You are here

Výbor České meteorologické společnosti

Složení výboru České meteorologické společnosti

Předseda: Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (MFF UK, pobočka ČMeS Praha)

Místopředsedové: Ing. Pavel Lipina (ČHMÚ, pobočka ČMeS Ostrava)

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. (ČHMÚ, pobočka ČMeS Hradec Králové)

Hospodář: Mgr. Petr Skalák (ČHMÚ, pobočka ČMeS Praha)

Členové: doc. RNDr. Daniela Řezáčová (ÚFA, pobočka ČMeS Praha), Ing. Patrik Lacina (Armáda ČR, pobočka ČMeS Praha), RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (PřF MU, pobočka ČMeS Brno), Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. (ČHMÚ, pobočka ČMeS Brno), RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. (ČHMÚ, pobočka ČMeS Hradec Králové), RNDr. Michal Janouch (pobočka ČMeS Hradec Králové), Ing. Dušan Židek (ČHMÚ, pobočka ČMeS Ostrava)

Revizní komise: Ing. Jaroslav Jež (pobočka Praha), ing. Marcel Lesák (pobočka Hradec Králové), RNDr. Ivana Záluská (pobočka Brno), ing. Věra Šeděnková (pobočka Ostrava)

Předseda pracovní skupiny historické: RNDr. Karel Krška, CSc. (pobočka ČMeS Brno)

Předseda pracovní skupiny terminologické: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (ÚFA, pobočka ČMeS Praha)