You are here

Meteorologické informace a zajímavé weby v ČR

Atlas oblaků

http://mraky.astronomie.cz/

Elektronický atlas oblaků z roku 2005, který má za úkol maximálně přiblížit a dostatečně vysvětlit problematiku oblačnosti. Pochopení souvislostí, které s tématikou souvisejí, je vždy tím nejdůležitějším krokem k tomu, aby čtenář dále hravě zvládali oblaka na obloze správně určit a zatřídit do patřičných kategorií. Tento atlas je rozdělen na 2 části. První část je teoretický úvod, který má čtenáře vhodnou, srozumitelnou formou uvést do problému a vysvětlit nejasnosti, které při správném určování oblaků provázejí i zkušené pozorovatele, neboť vzhled oblačnosti poskytuje tak širokou paletu tvarů a podob, že se dá často podlehnout mylnému dojmu a učinit chybu. Druhá část je částí fotografickou a teorii se snaží uvést do praxe.

22. 11. 2015 (pl)


 

Beaufortova stupnice síly větru

http://www.converter.cz/tabulky/beaufortova-stupnice.htm

Beaufortova stupnice je stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beauforta. Rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu.

22. 11. 2015 (pl)


 

Průvodce bouřkovou oblačností pro pozemní pozorovatele

http://bourky.kvalitne.cz/

Průvodce bouřkovou oblačností pro pozemní pozorovatele ... aneb Co jste kdy chtěli vědět o bouřkách, ale báli jste se zeptat. Autor Tomáš Psika. Datum zveřejnění: 5. února 2002, aktualizované druhé vydání 4. ledna 2014.

V úvodní části dokumentu se autor snaží popsat procesy odehrávající se v bouřkovém oblaku s důrazem na takový popis základních povětrnostních podmínek, aby byl snadno pochopitelný i pro jinak zcela nezasvěceného pozorovatele.

Následuje popis některých prostým okem pozorovatelných prvků bouřkové oblačnosti. A protože se opravdu nelze zcela vystříhat některým termodynamickým faktorům vzniku konvekční činnosti, jsou tyto naznačeny ve střední části monografie. Na jejich základě je pak i nastíněna všeobecně zažitá typizace bouřek.

V druhé polovině práce se již autor věnuje výhradně jen popisu tvarů a zvláštností bouřkové oblačnosti, přičemž zde ale zmiňuje i takové druhy oblačnosti, které nejsou tolik známé a i v odborné literatuře se začínají vyskytovat až v několika posledních letech.

22. 11. 2015 (pl)


 

Lysá hora - meteorologická pozorování a aktuální počasí na Lysé hoře

www.lysahora.cz

http://www.lysahora.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685

Meteorologická měření a pozorování a aktuální počasí na Lysé hoře z meteorologické stanice ČHMÚ

8. 12. 2015 (pl)


 

Hvězdárna Valašské Meziříčí

http://www.astrovm.cz/cz/odborna-cinnost/meteorologie.html

Meteorologie na hvězdárně ve Valašském Meziříčí

8. 12. 2015 (pl)


 

Hvězdárna Vsetín

http://www.astrovm.cz/cz/odborna-cinnost/meteorologie.html

Meteorologie na hvězdárně ve Vsetíně

8. 12. 2015 (pl)


 

Meteorologie a meteorologické informace pana Ladislava Rošlapila (Šlechtitelská stanice Hladké Životice)

http://www.metamater.cz/

Kapitoly z meteorologie a klimatologie zpracoval (až na jednu výjimku) klimatolog - amatér Ladislav Rošlapil z Hladkých Životic na Novojičínsku.

Texty a obrázky na těchto stránkách jsou proto určeny pouze laické veřejnosti.

Na stránce jsou uvedeny podrobné informace o výsledcích meteorologických pozorování v Hladkých Životicích (Novojičínsko) a nejbližším okolí.

11. 3. 2016 (pl)