Reorganizace staniční sítě v roce 1961

Po základních pracech československé klimatologie k novým úkolům

Když v r. 1919 mladý meteorolog PhDr. Alois Gregor, který se letos v červenci dožil sedmdesátky, nastoupil v tehdy vznik­lém Státním meteorologickém ústavu, byl pověřen úkolem za­ložit síť meteorologických stanic a vybudovat československou klimatologii.

Deset let vojenské akademie v Brně

Deset let vojenské akademie v Brně

40 let hydrometeorologické služby (1960)

Významné jubileum Československé hydrometeorologické služby

Roztoky u Křivoklátu 31.5.-2.6.1983

Seminář Meteorologické prognózy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1983

Antonín Vesecký

60 LET RNDr. ANTONÍNA VESECKÉHO

Dne 13. dubna 1968 se dožil RNDr. Antonín Vesecký 60 let. Narodil se v Lukavci v Čechách v rodině zaměstnance tamního velkostatku. Po základním školním vzdělání na obecné škole studoval na reálce v Táboře a později na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze, kde v roce 1934 dosáhl doktorátu z experimentální a aplikované fyziky a geofyziky. Krátce nato získal aprobaci pro učitelství na středních školách v oboru matematika a fyzika.

Deset let meteorologických zpráv

DESET LET METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV

Páter Martin Alois David

P. MARTIN ALOIS DAVID K DVOUSTÉMU VÝROČÍ JEHO NAROZENIN (1757–1957)

Obsah: K dvoustému výročí narozenin P. M. A. Davida, ředitele bývalé Pražské hvězdárny v letech 1800—1836, se podává pře­hled jeho činnosti v meteorologii a geodetické astronomii.

Pavel Hrubeš

In memoriam Dr. Ing. Pavla Hrubeše

Hlavní výbor československé meteorologické společnosti při ČSAV se zármutkem oznamuje, že dne 30. března 1986 zemřel čestný člen Československé meteorologické společnosti při ČSAV Dr. Ing. Pavel Hrubeš.

Dr. Ing. Pavel Hrubeš se narodil 29. ledna 1903 v Čáslavi. Měl vždy blízko k přírodě, a proto zájem ho přivedl ke studiu zemědělství na střední hospodářské, škole v Chrudimi, kde v roce 1920 maturoval s vyznamenáním.

Nový Smokovec 30. - 31. 10. 1984

II. Konferencia Meteorologické zabezpečenie letectva

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1984

Praha 18. – 20. září 1990

Nové trendy v meteorologické přístrojové technice

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1990

Ve dnech 18. - 20. září 1990 zorganizovala v Praze Českoslo­venská meteorologické společnost při ČSAV ve spolupráci s Československou vědecko-technickou společností při Českém hydrometeo­rologickém ústavu vědecko-technickou konferenci na téma: "Nové trendy v meteorologické přístrojové technice". Organizačnímu štábu se její konání podařilo zajistit v kinosále pražského Planetária.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS