Karel Krška

ŽIVOTNI JUBILEUM RNDr. KARLA KRŠKY, CSc.

Meteorologové pozorují, jak ten čas letí buď podle toho, jak často slaví svůj svátek 23. března, nebo podle životních jubileí svých kolegů. Ten, kdo RNDr. Karla Kršku, CSc. zná, stěží uvěří, že tento náš kolega 27. listopadu t.r. dovrší 60 let.

Valná shromáždění ČMeS

XX. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 16. září 2014 v hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipna

Informace z Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2014/2, prosinec 2014

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Čestná uznání ČMeS

doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.

U příležitosti XIV. Valného shromáždění České meteorologické společnosti, konaného 28. 5. 1996 bylo čestné uznání (grafický list) předáno za celoživotní záslužnou vědeckou a pedagogickou činnost v oboru meteorologie a za dlouholetou činnost ve Výboru ČMeS doc. RNDr. Jaroslavu Kopáčkovi, CSc.

Zápis ze XIV. Valného shromáždění ČMeS, konaného dne 28. 5. 1996


 

Národní klimatický program ČR

Informace o Národním klimatickém programu České republiky (NKP ČR)

V souvislosti s tím, že Výbor ČMeS přijal na zasedání dne 16. 1. 1996 nabídku předsedy NKP ČR doc. B. Moldana na členství naší Společnosti v tomto sdružení právnických osob, přinášíme následující stručnou informaci:

Hlavní úkoly

Recenze meteorologických publikací

Sucho v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost

Historie počasí a podnebí v českých zemích XI

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i. Brno, 2015, 1. vydání, 402 stran. ISBN 978-80-87902-11-0

Zahraniční meteorologická literatura

CLIMATE EXCHANGE

World Meteorological Organisation

Tudor rose, 2012, 1. vydání, 288 stran

ISBN 978-0-9568561-3-5

 

 

130 LAT OBSERWACJI METEOROLOGICZNYCH NA ŚNIEŹCE

Jacek Gierczak, Piotr Krzaczkowski, Bartolomiej Miszuk, Irena Otop

Vysokoškolská skripta a učebnice

Aplikovaná meteorologie a klimatologie VI. díl

Voda v atmosféře, výpar, vlhkost vzduchu, půdy a materiálu

Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová

Česká zemědělská univerzita Praha, 2004, 38 stran

ISBN 80-213-1123-1

 

Popularizace meteorologie

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Hrušková (editor), V. Zamarský, O. Kosík, B. Krejčí, P. Lipina, M. Řepka, M. Stříž, R. Tolasz, R. Volný, D. Židek, T. Mičaník, P. Dvořák, I. Marková, Š. Kalousková, J. Mezulánik, P. Ponický, L. Hruška, R. Fujak, D. Kubáň

Nakladatelství ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. Ostrava, 2015 1. vydání, 249 stran, ISBN 978-80-87955-04-8

 

Odborná meteorologická literatura

 

SUCHO V ČESKÝCH ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST

Historie počasí a podnebí v českých zemích XI

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i. Brno, 2015, 1. vydání, 402 stran

ISBN 978-80-87902-11-0

Metodické návody, manuály a příručky

V tomto literárním zdroji přinášíme čtenářům přehled používaných návodů pro pozorovatele meteorologických stanic od počátků meteorologických pozorování do dnešních dnů.

Pro období 20. a 21. století jsou zde uvedeny všechny známé a dostupné návody.

Pro období 19. století a starší jsou informace jen velmi kusé a jistě neúplné.

Mnoho metodických informací, návodů, popisů přístrojů a pozorování je uvedeno v níže citovaných meteorologických ročenkách rakouských, pruských a některých meteorologických spolků.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS