SMD 2019

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN JE V ROCE 2019 VĚNOVÁN TÉMATU „SLUNCE, ZEMĚ A POČASÍ ”

Slunce dodává Zemi ener­gii, která je zdrojem veškeré­ho života. Energii, která pohání počasí, oceánské proudy a kolo­běh vody. Slunce ovlivňuje nála­du a každodenní aktivity nás všech.... Je inspirací pro sklada­tele hudby, je tématem fotografií a dalších uměleckých prací.

SMD 2018

Rozhovor s V. Dvořákem (2017)

Rozhovor s ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu v letech 2011 až 2017

1. Pane řediteli, v letošním roce končí Vaše téměř sedmileté působení v čele ČHMÚ. Můžete se ohlédnout v čase a přiblížit našim čtenářům ty nejdůležitější události, které se v ČHMÚ od roku 2011 udály nebo na ČHMÚ působily zvenčí?

SMD 2017

Poselství u příležitosti Světového meteorologického dne 2017

Poselství generálního tajemníka

Příhraniční spolupráce ČHMÚ, IMGW a DWD

2019 - Hrubá Voda

Hlubočky, Hrubá Voda 23. – 25. září 2019

Předpověď v hydrometeorologické službě

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2019

 

Ve dnech 23. až 25. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., tentokrát na téma Předpověď v hydrometeorologické službě.

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2018

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS dne 30. prosince 2018 v Litultovicích, 15. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 30. prosince 2018 se uskutečnila tradiční, již patnáctá, vycházka a předsilvestrovské setkání členů ostravské pobočky ČMeS, jejich přátel a rodinných příslušníků.

Přednášky 2018

Přehled přednášek v roce 2018

9. 4. 2018     doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Lesnická hydrologie a změna klimatu“

11. 6. 2018    David Rýva (ČHMÚ Praha):

 „Supercelární bouře a derecha v ČR - přehled výskytu, možnosti jejich identifikace a mimořádná četnost v roce

2017“

29. 10. 2018 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ):

Semináře ČSMS

Semináře a konference pořádané a spolupořádané Československou meteorologickou společností nebo pobočkami Společnosti

Historická skupina

Milé kolegyně, milí kolegové,

v sobotu 6. června 2020 byla vysílána premiéra  pořadu Historie.cs na ČT24 (od 21:05) na téma „Jasno, tu a tam vichřice. Dějiny meteorologie v českých zemích. Jak u nás na obloze bylo, je a bude? A jak bylo na Hromové hoře ve 20. století?“

Více viz upoutávka z webu ČT24:

Stránky

Subscribe to Česká meteorologická společnost RSS