Výstava voda a vzduch kolem nás

Výstava voda a vzduch kolem nás

Praha, Clam-Gallasův palác, 17. 4. – 13. 5. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMD 2012

Počasí, podnebí a voda pro naší budoucnost

Poselství generálního tajemníka SMO Michela Jarrauda při příležitosti Světového meteorologického dne v roce 2012

Zajímavé články

Na tomto místě přinášíme výběr zajímavých článků a příspěvků, které nelze zařadit do stávajících kategorií a přesto stojí za to, aby byly na webu Meteorologické společnosti zveřejněny

 

Prostějov

Nové pracoviště pro vzdělávání vojenských meteorologů v Prostějově

Rudolf Brázdil

K životnímu jubileu profesora Rudolfa Brázdila

V letošním roce (10. 4. 2011) se dožívá šedesáti let prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. Při této příležitosti bychom chtěli alespoň stručně shrnout dosavadní odborné aktivity jubilanta, protože v řadě aspektů jsou skutečně výjimečné a to nejen v našich domácích poměrech.

Světový meteorologický den 2011

Klima pro Vás

Poselství generálního tajemníka SMO Michela Jarrauda při příležitosti Světového meteorologického dne v roce 2011

Světovým meteorologickým dnem si připomínáme den 23. března 1950, kdy vstoupila v platnost Konvence Světové meteorologické organizace (SMO). Toto výročí slaví SMO každý rok společně se svými 189 členskými státy a meteorologickým společenstvím po celém světě a vždy se zaměřuje na jedno vybrané téma. Pro rok 2011 bylo zvoleno heslo Klima pro vás (Climate for you).

Rozhovor s prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc. (1997)

Rozhovor s prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc., vedoucím Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

1. Hned na úvod mi dovolte, abych Vám upřímně poblahopřál k jmenování profesorem naší Alma Mater. Jaké jste měl pocity a dojmy ze setkání s prezidentem Václavem Havlem

Liberec 2009

Meteorologická měření a sledování stavu atmosféry

Na této stránce budou k dispozici zajímavé články o měření meteorologických prvků, sledování stavu atmosféry a další meteorologické a klimatologické zajímavosti

50 let polárních výzkumů v ČHMÚ

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS