MILNÍKY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ LETECKÉ METEOROLOGIE

MILNÍKY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ LETECKÉ METEOROLOGIE

ÚVOD

Letecká meteorologie je odvětví aplikované meteorologie, jehož vývoj vždy závisel na:

a) rozvoji a potřebách letectva, které s časem zvyšovalo výkony, zdokonalovalo se a funkčně diferencovalo, dosahovalo většího geografického rozšíření a využívalo stále vyšší vzdušný prostor;

AGROMETEOROLOGICKÝ ZPRAVODAJ - SLUŽBA ZEMĚDĚLCŮM

AGROMETEOROLOGICKÝ ZPRAVODAJ - SLUŽBA ZEMĚDĚLCŮM

SMD 2003

NAŠE PODNEBÍ V BUDOUCNOSTI

(Zkrácená a upravená verze poselství generálního tajemníka WMO profesora Godwina O. P. Obasiho.)

Katastrofální povodeň v ČR v srpnu 2002

Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

Mobilní prostředek hydrometeorologické služby AČR pro 21. století

VÝSTAVA PODNEBÍ A POVODNĚ V PRAZE - HISTORIE A SOUČASNOST

VÝSTAVA PODNEBÍ A POVODNĚ V PRAZE - HISTORIE A SOUČASNOST

Životní jubilea meteorologů od roku 2001

 

Na této stránce přinášíme informace o životních jubileích významných odborníků zejména z oborů meteorologie, klimatologie a čistoty ovzduší z Česka a Slovenska

 


 

KONFERENCE 150 LET METEOROLOGICKÉ SLUŽBY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

KONFERENCE 150 LET METEOROLOGICKÉ SLUŽBY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

ŽIVELNÁ POHROMA NA KAVKAZE V LÉTĚ ROKU 2000

ŽIVELNÁ POHROMA NA KAVKAZE V LÉTĚ ROKU 2000

„V době, kdy působila na Kavkaze v oblasti Elbrusu naše expedice, došlo při živelné pohromě k rozsáhlým sesuvům půdy, při kterých byla zavalena řada osad a část města Tyrnyauz nánosy bahna a kamení. Lavina pohřbila desítky lidí a poškodila komunikace k Elbrusu ...“

Turistika a hory, VIII, 2000, č. 9-10, str. 42.

ZMÍRŇOVÁNÍ ÚČINKŮ POVĚTRNOSTNÍCH A KLIMATICKÝCH EXTRÉMŮ

ZMÍRŇOVÁNÍ ÚČINKŮ POVĚTRNOSTNÍCH A KLIMATICKÝCH EXTRÉMŮ

(Zkrácená verze poselství generálního tajemníka SMO G. O. P. Obasiho k Světovému meteorologickému dnu)

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS