Světový meteorologický den

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března od roku 1961. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

Harrachov 27. – 29. září 1989

Seminář o numerických modelech v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1989

Tradiční třídenní seminář ČSMS se konal ve dnech 27. – 29. 9. 1989 v Harrachově a byl věnován problematice numerických modelů v meteorologii. Bylo předneseno 30 referátů z několika tematických okruhů, z nichž k nejvíce zastoupeným patřilo:

Antonín Dřevikovský

Zemřel Antonín Dřevikovský (18. 3. 1911 – 3. 7. 2002)

Po úmrtí Štefana Petroviče (29. 1. 2000 ve věku 93 let) zemřel v Praze i nejstarší český meteorolog, profesor Antonín Dřevikovský, jenž s Českým hydrometeorologickým ústavem spojil téměř celou svoji odbornou kariéru.

Radostovice 2. – 4. června 1998

Meteorologie na prahu nového století

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Pod názvem uvedeným v nadpise uspořádala ve dnech 2. – 4. 6. 1998 Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK odborný seminář. Tato akce se uskutečnila v krásném přírodním prostředí rekreačního a školicího střediska ČHMÚ v Radostovicích a byla příznivě ovlivněna i pěkným počasím.

Karel Krška

ŽIVOTNI JUBILEUM RNDr. KARLA KRŠKY, CSc.

Meteorologové pozorují, jak ten čas letí buď podle toho, jak často slaví svůj svátek 23. března, nebo podle životních jubileí svých kolegů. Ten, kdo RNDr. Karla Kršku, CSc. zná, stěží uvěří, že tento náš kolega 27. listopadu t.r. dovrší 60 let.

Valná shromáždění ČMeS

XX. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 16. září 2014 v hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipna

Informace z Valného shromáždění je uvedeno ve Věstníku ČMeS 2014/2, prosinec 2014

Nový Výbor ČMeS:

Předseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Místopředseda: Ing. Pavel Lipina

Vědecký tajemník: Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.

Hospodář: Mgr. Petr Skalák

Čestná uznání ČMeS

doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.

U příležitosti XIV. Valného shromáždění České meteorologické společnosti, konaného 28. 5. 1996 bylo čestné uznání (grafický list) předáno za celoživotní záslužnou vědeckou a pedagogickou činnost v oboru meteorologie a za dlouholetou činnost ve Výboru ČMeS doc. RNDr. Jaroslavu Kopáčkovi, CSc.

Zápis ze XIV. Valného shromáždění ČMeS, konaného dne 28. 5. 1996


 

Národní klimatický program ČR

Informace o Národním klimatickém programu České republiky (NKP ČR)

V souvislosti s tím, že Výbor ČMeS přijal na zasedání dne 16. 1. 1996 nabídku předsedy NKP ČR doc. B. Moldana na členství naší Společnosti v tomto sdružení právnických osob, přinášíme následující stručnou informaci:

Hlavní úkoly

Recenze meteorologických publikací

Sucho v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost

Historie počasí a podnebí v českých zemích XI

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i. Brno, 2015, 1. vydání, 402 stran. ISBN 978-80-87902-11-0

Zahraniční meteorologická literatura

CLIMATE EXCHANGE

World Meteorological Organisation

Tudor rose, 2012, 1. vydání, 288 stran

ISBN 978-0-9568561-3-5

 

 

130 LAT OBSERWACJI METEOROLOGICZNYCH NA ŚNIEŹCE

Jacek Gierczak, Piotr Krzaczkowski, Bartolomiej Miszuk, Irena Otop

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS