Liblice 13. - 16. 10. 1964

Meteorologická konference

Výroční konference Československé meteorologické společnosti 1964

ZE ZKUŠENOSTÍ V APLIKOVANÉ KLIMATOLOGII

ZE ZKUŠENOSTÍ V APLIKOVANÉ KLIMATOLOGII

Odborníkům, kteří pracují v meteorologii a klimatologii, zejména resortní je známo, že jsem takřka po celou dobu svého působení (1919 — 1962) se zaměřil (zprvu z úřední povinnosti) na aplikovanou klimatologii.

ČESKOSLOVENSKÁ LETECKÁ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBA

ČESKOSLOVENSKÁ LETECKÁ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBA

Letecká meteorologická služba jako speciální odvětví meteoro­logie vznikla po první světové válce, kdy začala pravidelná letecká doprava. Nejdříve improvizovaly první letecké společnosti vlastní povětrnostní služby, ale brzy přešla tato činnost na státní me­teorologické ústavy, tedy do rukou státu, stejně jako ostatní zabezpečovací zařízení a organisace.

SMD 1963

23. BŘEZNA - MEZINÁRODNÍ DEN METEOROLOGIE

Jako každoročně tak i letos slaví meteorologové celého světa 23. března „Mezinárodní den meteorologie". Na tento den připadá - letos již dvanácté - výročí vstoupení v platnost konvekce o Světové meteorologické organisaci, jejímiž členy je dnes již 105 států a 15 teritorií.

Karel Kreil

Karel Kreil zemřel před sto lety

Dne 21. prosince 1962 uplynulo sto let od smrti K. K r e i l a. Pocházel z Riedu v Horních Rakousích. Působil v Praze v letech 1838—1850. Toto období mělo patrně významný vliv na jeho další činnost.

Emanuel Purkyně

PŘÍSPĚVEK K HISTORII UŽITÉ METEOROLOGIE

(Osobnost dr. Emanuela Purkyně)

Bohuslav Hrudička

NEDOŽITÉ ŠEDESÁTINY doc. dr. BOH. HRUDIČKY

Dne 19. XI. 1964 by se byl doc. dr. Boh. Hrudička dožil šedesáti let. Jeho život, vyplněný pilnou učitelskou a vědeckou prací, byl přerván dne 13. dubna 1942 v koncentračním táboře Mauthausenu ve věku 38 let.

Do své smrti publikoval 97 větších i menších prací (+1 práce posmrtně). Prohlédneme-li si lépe jejich seznam, pochopíme, jak velká to byla ztráta pro naši meteorologii.

23. březen - Památný den meteorologie

23. březen - Památný den meteorologie

Dne 23. března 1950 vstoupila v platnost Konvence Světové meteorologické organisace. V důsledku podstatného zvýšení potřeby meteorologických informací v různých hospodářských odvětvích všech států nabyla i Světová meteorologická organi­sace (SMO) v posledních letech mimořádného významu. Proto se Výkonný výbor této organisace v minulém roce, kdy bylo slaveno desetiletí jejího trvání, usnesl, aby den 23. března byl každoročně dnem památným, jako Světový meteorologický den.

Světový meteorologický den 1962

Světový meteorologický den

Právě před rokem, dne 23. března 1961, jsme poprvé vzpomí­nali ve skrovném rozsahu výročí platnosti Konvence Světové meteorologické organizace, sdružující dnes 113 členů z 97 států a 16 teritorií (viz MZ 1961, č. 1-2).

Automatizace v meteorologické měřicí technice

AUTOMATIZACE V METEOROLOGICKÉ MĚŘICÍ TECHNICE

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS