Žermanice 21. – 23. září 2015

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2015

František Běhounek

František Běhounek a Franz Spina

(K 80. výročí od tragické polární výpravy vzducholodí Italia)

Hydrologická výročí jako vzpomínka i podnět

Hydrologická výročí jako vzpomínka i podnět

Teplice 4. – 6. října 2005

Historie, současnost a budoucnost meteorologických měření a pozorování

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2005

Meteorologická literatura

Na této stránce přinášíme čtenářům a návštěvníkům stránek stručný přehled základní meteorologické literatury.

I když v dnešní době mají větší oblibu internetové literární zdroje, tak tištěná kniha byla, je a snad i bude kvalitním a zajímavým zdrojem informací.

Mnohé z uvedených knih a publikací jsou již staršího data vydání, ale přesto se na základě doplňkových informací dají najít ve  specializované veřejné knihovně ČHMÚ, kamenných nebo internetových knihkupectvích, nebo i antikvariátech.

Čestní členové ČMeS

Prof. Jean-Francois Geleyn čestným členem České meteorologické společnosti

U příležitosti výročního Valného zasedání ČMeS, které se konalo v rámci výročního semináře ve Špindlerově Mlýně dne 25. září 2012, navrhla pražská pobočka ČMeS ocenit zásluhy Jeana-Francoise Geleyna o rozvoj české meteorologie, zvláště pak v oblasti numerické předpovědi počasí, udělením čestného členství. Po krátkém jednání byl tento návrh jednomyslně schválen.

František Hanzlík a Gustav Swoboda

PADESÁTÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ STANISLAVA HANZLÍKA A GUSTAVA SWOBODY

Článek z časopisu Meteorologické Zprávy, ročník 59, číslo 6 z roku 2006, autor příspěvku: Karel Krška (ČHMÚ, pobočka Brno)

František Augustin

FRANTIŠEK AUGUSTIN, PRVNÍ PROFESOR METEOROLOGIE NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ

ke 100. výročí úmrtí

Motto: "Kulturní význam a hospodářská pokročilost Čech žádají zařízení ústavu meteorologického, který by se pracemi svými řadil důstojně k čelným ústavům jiných zemí".

                                                                                                                                                 František Augustin, 1885

Článek z časopisu Meteorologické Zprávy, ročník 61, číslo 6 z roku 2008

Zajímavé osobnosti meteorologie dneška a minulosti

Česká meteorologická společnost je podle stanov dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie v České republice a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecké činnosti v praxi.

Věstník 2015/1

Elektronická verze věstníku ČMeS 2015/2 je k dispozici v příloze.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS