You are here

Přednášky - jaro 2016

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, vždy v úterý ve 14:30.

 

15.3.2016 Mgr. Vladimír Piskala (PřF UK Praha), RNDr. Radan Huth, DrSc. (PřF UK Praha, ÚFA AV ČR)
Změny teplot ze dne na den v Praze
místnost č. 318

29.3.2016 doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Mgr. Michal Belda, Ph.D. (KFA MFF UK)
Co nového ve výzkumu a hodnocení klimatické změny po COP 21 v Paříži – od CMIP6 po nové trendy v aktivitách CORDEX a Euro-CORDEX.
místnost č. 315

12.4.2016 doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., RNDr. Pavel Sedlák, CSc., RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D., RNDr. Petr Pešice, Ph.D. (ÚFA AV ČR), RNDr. Miroslav Škuthan (ČHMÚ)
Ansámblová předpověď teploty a stavu povrchu silnic.
místnost č. 318

26.4.2016 Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ing. Jaroslav Schwarz, CSc., Ing. Jakub Ondráček, Ph.D., RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D., Ing. Petr Vodička, Ph.D., Ing. Lucie Kubelová, Ing. Otakar Makeš (ÚChP AV ČR, ÚŽP PřF UK)
Studium atmosférických aerosolů v Aerosolové laboratoři ÚCHP
místnost č. 315

10.5.2016 RNDr. Radmila Brožková, CSc. (ČHMÚ)
Nové parametrizace záření a turbulence v modelu ALADIN
místnost č. 315

24.5.2016 RNDr. Petr Novák, Ph.D. (ČHMÚ)
Nové polarimetrické radary v síti CZRAD
S přednáškou bude spojena schůze pražské pobočky ČMeS.
místnost č. 318