You are here

Výbor České meteorologické společnosti

Složení výboru České meteorologické společnosti

(platné od. 5. prosince 2017)

Předseda: Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (pobočka ČMeS Praha)

Místopředsedové: Ing. Pavel Lipina (pobočka ČMeS Ostrava)

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. (pobočka ČMeS Hradec Králové)

Hospodář: Mgr. Petr Skalák (pobočka ČMeS Praha)

Členové: RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (pobočka ČMeS Praha), Ing. Patrik Lacina (pobočka ČMeS Praha), Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. (pobočka ČMeS Brno), Dr. Mgr. Gražyna Knozová, (pobočka ČMeS Brno), Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. (pobočka ČMeS Brno), Ing. Dušan Židek (pobočka ČMeS Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (předseda, pobočka ČMeS Praha), ing. Marcel Lesák (pobočka ČMeS Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka ČMeS Brno), ing. Věra Šeděnková (pobočka ČMeS Ostrava)

Předseda pracovní skupiny terminologické: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (pobočka ČMeS Praha)

Předseda pracovní skupiny historické: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka ČMeS Brno)