You are here

Plánované akce ČMeS

Plánované akce a události ČMeS

15. prosince 2021       vydání Věstníku ČMeS 2021/2
2022 tvorba nových webových stránek společnosti a nového loga společnosti
březen 2022 schůze výboru (on-line)
duben 2022 vydání Věstníku ČMeS 2021/2
17.–19. května 2022  třetí horská meteorologická konference na Jizerce (více na: http://www.cmes.cz/cs/node/480) a schůze výboru
20. – 22. 9. 2022   výroční konference ČMeS v Telči, schůze výboru
listopad 2022  schůze výboru (on-line)
prosinec 2022  vydání Věstníku ČMeS 2022/2