Světový meteorologický den 1995

Meteorologické informace pro veřejnost

Výtah z dopisu generálního sekretáře WMO prof. Godwina O. P. Obasiho k Světovému meteorologickému dni 1995

Světový meteorologický den 1990

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

Světový meteorologický den

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března od roku 1961. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

Harrachov 27. – 29. září 1989

Seminář o numerických modelech v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1989

Tradiční třídenní seminář ČSMS se konal ve dnech 27. – 29. 9. 1989 v Harrachově a byl věnován problematice numerických modelů v meteorologii. Bylo předneseno 30 referátů z několika tematických okruhů, z nichž k nejvíce zastoupeným patřilo:

Antonín Dřevikovský

Zemřel Antonín Dřevikovský (18. 3. 1911 – 3. 7. 2002)

Po úmrtí Štefana Petroviče (29. 1. 2000 ve věku 93 let) zemřel v Praze i nejstarší český meteorolog, profesor Antonín Dřevikovský, jenž s Českým hydrometeorologickým ústavem spojil téměř celou svoji odbornou kariéru.

Radostovice 2. – 4. června 1998

Meteorologie na prahu nového století

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Pod názvem uvedeným v nadpise uspořádala ve dnech 2. – 4. 6. 1998 Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK odborný seminář. Tato akce se uskutečnila v krásném přírodním prostředí rekreačního a školicího střediska ČHMÚ v Radostovicích a byla příznivě ovlivněna i pěkným počasím.

Karel Krška

ŽIVOTNI JUBILEUM RNDr. KARLA KRŠKY, CSc.

Meteorologové pozorují, jak ten čas letí buď podle toho, jak často slaví svůj svátek 23. března, nebo podle životních jubileí svých kolegů. Ten, kdo RNDr. Karla Kršku, CSc. zná, stěží uvěří, že tento náš kolega 27. listopadu t.r. dovrší 60 let.

Valná shromáždění ČMeS

Výbor ČMeS konaný dne 5. prosince 2017 v Praze

V souvislosti s rozhodnutím ukončit svoje působení ve vedení terminologické komise a následným odstoupením z této funkce, doc. Řezáčová rezignovala i na členství ve Výboru ČMeS a byla v souladu se Stanovami nahrazena RNDr. Pavlem Sedlákem, CSc.

Novým vedoucím terminologické komise a hlavním koordinátorem Meteorologického slovníku se stal RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Čestná uznání ČMeS

U příležitosti oslav výročí 50. let ČMeS byli oceněni dne 10. září 2009 na Výročním semináři ČMeS ve Křtinách tito zasloužilí členové ČMeS:

Prof. RNDr. Jan Bednář, DrSc. – za dlouholeté služby ČMeS ve funkci vědeckého tajemníka a předsedy

RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. – za dlouholetou aktivní činnost a vedení pobočky Ostrava

Evžen Černý – za dlouholetou aktivní činnost v pobočce Praha

Národní klimatický program ČR

Informace o Národním klimatickém programu České republiky (NKP ČR)

V souvislosti s tím, že Výbor ČMeS přijal na zasedání dne 16. 1. 1996 nabídku předsedy NKP ČR doc. B. Moldana na členství naší Společnosti v tomto sdružení právnických osob, přinášíme následující stručnou informaci:

Hlavní úkoly

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS