zámek Buchlovice nebo hrad Buchlov. Někteří věnovali krásné a slunečné brzko-podzimní odpoledne cyklovýletu kolem místních štěrkových jezer. Nutno podotknout, že samotný ubytovací areál poskytoval velmi příjemné prostředí s různorodými možnosti vyžití (beach volejbal, minigolf, wellness…). Příjemný den plný zážitků byl završen večerní degustací místních vín řízenou odborníkem.

V závěru semináře jeho účastníci minutou ticha uctili památku zesnulých dlouholetých členů společnosti. Na jaře zemřel RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc., dlouholetý ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v létě zemřel RNDr. Sylvestr Slabý, dlouholetý meteorolog ČHMÚ a v termínu konání semináře PhDr. Vladimír Ondruch, vedoucí meteorologické stanice na Lysé hoře. Čest jejich památce.

Věříme, že účastníci semináře ocenili nejen zajímavé odborné přednášky na aktuální téma, ale že rovněž mohli naplno ochutnat, vychutnat si a zažít atmosféru slováckého regionu a že k nám do prostředí teplé a slunné jižní Moravy třeba za pár let v rámci dalšího semináře ČMeS opět rádi zavítají.

Literatura:

Klimatická změna v ČR: projevy, důsledky a adaptace. Praha: ČHMÚ. 2016. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-62-2.

Marie Doleželová a Gražyna Knozová

PřílohaVelikost
PDF icon Program semináře ČMeS 2016 v Ostrožské Nové Vsi1.23 MB
PDF icon Halenka_Klimatická změna a její hodnocení po COP21 v Paříži.pdf3.01 MB
PDF icon Huth_Validace klimatických modelů - výsledky mezinárodního projektu VALUE.pdf1.75 MB
PDF icon Ač_Pecho_Klima jako nelineární dynamický systém.pdf2.37 MB
PDF icon Belda_Halenka_Holtanová_Kalvová_Změny v rozložení klimatických pásem podle modelových projekcí projektu CMIP5.pdf2.09 MB
PDF icon Huth_Maryško_Urychluje se oteplování v Evropě.pdf2.18 MB
PDF icon Pokorná_Kučerová_Roční chod teplotních trendů v ČR.pdf1.79 MB
PDF icon Crhová_Valeriánová_Holtanová_Změny počtu dní s charakteristickými teplotami na území ČR.pdf1.63 MB
PDF icon Valeriánová_Crhová_Holtanová_Časový vývoj počtu extrémně a abnormálně teplých a studených událostí v ČR.pdf1.84 MB
PDF icon Hostýnek_Sklenář_Projevy klimatické změny v západních Čechách podle měření sekulární stanice Klatovy.pdf1.88 MB
PDF icon Knozová_Doleželová_Změna vybraných klimatických prvků ve Strážnici v období 1925–2015.pdf2.84 MB
PDF icon Hynčica_Huth_Dlouhodobé změny skupenství srážek v České republice.pdf989.89 KB
PDF icon Holtanová_Vodičková_Mezidenní proměnlivost teploty vzduchu na území ČR.pdf1.69 MB
PDF icon Štěpánek a kol._Změna klimatu pro Českou republiku podle Euro-CORDEX simulací.pdf5.56 MB
PDF icon Hájková_Vráblík_Kožnarová_Možný_Vyhodnocení indexu aridity na území ČR za období 1961–2015_CMeS.pdf5.18 MB
PDF icon Žalud a kol._Možnosti předpovědi zemědělského sucha.pdf4.24 MB
PDF icon Možný_Dopady změny klimatu na české vinařství a chmelařství.pdf1.71 MB
PDF icon Lhotka_Kyselý_Nedávné horké vlny ve střední Evropě v kontextu klimatické změny.pdf1.34 MB
PDF icon Halenka_Huszár_Belda_Tepelný ostrov města a kliamtická změna.pdf1.75 MB
PDF icon Geletič_Lehnert_Jurek_Místní klimatické zóny při studiu současného a budoucího klimatu města.pdf2.26 MB
PDF icon Urban_Kyselý_Vliv extrémní teploty vzduchu na úmrtnost v ČR.pdf1.58 MB