Praha 15. – 17. 2. 1966

Seminář o krátkodobé předpovědi počasí

Seminář pražské pobočky Československé meteorologické společnosti v roce 1966

Ve dnech 15.—17. února 1966 uspořádala pražská pobočka meteorologické společnosti v Hydrometeorologickém ústavu v Komořanech u Prahy seminář o krátkodobé předpovědi počasí.

Sto let rakouské meteorologické společnosti

Sto let rakouské meteorologické společnosti

Její založeni patří také k dějinám meteorologie u nás, jež ovšem souvisí s dějinami meteorologie vůbec. O něm přednášel (Zeit­schr. d. österr. Ges. f. Met., 1866, str. 1—7) na prvním měsíčním shromáždění, 16. listopadu 1865, dr. Carl Jelínek, tehdejší ředitel c. k. Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský mag­netismus (narodil se 23. X. 1822 v Brně, přišel do Vídně z pražské hvězdárny, byl členem Zemského sněmu v Praze a zemřel 19. X. 1876 ve Vídni).

Výzkum klimatických změna kolísání klimatu

Zajímavé historické články s touto problematikou

Praha 26. a 27. 4. 1965

Seminář Dlouhodobá před­pověď počasí a kolísání klimatu

Seminář pražské pobočky Československé meteorologické společnosti v roce 1965

Ve dnech 26. a 27. dubna 1965 uspořádala pražská pobočka Československé meteorologické společnosti z popudu vědeckého kolegia AGGM pracovní seminář na téma „Dlouhodobá před­pověď počasí a kolísání klimatu".

Příspěvek h historii užité meteorologie (1965)

PŘÍSPĚVEK K HISTORII UŽITÉ METEOROLOGIE

                                        II.

Světová služba počasí

SVĚTOVÁ SLUŽBA POČASÍ

V čís. 3 Meteorologických zpráv, roč. XVII - 1964, p. 64 až 66, uveřejnil M. Novotný článek „Národní a mezinárodní dělba práce v předpovídání počasí a meteorologickém výzkumu". V tomto článku nastínil hlavní zásady připravovaného systému „Světová služba počasí" známého pod zkratkou WWW (podle anglického World Weather Watch).

Stručný přehled historie naší meteorologie

STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE NAŠÍ METEOROLOGIE

(Z úvodního projevu na meteorologické konferenci s mezinárodní účastí v Liblicích 13. října 1964, doplněného o literaturu a malé úpravy v textu.)

Předsednictvo konference mi svěřilo vděčný, ale časově náročný úkol: promluvit o „Historii našeho oboru". Byl jsem vyhlédnut pro tento projev patrně proto, že jsem byl s meteoro­logií ve styku už přes 50 let.

Gregor Mendel

PAMÁTKA NA GREGORA MENDELA V ARCHIVU HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

František Vításek

ZEMŘEL PROFESOR Dr. FRANTIŠEK VITÁSEK, DrSc.

Dne 19. srpna 1973 zemřel význačný geograf PhDr. RNDr. h. c. František Vitásek, DrSc,profesor přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, člen korespondent ČSAV, nositel Řádu práce. Přestože těžiště vědecké činnosti profesora Vitáska spočívá v geomorfo­logii, vykonal i významné dílo na poli klimatologie, které jsme připomněli v našem časopise u příležitosti jeho 80. narozenin v č. 1, roč. XXII.

Čest jeho památce!

Liblice 13. - 16. 10. 1964

Meteorologická konference

Výroční konference Československé meteorologické společnosti 1964

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS