Nejnižší naměřená teplota vzduchu

Nejnižší naměřená teplota vzduchu

Od 21. července 1983 máme ve světových tabulkách extrémních hodnot meteorologických prvků pro teplotu uvedenu hodnotu –89,2 °C (WMO, 2014). Tato teplota byla naměřena v Antarktidě na ruské (tehdy sovětské) výzkumné stanici Vostok (obr. 1).

Přednášky - jaro 2016

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, vždy v úterý ve 14:30.

 

15.3.2016 Mgr. Vladimír Piskala (PřF UK Praha), RNDr. Radan Huth, DrSc. (PřF UK Praha, ÚFA AV ČR)
Změny teplot ze dne na den v Praze
místnost č. 318

SMD 2014

Počasí a klima pro mládež

Poselství Michela Jarrauda, generálního tajemníka SMO

Světová meteorologická organizace (SMO) si uvědomuje, co vše mladé lidi v budoucnu čeká, a proto si jako téma letošního Světového meteorologického dne zvolila „Počasí a klima pro mládež“.

Ohlédnutí za jedním z největších hydrometeorologických extrémů 19. století

Ohlédnutí za jedním z největších hydrometeorologických extrémů 19. století

V souvislosti s velkými povodněmi, které začátkem června 2013 zasáhly ČR, zejména povodí Labe, nás napadlo přispět k oživení povodňové paměti připomenutím extrému z roku 1813 vzhledem k jeho 200. výročí. V českých zemích bylo tehdy povodí Labe v Čechách postiženo sice jen okrajově, avšak v povodí Moravy a zejména Odry se jednalo o mimořádné přírodní katastrofy.

K vývoji českého meteorologického názvosloví

K vývoji českého meteorologického názvosloví

(Příspěvek ze semináře České meteorologické společnosti, který se konal ve Svratce ve dnech 23. až 25. 9. 2013)

Příprava nového vydání českého meteorologického slovníku, která probíhá v současné době, zvýšila zájem o meteorologické názvosloví. Terminologických otázek se týká i tento příspěvek, který začneme zeširoka.

Když nomen omen neplatí, čili když pojmenování není příznačné

25 let observatoře Košetice

25 let observatoře Košetice

SMD 2013

Sledujeme počasí k ochraně života i majetku – oslavy 50. výročí zahájení programu World Weather Watch

Poselství Michela Jarrauda, generálního tajemníka SMO

Světový meteorologický den byl zaveden v roce 1960. Účelem tohoto významného dne je upozornit na práci národních meteorologických a hydrologických služeb a podpořit ocenění jejich práce ze strany veřejnosti všech zemí světa. Termín 23. 3. byl zvolen z toho důvodu, že v ten den roku 1950 nabyla účinnosti Úmluva o Světové meteorologické organizaci (SMO).

Air Silesia 2012

Úloha ČHMÚ v projektu „AIR SILESIA“

Úvod

Český teplotní rekord – Dobřichovice 20. 8. 2012

I když se v současné době věnuje různým rekordům zbytečně velká pozornost, je překonání hodnoty 40,2 °C, která byla dosud pokládána za nejvyšší teplotu naměřenou na standardní meteorologické stanici v České republice, událostí, které by měla být věnována naše pozornost. V pondělí 20. srpna 2012 v 15:20 SELČ byla na stanici Dobřichovice (14° 16’33‘‘ v. d., 49° 56‘00‘‘ s. š.) naměřena teplota vzduchu 40,4 °C. Tím byl překonán dosud uznávaný teplotní rekord pro Českou republiku z 27. července 1983 naměřený v Praze-Uhříněvsi ve Výzkumném ústavu živočišné výroby.

Ján Tomlain

Významné životné jubileum Prof. RNDr. Jána Tomlaina, DrSc.

Dňa 2. 4. 2012 sa dožil  80 rokov emeritný prolesor Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) Prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc., ktorý ešte stále takmer každodenne zavita ďo svojej póvodnej pracovne na FMFI UK a podiel'a sa na činnosti Oddelenia meteorológie a klimatológie KAFZM.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS