You are here

Meteorologické společnosti v zahraničí

Evropská meteorologická společnost (EMS)

http://www.emetsoc.org/

Evropská meteorologická společnost (EMS) podporuje a prosazuje vědu, výzkum a uplatnění meteorologie a věd s tím spojených, na celoevropské úrovni, ve prospěch celé populace. Za tímto účelem pomáhá EMS svým členským společnostem a přidruženým členům. EMS zejména usiluje o dosažení lepší komunikaci a porozumění mezi členy evropské meteorologické komunity. Členy EMS musí být jen neziskové organizace.

29. 11. 2015 (pl)


 

EMS Member Societies

http://www.emetsoc.org/members-activities/ems-member-societies/

Přehled a kontakty na meteorologické společnosti sdružené v EMS (36 společností a okolo 10.000 individuálních členů).

29. 11. 2015 (pl)


 

Deutche Meteorologische Gesselschaft

http://www.dmg-ev.de/index.htm

Německá meteorologická společnost

29. 11. 2015 (pl)


 

The Royal Meteorological Society

http://www.rmets.org/

Královská meteorologická společnost je vědecká a profesionální společnost pro počasí a podnebí. Jejím posláním je podporovat meteorologie jako věda a profesi.

29. 11. 2015 (pl)


 

Irish Meteorological Society

http://www.irishmetsociety.org/

Irská meteorologická společnost byla založena v roce 1981. Její hlavní cíle jsou podpora zájmu o meteorologii, šíření meteorologických znalostí, informací a aplikací. Společnost má členy nejen z Irska, ale z celého světa, které zajímá meteorologie.

29. 11. 2015 (pl)


 

American Meteorological Society

https://www2.ametsoc.org/ams/

Společnost je přední vědecká a profesní organizace, která byla založena v roce 1919. Jejím cílem je podporovat a šířit informace o atmosférických, oceánských a hydrologických vědách. Jejich více než 13.000 členů jsou vědci, výzkumníci, pedagogové, meteorologové, studenti a nadšenci zabývající se počasím, vodou a klimatem.

29. 11. 2015 (pl)


 

Canadian Meteorological and Oceanographic Society

http://www.cmos.ca/

Kanadská meteorologická a oceánografická společnost (CMOS) je Národní společnost jednotlivců a organizací zaměřených na prosazování počasí a mořských věd a souvisejících ekologických disciplín v Kanadě. Cílem společnosti je podporovat meteorologii a oceánografie v Kanadě.

29. 11. 2015 (pl)


 

The Australian Meteorological and Oceanographic Society

http://www.amos.org.au/

AMOS je nezávislá společnost Austrálie, která podporuje a posiluje zájem o meteorologii, oceánografii a další souvisejí vědy. Společnost pomáhá vše se zájmem o životní prostředí, včetně výzkumných pracovníků a odborníků, osob, jejichž práce je ovlivněna, a ovlivňuje, atmosféru a oceány, a ty, kteří prostě chtějí držet krok s novými poznatky. Poskytuje podporu a podporuje zájem o meteorologii a oceánografii prostřednictvím svých publikací, setkání, kurzů, grantů a cen.

Společnost zřídila regionální centra v Sydney, Hobart, Melbourne, Perthu, Canbeře, Darwin, Adelaide a Brisbane organizuje setkání a další aktivity v těchto lokalitách.

29. 11. 2015 (pl)