You are here

Aktuální a připravované události

Dovolujeme si Vás pozvat na „podzimní“ cyklus přednášek, které se jako obvykle budou konat v zasedací místnosti pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, K Myslivně 3/2182, Ostrava-Poruba (http://www.cmes.cz/cs/node/6).

Za organizátory Vás srdečně zve Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, předseda ostravské pobočky ČMeS a ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava

 

5. 10. 2020     Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vedoucí oddělení ochrany jakosti vod Výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v.v.i., pobočka Ostrava):

„Výsledky hodnocení stavu povrchových vod za období 2016–2018“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

12. 10. 2020   Ing. Radim Seibert (ČHMÚ p/Ostrava):

„Kdo znečišťuje ovzduší? Nové metody, lepší výsledky. Podtitul: Laboratorní analýzy a model PMF k určování původu znečištění.“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

2. 11. 2020     Bc. David Gorný a David Tichopád (Amatérská meteorologická společnost, Meteo Beskydy):

„Blesky. Elektrické jevy v atmosféře“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

9. 11. 2020     Ing. Jiří Michalík, Ph.D. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, oddělení faktorů prostředí):

„Fenomén HLUK“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

30. 11. 2020   Ing. Radomír Štěrba (ČIŽP Ostrava):

„Stanovování závazných podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší a jejich kontrola v České republice“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

7. 12. 2020     Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., vedoucí oddělení ochrany jakosti vod Výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v.v.i., pobočka Ostrava):

„Čistá voda – zdravé město (Koncept 1): Výsledky pasivního monitoringu přítoků VN Švihov“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

-pl- 2.7.2020