Štefan Petrovič

K PÁŤDESIATKE DR. ŠTEFANA PETROVIČA

Dňa 25. oktobra 1956 dožívá sa dr. Štefan Petrovič, vě­decký pracovník Hydrometeorologického ústavu, paťdesiatich rokov svojho veku. Nie je možné hodnotiť výsled­ky organizačnej a výskumnej práce na Slovensku bez toho, aby sme nespomenuli dr. Petroviča.

Gustaw Swoboda

GUSTAV SWOBODA A NORSKÁ METEOROLOGICKÁ ŠKOLA

V září 1983 jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny československého meteorologa prof. dr. Gustava Swobody (1893 — 1956), prvního generálního sekretáře Světové meteoro­logické organizace (WMO). Protože základní informace o jeho životě a díle byly již na stránkách Meteorologických zpráv uveřejněny [1], všimněme si při této příležitosti jen několika nových podrobností z jeho života ve 20. letech, zajímavých z hlediska historie synoptické meteorologie.

Meteorologická plošina v Klementinu

METEOROLOGICKÁ PLOŠINA PŘI PRAŽSKÉ HVĚZDÁRNĚ V KLEMENTINU

Obsah: Na žádost Hydrometeorologického ústavu podávám tímto článkem dějiny meteorologické plošiny při bývalé Praž­ské hvězdárně v Praze-Klementinu z období posledních asi 80 let.

50 let od založení observatoře Milešovka

K 50. VÝROČIU ZALOŽENIA METEOROLOGICKÉHO OBSERVATÓRIA NA MILEŠOVKE

Prokop Diviš, dvousté výročí hromosvodu

PROKOP DIVIŠ, DVOUSTÉ VÝROČÍ HROMOSVODU

Dne 15. června 1954 bylo tomu dvě stě roků, co Prokop Diviš původním jménem Václav Divíšek, potom Wenzeslaus Dibisch Boëmus Senftenbergensis Praem (podle starého gymnasijního alba) sestrojil první hromosvod. Používáme této příležitosti, abychom vzpomněli na tohoto geniálního českého vynálezce.

Dr Otto Seydl sedmdesátníkem

Dr. Otto Seydl zemřel

MANNHEIMSKÁ SPOLEČNOST METEOROLOGICKÁ (1780-1799)

MANNHEIMSKÁ SPOLEČNOST METEOROLOGICKÁ (1780–1799)

Výročí 200 let meteorologických měření v Čechách

K DVOUSTÉMU VÝROČÍ PRVÝCH MĚŘENÍ METEOROLOGICKÝCH V ČECHÁCH

Povětrnostní zjevy a jejich změny zajímaly lidstvo jistě již od nejdávnějších dob; vždyť velká část lidské činnosti závisí na povětrnosti aspoň částečně, zdar polních plodin, hlavního pramene výživy člověkovy, pak zcela.

K sedmdesátinám Prof. PhDr. Rudolfa Schneidera

PROFESOR Dr. RUDOLF SCHNEIDER, PRVNÍ ŘEDITEL STÁTNÍHO ÚSTAVU METEOROLOGICKÉHO V PRAZE, ZEMŘEL PŘED 50 LETY

ÚVOD

Podnebí Československa

PODNEBÍ ČESKOSLOVENSKA

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS