40 let pracoviště v Doksanech (1990)

40 LET AGROMETEOROLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ V DOKSANECH

V druhé polovině roku 1990 dovrší agrometeorologické pra­coviště ČHMÚ v Doksanech 40 let svého trvání. Pracoviště historicky navazuje na činnost meteorologické stanice v rámci Fürstlich Schwarzenbergsche Agriculturchemische Versuchsstation in Lobositz (zřízena již v r. 1866) a na agrometeorologickou stanici při rolnické škole v Roudnici nad Labem (nepřetržité pozorování 1876—1950).

SMD 1989

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN 1989 — METEOROLOGIE SLOUŽÍ LETECTVU

50 let letecké meteorologické stanice a služby na letišti Praha-Ruzyně

PŮLSTOLETÍ ČINNOSTI LETECKÉ METEOROLOGICKÉ STANICE A LETECKÉ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY NA LETIŠTI V PRAZE-RUZYNI

V roce 1987 si připomínáme padesátileté výročí leteckého meteorologického pracoviště na letišti Praha-Ruzyně, které ohraničuje přibližně dvě období vývoje letecké meteorologie u nás.

Valtice 30.9.–2.10.1985

KLIMATICKÉ ZMĚNY

Výroční seminář Československé meteorologické společnosti 1985

Seminář, Valtice 30. září až 2. října 1985.

Pobočky HMÚ (1984)

POBOČKY HYDROMETEOROLOGICKÝCH ÚSTAVŮ A JEJICH FUNKCE

30 let ČHMÚ a SHMÚ (1984)

30 LET ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU A SLOVENSKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

30 let Českého a Slovenského hydrometeorologické­ho ústavu, které si letos připomínáme, představuje významné období v rozvoji hydrometeorologické služby v naší vlasti, během něhož se prokázalo, že spojení oborů hydrologie a meteorologie do jediné organizace vedlo k prohloubení komplexnosti služeb a informací poskytovaných oběma obory i k účinným podnětům pro jejich odborný rozvoj.

60 let fenologické staniční sítě (1983)

60 LET FENOLOGICKÉ STANIČNÍ SÍTÉ

V roce 1982 bylo dovršeno l601eté období soustavného feno-logického pozorování pokrývajícího území ČSR. V SSR při­padne toto výročí na r. 1984. Celé období tvoří významnou etapu v poznávání rychlosti a proměnlivosti vegetačních po­chodů na našem území.

MODEL ŘÍZENI METEOROLOGICKÉ A HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY (1983)

MODEL ŘÍZENI METEOROLOGICKÉ A HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY

(Projev přednesený na odborném semináři IX. kongresu Světové meteorologické organizace v Ženevě v r. 1983)

K 1. lednu 1980 byl v Českém hydrometeorologic­kém ústavu uveden do života nový model organizač­ního uspořádání. Toto uspořádání vyplynulo z po­znatků získaných při zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje ústavu na příštích 15 až 20 let. Chtěli jsme zavést takovou organizační strukturu, která by ne­brzdila, nýbrž podporovala očekávané vývojové tendence.

František Molnár

K šesťdesiatke RNDr. Františka Molnára

Dňa 9. novembra 1983 dovršil v dobrom zdraví a duševnej vyrovnanosti vek oprávňujúei na nárok dóchodku, dlhoročný odborný a vedúci pracovník Slovenského hydrometeorologického ústavu dr. F. Molnár, rodom z Dolného Ohája (okr. Nové Zámky).

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická společnost

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

konaná na Lysé hoře v Beskydech, Bezručově chatě, 14. – 15. června 2017 pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem a Českou meteorologickou společností.

Úvod a záměr konference

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS