You are here

Přednášky - podzim 2018

Česká meteorologická společnost
pobočka Praha

P O Z V Á N K A

Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní cyklus meteorologických seminářů, které se budou konat
v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, a to tradičně vždy
v úterý v 14:30, v místnosti č. 318 nebo 315.

Za organizátory Vás srdečně zve
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
předseda Pražské pobočky ČMeS

Program seminářů

9.10.2018 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ): Extrémní léto 2018 (místnost 315)

23.10.2018 Ing. Robert Piwko (AČR) : 100 let Hydrometeorologické služby AČR (315)

6.11.2018 Mgr. Jiří Mikšovský Ph.D. (KFA MFF UK): Pět století such v českých zemích pohledem statistické analýzy (318)

20.11.2018 Mgr. Jan Stryhal, doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. (PřF UK, ÚFA AV ČR): Jak vypadá atmosférická cirkulace  nad Evropou v reanalýzách a globálních klimatických modelech? (318)

4.12.2018 Mgr. Pavel Borovička, Mgr. Marjan Sandev, RNDr. František Šopko (ČHMÚ): Rozvoj výstražných a varovných systémů ČHMÚ
S přednáškou bude spojena schůze pražské pobočky. (318)

18.12.2018 doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. (ÚFA AV ČR), RNDr. Radmila Brožková, CSc. (ČHMÚ): Verifikace předpovědi srážek produkované modelem Aladin-CZ (315)