50 LET SOLÁRNÍ A OZONOVÉ OBSERVATOŘE ČHMÚ V HRADCI KRÁLOVÉ

50 LET SOLÁRNÍ A OZONOVÉ OBSERVATOŘE ČHMÚ V HRADCI KRÁLOVÉ

BYL OPRAVDU KJÓTSKÝ PROTOKOL V BONNU ZACHRÁNĚN?

BYL OPRAVDU KJÓTSKÝ PROTOKOL V BONNU ZACHRÁNĚN?

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI V LIBERCI

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI V LIBERCI

Meteorologické stanice na letištích v České republice nebyly kromě Prahy v Ruzyni nejvhodněji umístěny. Postupně se daří tyto nedostatky odstraňovat, a tak byl vyřešen problém na letišti Ostrava-Mošnov. V nových prostorách jsou již umístěny meteorologické stanice na letišti Karlovy Vary a Brno- Tuřany a zůstává dořešit problém letiště Holešov.

Přednášky - jaro 2017

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS najdete v příloze.

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, vždy v úterý ve 14:30.

INFORMACE O VI. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY II MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

INFORMACE O VI. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY II MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

INFORMACE O VIII. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY I MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

INFORMACE O VIII. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY I MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

ŠESTÁ KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ ÚMLUVY OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

ŠESTÁ KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ ÚMLUVY OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

SMD 2001

PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ KE SLEDOVÁNÍ POČASÍ, PODNEBÍ A VODY

„Jednotliví dobrovolníci sdílejí bez ohledu na své profesní zaměření a původní vzdělání okouzlení meteorologickými a hydrologickými jevy. Mezi jejich nejběžnější osobní charakteristiky patří vytrvalost a osobní angažovanost. Nezřídka lze potkat dobrovolníky, kteří slouží již více než padesát let, či jednotlivce navazující po druhou i třetí generaci na dobro- volnickou tradici svých předků “.

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE CHEB

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE CHEB

Dne 15. listopadu 2000 byla v Chebu slavnostně otevřena nová meteorologická stanice. Tím bylo splněno dávné přání odborníků mít na nej západnějším okraji České republiky objekt, který by skýtal záruku, že z této lokality budou k dis­pozici reprezentativní data.

OtevřenÍ nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech

OtevřenÍ nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS