Vladimír Havlíček

NEDOŽITÉ SEDMDESÁTINY Prof. Ing. Vladimíra Havlíčka, DrSc.

SMD 2000

SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE – 50 LET SLUŽEB VEŘEJNOSTI

VÝVOJ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PO ROCE 1992 A JEHO PERSPEKTIVY V NOVÉM STOLETÍ

VÝVOJ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PO ROCE 1992 A JEHO PERSPEKTIVY V NOVÉM STOLETÍ

ÚVOD

HISTORIE HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ NĚKDEJŠÍHO ČESKOSLOVENSKA

HISTORIE HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ NĚKDEJŠÍHO ČESKOSLOVENSKA

1. ÚVOD

50 LET OBSERVATOŘE DOKSANY

50 LET OBSERVATOŘE DOKSANY

Před 50 lety byla založena Observatoř Doksany. Jejím posláním se stalo provádění meteorologických měření a pozo­rování se zvláštním zřetelem na biometeorologická měření. Celou polovinu století plní observatoř toto své základní poslá­ní, a přestože několikrát změnila své organizační začlenění v rámci ČHMÚ, zůstává svému úkolu věrna.

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ ZAHÁJILO ČINNOST

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ ZAHÁJILO ČINNOST

1. Historie sbližování hydrometeorologických předpovědních složek v rámci ČHMÚ

SMD 1999

POČASÍ, PODNEBÍ A ZDRAVÍ

(Světový meteorologický den, 23. 3. 1999)

REKORDNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VZDUCHU V MIMOŘÁDNĚ TUHÉ ZIMĚ 1928/29

REKORDNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VZDUCHU V MIMOŘÁDNĚ TUHÉ ZIMĚ 1928/29

I. ÚVOD

Dne 11. února 1929, tedy před 70 roky, byla v Litvínovi-cích u Českých Budějovic na stanici tehdejšího Státního ústa­vu meteorologického naměřena minimální teplota vzduchu –42,2 °C, což je do dnešní doby platný rekord nejnižší namě­řené teploty vzduchu na území ČR. Reálnost této hodnoty vyvolávala a vyvolává i dnes jisté pochybnosti. Pokusili jsme se tedy shromáždit dostupné doklady o tomto vyvrcholení mimořádně tuhé zimy 1928-29.

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘED

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘEDÍ

Dne 23. září 1953 vzniklo, jako důsledek modernizace československého vojenského letectva v tehdejší ČSLA, Hlavní letecké povětrnostní ústředí, jehož prvořadým úkolem bylo provádět nepřetržité meteorologické zabezpečení v prů­běhu plánování a vedení letecké činnosti.

VÝCHOVA MLADEJ GENERÁCIE PRED ŠTÚDIOM METEOROLÓGIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝCHOVA MLADEJ GENERÁCIE PRED ŠTÚDIOM METEOROLÓGIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

1. VYUČOVANIE A PROPAGÁCIA METEOROLÓGIE NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS