Jan Munzar

RNDr. Jan Munzar, CSc. - padesátiletý

Napoleonovo tažení do Ruska 1812

POČASÍ A JEHO VLIV NA PRŮBĚH NAPOLEONOVA TAŽENÍ DO RUSKA R. 1812.

Obsah: Jsou shrnuty zprávy účastníků tažení o průběhu počasí v operační oblasti a poukázáno na stav tehdejších meteorolo­gických vědomostí. Je zdůrazněn nedoceněný vliv kontinentálního léta na základní operace Velké armády. V závěru se dochází k názoru, že porážka v Rusku byla již v základě podmíněna chybnou strategickou koncepcí; počasí v tomto dění mělo jen sekundární úlohu.

Více meteorologie do škol (1948)

VÍCE METEOROLOGIE DO ŠKOLY

Tvorba nových vyučovacích osnov dává nám příležitost a vlastně nám ukládá, upozornit na zapomínaný obor — meteorologii a klimatologii — ve výkladech o přírodních zjevech-

Pokrok praktické meteorologie v poslední době.

Štefan Petrovič

K PÁŤDESIATKE DR. ŠTEFANA PETROVIČA

Dňa 25. oktobra 1956 dožívá sa dr. Štefan Petrovič, vě­decký pracovník Hydrometeorologického ústavu, paťdesiatich rokov svojho veku. Nie je možné hodnotiť výsled­ky organizačnej a výskumnej práce na Slovensku bez toho, aby sme nespomenuli dr. Petroviča.

Gustaw Swoboda

ZA DR GUSTAVEM SWOBODOU

S hlubokým pohnutím četli vědečtí pracovníci Hydrometeoro­logického ústavu smuteční oznámeni, které přineslo neblahou zvěst, že 4. září 1956 zemřel v Ženevě bývalý generální sekretář Světové meteorologické organisace Dr Gustav Swoboda.

Hluboká lítost nad úmrtím zahraničního meteorologa je pocho­pitelná, neboť plných 18 let odborné práce poutalo Dr Swobodu úzce s pražským meteorologickým ústavem, v první fázi růstu československé meteorologické služby po jejím založení v roce 1919.

Meteorologická plošina v Klementinu

METEOROLOGICKÁ PLOŠINA PŘI PRAŽSKÉ HVĚZDÁRNĚ V KLEMENTINU

Obsah: Na žádost Hydrometeorologického ústavu podávám tímto článkem dějiny meteorologické plošiny při bývalé Praž­ské hvězdárně v Praze-Klementinu z období posledních asi 80 let.

50 let od založení observatoře Milešovka

K 50. VÝROČIU ZALOŽENIA METEOROLOGICKÉHO OBSERVATÓRIA NA MILEŠOVKE

Prokop Diviš, dvousté výročí hromosvodu

PROKOP DIVIŠ, DVOUSTÉ VÝROČÍ HROMOSVODU

Dne 15. června 1954 bylo tomu dvě stě roků, co Prokop Diviš původním jménem Václav Divíšek, potom Wenzeslaus Dibisch Boëmus Senftenbergensis Praem (podle starého gymnasijního alba) sestrojil první hromosvod. Používáme této příležitosti, abychom vzpomněli na tohoto geniálního českého vynálezce.

Dr Otto Seydl sedmdesátníkem

Dr. Otto Seydl zemřel

MANNHEIMSKÁ SPOLEČNOST METEOROLOGICKÁ (1780-1799)

MANNHEIMSKÁ SPOLEČNOST METEOROLOGICKÁ (1780–1799)

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS