You are here

Přednášky - podzim 2019

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS

 

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, vždy v úterý ve 14:30, v místnosti č. 315.

 

8.10.2019 RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (ÚFA AV ČR): Časová struktura intenzivních srážkových epizod v Česku

22.10.2019 RNDr. Radmila Brožková, CSc. (ČHMÚ): Nová provozní verze modelu ALADIN ve vysokém rozlišení

5.11.2019 RNDr. Vilibald Kakos: Dlouhodobé předpovědi přízemních tlakových polí dle alternační metody Františka Pechaly.

19.11.2019 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ), Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. (ČHMÚ): Léto 2019 - nejteplejší léto v Česku

3.12.2019 Mgr. Ondřej Vlček, RNDr. Nina Benešová, Ph.D., Mgr. Kateřina Honzáková, Ing. Jana Šmejdířová, Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová (ČHMÚ): Dopad scénářů emisí z lokálního vytápění (výhled 2023) na kvalitu ovzduší.
S přednáškou bude spojena schůze pražské pobočky ČMeS.

17.12.2019 doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (KFA MFF UK): Od počátků numerické předpovědi počasí k současným pokusům o dlouhodobou předpověď a její propojení s klimatickými projekcemi.