You are here

"Amatérská" meteorologie, sdružení a aktivity v ČR

Amatérská meteorologická společnost

http://www.amsos.cz/

Občanské sdružení amatérských meteorologů, pozorovatelů bouřek a nadšenců do počasí. Společnost vznikla po vzájemné dohodě zástupců tří subjektů, již dlouhodobě působících v ČR na poli amatérské meteorologie: Amateur Stormchasing Society, SkyWarn CzechoSlovakia a Amatérská meteorologie v ČR. Sdružení se zabývá systematickém pozorován bouřek, poskytování specializovaných předpovědí konvektivních bouří, zaměřuje se na zpracování aerologických dat a s ním spojené výzkumy nejvhodnějších prediktorů silné konvekce v rámci střední Evropy, na rozsáhlé větrné bouře spojené s konvektivními systémy (tzv. derecha), na dokumentaci výskytu supercelárních bouří, dokumentací nebezpečných meteorologických jevů či škod působených počasím, provozováním fóra za účelem umožnění nekomerčního sdružování zájemců o meteorologii, vytvoření registru pozorovatelů počasí na území ČR.

20. 10. 2015 (pl)


 

Amateur Stormchasing Society (někdy také A.S.S.)

http://www.bourky.com/

A.S.S. se především zaměřuje na extrémní projevy počasí. Mezi velké projekty pod touto doménou lze zařadit např. Databázi pozorování bouřek, Databázi supercel, radarové zobrazení pro veřejnost – radar.bourky.cz a další větší či menší projekty. Jednou z hlavních náplní je také psaní článků o pozorování bouřek. Společnost popularizuje meteorologii formou prezentování vlastních pozorování v podobě mnoha dokumentačních článků, ale i foto a video materiálů jakožto i dalších projektů začleněných pod tuto doménu.

Web obsahuje archiv a přehled pozorování bouřek, supercel, extrémních jevů, tornádové stránky, bouřkový slovník, teorii bouřek, atlas oblaků, meteogalerii, timelapse videa, diskusní fórum, chat, Facebook, Twitter a další.

20. 10. 2015 (pl)


 

Tornáda (a jevy příbuzné na území České republiky)

http://www.tornada-cz.cz/

Oficiální webová prezentace ČHMÚ a AMS-o.s. zaměřená na sledování případů
tornád a jevů příbuzných na území ČR. Stránky kromě mapy a popisu zdokumentovaných případů obsahují i formulář k nahlášení jevu.

26. 1. 2016 (sk)


 

SkyWarn CzechoSlovakia

http://www.skywarn.cz/

Aktuální předpovědi, pozorování, výzkum a komentáře k vývoji význačného počasí zejména pro pozorovatele počasí.

Informace na webových stránkách jsou rozděleny do dvou sekcí. V první sekci jsou předpovědi bouřkových situací. Tyto předpovědi jsou vydávány zejména během letního půlroku, kdy je největší četnost bouřkových situací, výjimečně i v zimě, jeli šance na výskyt bouřek. Ve druhé sekci jsou vydávány tzv. mezoměřítkové diskuze. Jde o komentáře aktuálního vývoje podmínek, nebo přímo už projevů počasí, s předpokladem vývoje na nejbližší desítky minut až hodiny.

20. 10. 2015 (pl)


 

Amatérská meteorologie v ČR

http://forum.amaterskameteorologie.cz/

fórum vznikl v roce 2005 za účelem umožnění nekomerčního sdružování zájemců o meteorologii (do té doby existovala jen diskuzní fóra firem) a vytvoření registru pozorovatelů počasí na území ČR. Fórum dalo vzniknout ojedinělému archivu hlášení o počasí v různých částech naší země od roku 2005 do současnosti. Zároveň je v něm velmi rozsáhlá část věnovaná instalaci a provozu různých amatérských meteorologických stanic.

Obsahuje např. diskusní fóra: aktuální počasí u Vás (informace z Vašich meteostanic, teploměrů, barometrů, srážkoměrů atd.), počasí v zahraničí, bouřky a jiné konvektivní jevy, extrémy v meteorologii, sněhové podmínky, optické jevy atmosféře, meteostanice (hardware, software, web, ..)

20. 10. 2015 (pl)


 

Czech Thunderstorm Research Association o.s.

http://lovcibourek.cz/

Nezisková, nekomerční a nevýdělečná organizace zabývající se předpověďmi s průběžnou aktualizací, sběrem informací o bouřkách (výskyt nebezpečných jevů, škody, dokumentace…), stormchasingem (lovení bouřek), stormspottingem (pozorování bouřek ze stálého stanoviště), vydávání informací o aktuálním výskytu intenzivních bouřek.

Na stránkách jsou uvedeny galerie bouřek v ČR, supercel v ČR, tornád v ČR, nebouřkové jevy, shelf cloudy, fotografické galerie těchto jevů a předpověď větru.

20. 10. 2015 (pl)


 

Počasí na Šumavě

http://pocasi.sumava.eu/

Meteorologické aktivity na Šumavě, které vznikly na základě měření extrémů teploty vzduchu na Šumavě kolem Antonína Vojvodíka, nyní intenzívně rozvíjena I. Rolčíkem, dr. Matouškem, L. Rongem a řadou dalších.

Web obsahuje aktuální přehledy teploty vzduchu, srážkové úhrny, interaktivní mapu meteorologických stanic a webových kamer na Šumavě, meteorologické zprávy a zajímavosti ze Šumavy, převzaté předpovědi počasí, diskusní fórum (Šumava–Krkonoše), archiv zajímavých meteorologických snímků a fotografy (počasí) a Šumavy.

20. 10. 2015 (pl)


 

Web počasí ve Volarech

http://www.pocasi-volary.cz/

Mimo řady užitečný, převzatých odkazů a informací web obsahuje přehled web kamer z německo-rakouského příhraničí Šumavy, on-line datové výstupy z meteostanice ve Volarech a nejbližším okolí a souhrn aktuálně měřících amatérských meteorologických stanic v ČR (přehledy obsahují měsíční úhrny srážek a průměrné teploty vzduchu s archivem od roku 2008, většina stanic má podrobně uvedeny parametry meteostanice a čidel, často s odkazem na vlastní webové stránky stanice.

20. 10. 2015 (pl)


 

Hydronet

http://www.hydronet.cz

Amatérský spolek. První český web s online snímáním  počasí,  přírody a  krajiny pomocí kvalitních digitálních kamer od roku 2003. Snímají a měří v Krkonoších, Jizerských horách, na  České Sibiři a ve Středním Povltaví. Každá lokalita má obvykle svou  vlastní stránku s náhledem aktuálního obrázku a kde je též odkaz na  fotogalerii všech pořízených snímků minulých dnů. Většinou jsou  připojena i meteodata/grafy  údajů místních měřících zařízení. Někteří členové spolku jsou aktivní diskutující na řadě meteorologických diskusních fór, mající hluboké meteorologické znalosti a rozsáhlý meteorologický archiv.

20. 10. 2015 (pl)


 

Meteorologická stanice Maruška – Hostýnské vrchy

http://maruska.ordoz.com/

Meteorologická stanice Maruška se nachází na stejnojmenném vrcholu v Hostýnských vrších, v katastru obce Hošťálková ve Zlínském kraji. Přístup k meteorologické stanici je možný z lyžařského střediska Troják vzdáleného cca 1,7 km. Nadmořská výška met. stanice je 664 m.n.m., souřadnice z. š. 49°21´58´´, z.d. 17°49´46´´

8. 12. 2015 (pl)


MeteoBeskydy

https://www.meteobeskydy.com/

Volné sdružení zájemců o meteorologii aktivně spolupracující kolem webu Meteobeskydy pro oblast beskyd a blízkého okolí. Platforma obsahuje info o lidech, blog, reporty o počasí, klimatologie, teorie počasí a observatoř. Aktivně vystupují s materiály na sociálních sítích.

14. 10. 2021 (pl)