MANNHEIMSKÁ SPOLEČNOST METEOROLOGICKÁ (1780-1799)

MANNHEIMSKÁ SPOLEČNOST METEOROLOGICKÁ (1780–1799)

Výročí 200 let meteorologických měření v Čechách

K DVOUSTÉMU VÝROČÍ PRVÝCH MĚŘENÍ METEOROLOGICKÝCH V ČECHÁCH

Povětrnostní zjevy a jejich změny zajímaly lidstvo jistě již od nejdávnějších dob; vždyť velká část lidské činnosti závisí na povětrnosti aspoň částečně, zdar polních plodin, hlavního pramene výživy člověkovy, pak zcela.

K sedmdesátinám Prof. PhDr. Rudolfa Schneidera

PROFESOR Dr. RUDOLF SCHNEIDER, PRVNÍ ŘEDITEL STÁTNÍHO ÚSTAVU METEOROLOGICKÉHO V PRAZE, ZEMŘEL PŘED 50 LETY

ÚVOD

Podnebí Československa

PODNEBÍ ČESKOSLOVENSKA

50 let observatoře v Hurbanove

ŠTÁTNE METEOROLOGICKÉ A GEOFYZIKÁLNĚ OBSERVATÓRIUM V HURBANOVE (STARÁ ĎALA) PÁŤDESIATROČNÉ

Třicet let Státního ústavu geofyzikálního

Třicet let Státního ústavu geofyzikálního

V posledním měsíci loňského roku uplynulo již 30 let vzniku Státního ústavu geofysikálního v Praze. Není sice ještě doba dávno minulá, avšak těch 30 let může znamenati pro vývoj a budování vědeckého ústavu mnoho kladů i záporů a nebude proto jistě na škodu, připomeneme-li si alespoň stručně historii a činnost ústavu tomto údobí.

Mikuláš Konček

SPOMIENKA S ÚCTOU

K třicetiletí Státního meteorologického ústavu

K třicetiletí Státního meteorologického ústavu

Na význačném místě v historii meteorologie v Československé republice je observatoř při pražské hvězdárně Klementinu. Není tedy divu, že se s ní setkáváme hned a začátku i v tomto stručném vylíčení vývoje Státního stavu meteorologického po převratu r. 1918.

Abnormální srážky na našem území 19. 7. 1949

Abnormální srážky na našem území 19. 7. 1949

Katastrofální lijavec v Praze 1. července 1947

Katastrofální lijavec v Praze 1. července 1947

Dne 1. 7. 1947 tvořily se v Čechách na rozpadávajíc! se studené frontě místní bouřky. V oblasti Velké Prahy vznikly uvedeného dne dvě bouřky a to po třinácté a dva­cáté hodině. Obě byly doprovázeny silnými lijavci, které nejen prudkosti, ale i dlouhým trváním způsobily škody.

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS