You are here

Výrobci a dovozci meteorologických přístrojů, stanic a web kamer

Meteoservis Vodňany

http://www.meteoservis.cz/

Obchodní společnost METEOSERVIS v.o.s. se zabývá vývojem, výrobou a instalací kompletních automatických měřících systémů pro meteorologii i vybraných meteorologických snímačů.

8. 12. 2015 (pl)


 

CROSS Zlín

http://www.cross.cz/cs/

Společnost CROSS Zlín byla založena v roce 1994 a zabývá se vývojem, dodávkou, instalací a údržbou špičkových technologických zařízení pro silniční dopravu. Je v tomto oboru jednou z největších tuzemských společností s ryze českou vlastnickou strukturou. Všechny produkty a výrobkové řady (hardware a software) jsou realizovány vlastními zdroji společnosti.

8. 12. 2015 (pl)


 

Envitech

http://www.envitech-bohemia.cz/

Poskytnout zákazníkovi co největší sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě, to je hlavní strategie společnosti ENVItech Bohemia s.r.o.. Kdo jsou naši zákazníci? Od roku 1992, kdy byla společnost založena, je jich několik stovek. Jsou to všichni ti, kteří chtějí monitorovat venkovní ovzduší, realizovat havarijní systém pro bezpečnost svých provozů, naplňovat vyhlášku o měření emisí, ale také ti, kteří si od nás koupí jediné čidlo pro měření teploty.

8. 12. 2015 (pl)


 

FIEDLER AMS s.r.o.

http://www.fiedler-magr.cz/

Věnujeme se převážně vlastnímu vývoji a výrobě přístrojů pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů vody. Jedná se o hladinoměry, průtokoměry, pH-metry, oxymetry, konduktometry, limnigrafické stanice, rozsáhlé závlahové systémy a dále o meteorologické stanice a další přístroje a systémy používané ve vodárenství, při monitorování životního prostředí nebo v průmyslových provozech.

8. 12. 2015 (pl)


 

Meteostanice.cz

http://www.meteostanice.cz/

Eshop zaměřený na prodej měřicích přístrojů a nabídku služeb v oblasti metrologie (kalibrací)

8. 12. 2015 (pl)


 

ANEMO

http://www.anemo.cz/

Firma ANEMO s. r. o. byla založena v roce 1994. Již od zahájení své činnosti se zaměřila na výrobu přístrojů pro meteorologii.

8. 12. 2015 (pl)


 

NOVI

http://www.novi.cz/

Výroba meteorologických přístrojů

8. 12. 2015 (pl)


 

Epřístroje.cz

http://www.epristroje.cz/meteorologicke-stanice/

Eshop zaměřený na prodej měřicích přístrojů a nabídku služeb v oblasti metrologie (kalibrací)

8. 12. 2015 (pl)


 

Humlnet

http://kamery.humlnet.cz/cz/kamery/

Web kamery

8. 12. 2015 (pl)