You are here

Přednášky - podzim 2015

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS

Přednášky se konají každé v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1 ve 14:30.

 

29.09.2015 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ), Bc. Hana Škáchová (ČHMÚ):
Extrémní léto 2015 v Česku
místnost 318

13.10.2015 RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. (ÚFA):
110 let observatoře Milešovka
místnost 318

27.10.2015 Ing. Jan Melichar, Ph.D., Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D., Mgr. Lukáš Rečka (COŽP UK):
Studie vlivu prolomení těžebních limitů na životní prostředí a lidské zdraví: aplikace analýzy drah dopadů na kvantifikaci externích nákladů
místnost 318

10.11.2015 Mgr. Lukáš Pop, Ph.D. (ÚFA AV ČR):
Mapa extrémního větru v České republice
místnost 318

24.11.2015 RNDr. Martin Setvák, CSc. (ČHMÚ):
Noční pohledy na Zemi přístrojem Day/Night Band družice Suomi-NPP: světla měst, polární záře, airglow
místnost 315

8.12.2015 RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ):
Revitalizace měřicího komplexu Observatoře Tušimice a první získané výsledky.
S přednáškou bude spojena schůze pražské pobočky
místnost 318

PřílohaVelikost
PDF icon NPP-DNB-a-airglow_CZ_ver-20151124.pdf24.82 MB