You are here

Přednášky - jaro 2015

10.3.2015 MSc. Carl Svoboda (KFA MFF UK):
Study in Meteorology at University of Reading and in United Kingdom (místnost č. 318)

24.3.2015 Mgr. Dominik Rubáš, RNDr. Ivan Sládek, CSc. (KFGG PřF UK):
Vliv počasí na infarkty myokardu. (č. 318)

7.4.2015 RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D. (LATMOS, Institute Pierre Simon Laplace, Paříž, Francie, a KFA MFF UK):
Vývoj operativního systému pro předpověď kvality ovzduší v Evropě. (č. 318)

21.4.2015 RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D., RNDr, Monika Cahynová, Ph.D. (ÚFA AV ČR):
Roční chod trendů Tmax a Tmin na stanicích v Evropě detekovaný metodou klouzavých subsezón různé délky (č. 318)

5.5.2015 RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHMÚ, pobočka Brno):
Sucho na území ČR (č. 318)

19.5.2015 Mgr. Jan Karlický, doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., Mgr. Michal Belda, Ph. D. (KFA MFF UK):
Regionální klimatické simulace s modelem WRF. (č. 318)
S přednáškou bude spojena schůze pražské pobočky ČMeS.