You are here

Výbor České meteorologické společnosti

Složení výboru České meteorologické společnosti

(platné od. 21. prosince 2021)

Předseda: RNDr. Taťána Míková (pobočka ČMeS Praha), kontaktní údaje: tel.: , e-mail:

Místopředseda: Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (pobočka ČMeS Praha), kontaktní údaje: tel.: 2 2191 2514, e-mail: tomas.halenka'zavináč'mff.cuni.cz, Ing. Pavel Lipina (pobočka ČMeS Ostrava), kontaktní údaje: tel.: 596 900 219, e-mail: pavel.lipina'zavináč'chmi.cz

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. (pobočka ČMeS Hradec Králové), kontaktní údaje: tel.: 495 705 020, e-mail: stanislava.kliegrova'zavináč'chmi.cz

Hospodář: RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. (pobočka ČMeS Praha), kontaktní údaje: tel.: , e-mail:

Členové: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Barbora Kněžínková (pobočka Brno), Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D., Mgr. Olga Halásová (pobočka Hradec Králové), doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., RNDr. Taťána Míková, RNDr. Míloslav Müller, Ph.D., RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. (pobočka Praha), Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, RNDr. Vladimíra Volná, Ing. Pavel Lipina (pobočka Ostrava).

Revizní komise: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (pobočka Hradec Králové), Mgr. Jáchym Brzezina (pobočka Brno), Mgr. Miroslav Řepka (pobočka Ostrava).

Předseda pracovní skupiny terminologické: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (pobočka ČMeS Praha)

Předseda pracovní skupiny historické: Ing. Pavel Lipina (pobočka ČMeS Ostrava)


(platné od. 5. prosince 2017 do 21. září 2021):

Předseda: Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (pobočka ČMeS Praha), kontaktní údaje: tel.: 2 2191 2514, e-mail: tomas.halenka'zavináč'mff.cuni.cz

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina (pobočka ČMeS Ostrava), kontaktní údaje: tel.: 596 900 219, e-mail: pavel.lipina'zavináč'chmi.cz

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. (pobočka ČMeS Hradec Králové), kontaktní údaje: tel.: 495 705 020, e-mail: stanislava.kliegrova'zavináč'chmi.cz

Hospodář: Mgr. Petr Skalák (pobočka ČMeS Praha), kontaktní údaje: tel.: 774 953 420, e-mail: skalak.p'zavináč'czechglobe.cz

Členové: RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (pobočka ČMeS Praha), Ing. Patrik Lacina (pobočka ČMeS Praha, do listopadu 2018), Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. (pobočka ČMeS Brno), Dr. Mgr. Gražyna Knozová, (pobočka ČMeS Brno), Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. (pobočka ČMeS Brno), Ing. Dušan Židek (pobočka ČMeS Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (předseda, pobočka ČMeS Praha), ing. Marcel Lesák (pobočka ČMeS Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka ČMeS Brno), ing. Věra Šeděnková (pobočka ČMeS Ostrava)

Předseda pracovní skupiny terminologické: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (pobočka ČMeS Praha)

Předseda pracovní skupiny historické: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka ČMeS Brno, do listopadu 2018), od listopadu 2018 Ing. Pavel Lipina (pobočka ČMeS Ostrava)