Nové středisko HMÚ v Brně (1970)

Zahájení komplexní činnosti Střediska Hydrometeorologického ústavu v Brně

Dokončením výstavby vlastní provozní budovy dochází v tom­to roce v povodí řeky Moravy k zahájení činnosti komplexní hydrometeorologické služby v rámci působnosti Střediska Hydro­meteorologického ústavu v Brně.

Dnešní organizační struktura střediska v Brně (odbor hydro­logie, oddělení meteorologie a technické oddělení) — a podle na­šeho názoru v současné době téměř dokonalá — prošla dlouhým vývojem.

50 let československé meteorologické služby

Symposium bylo uspořádáno ve dnech 17. a 18. března 1970 v rámci oslav „50 let československé meteorologické služby" v hotelu International, Praha 6—Dejvice

 

PROGRAM SYMPOSIA

Úterý 17. března 1970

Odpolední zasedání

1. Synoptická a letecká služba Hydrometeorologického ústavu v Praze a v Bratislavě

Náměstek ředitele HMÚ v Praze dr. Jaroslav Červený

SMD 1969

Ekonomický význam meteorologických služeb

1. Úvod

Jako každý rok slaví i letos, 23. března, meteorologové celého světa svůj „Světový meteorologický den". Doporučením Svě­tové meteorologické organizace (dále SMO) se stal hlavním tématem diskusí uspořádaných při této příležitosti, ekonomický význam meteorologických služeb. Tento článek chce upozornit na některé výsledky zjištěné SMO a předními světovými služ­bami a tak přispět k diskusi v tomto oboru také u nás.

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ

REGIONÁLNÍ STŘEDISKO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ

Matyáš Borbonius

MATYÁŠ BORBONIUS Z BORBENHEIMU A JEHO METEOROLOGICKÁ POZOROVÁNÍ Z LET 1596-1598, 1622

Historie meteorologie

Zajímavé články z historie meteorologie a klimatologie
 

Jasná 16. - 19. 10. 1967

Seminář o problémoch regionálnej meteorologie a klimatologie

Výroční konference Československé meteorologické společnosti 1967

K 300. výročí prvního návodu k pozorování počasí

K třistaletému výročí prvního návodu k pozorování počasí

V druhé polovině 17. století jsou sice již vynalezeny všechny základní přístroje k měření základních prvků počasí a jejich změn, ale současně s tím se dospívá k poznání, že k detailněj­šímu pochopení atmosférických procesů je nutné vedle užití přesných, cejchovaných, navzájem srovnatelných přístrojů i pozorování podle sjednané dohody.

Srážkové periody jako jevy srážkové persistence

Srážkové periody jako jevy srážkové persistence

Tatranská Lomnica 5. – 7. 10. 1965

Seminář o problémoch horskej meteorologie

Výroční konference Československé meteorologické společnosti 1965

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS