You are here

Jizerka 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě přihlášených příspěvků a ohlášených změn zveřejňujeme program konference. K dnešnímu dni máme 108 přihlášených účastníků a 43 příspěvků. Těšíme se na setkání. V týdnu před konferencí zašleme organizační pokyny.

 

Meteorologická konference Jizerka 2022

17. – 19. května 2022, Jizerka v Jizerských horách, hotel Pyramida

 

Úterý 17. května 2022

11.00–13.00      Registrace účastníků konference na Jizerce (hotel Panský dům)

11.30–12.30     Oběd (hotel Pyramida)

 

13.00    Zahájení konference (hotel Pyramida)

I.  Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

 

Úterý 17. května 2022 13.15

 

II.  Jizerské hory – historie, současnost a budoucnost (4)

Tomáš Korytář (AOPK Jizerské hory): CHKO Jizerské hory

Jakub Čejka (AOPK Jizerské hory): Tetřívek v Jizerských horách

Pavel Horký (HS Jizerské hory): Horská služba ČR – oblast Jizerské hory

Jiří Jiroušek (Kotenčice): Nebeske.cz nad Jizerskými horami

 

Úterý 17. května 2022 14.15

III.  Meteorologická a jiná měření v Jizerských horách (včera, dnes a zítra) (10)

Miroslav Jech (ČHMÚ/Hejnice): O srážkách ovzdušných aneb, když se měřilo na Smrku

Jana Hubená, Stanislav Toman (ČHMÚ Praha): Historie meteorologických pozorování na Jizerce a v jejím okolí (přednese Ilona Zusková)

Dáša Richterová (ČHMÚ Ústí nad Labem): Meteorologické stanice ČHMÚ v Jizerských horách

Antonín Vojvodík (Vimperk), Jan Procházka, Josef Jindra, Ondřej Doležal: Poznatky z mrazových lokalit Jizerských hor

Ilona Zusková (ČHMÚ Praha): Klima Jizerky a okolí

Jan Jirák (ČHMÚ Jablonec nad Nisou): Regionální pracoviště ČHMÚ Jablonec nad Nisou

 

15:45–16.15 přestávka

 

Václav Vajskebr (ČHMÚ Jablonec nad Nisou): Měření sněhu v Jizerských horách

Tomáš Fryč (ČHMÚ Praha): Vodoměrná stanice Jizerka – historie a současnost měření, základní hydrologické údaje

Petr Ferbar, Václav Koza, Jakub Medek, Luděk Rederer (Povodí Labe s. p.): 30 let monitoringu vodárenských nádrží v Jizerských horách

Ondřej Špulák, Dušan Kacálek (VÚLHM Opočno): Vybrané výsledky mikroklimatických šetření prováděných na pěstebně-ekologických experimentech v okolí Jizerky

 

IV.  Problematika měření na horách – horské stanice, meteorologické přístroje a technika na horách (12)

Luboš Němec (ČHMÚ Praha): Měření vodní hodnoty sněhu na Lysých horách

Jan Procházka (JU FZT České Budějovice), Veronika Šustková (ČHMÚ Ostrava), Miroslav Tesař (ÚH AVČR): Problematika měření sněhu a zimních srážek na Šumavě, tvorba  podrobných mapových výstupů

Šimon Bercha (ČHMÚ Praha): Manuální a automatické měření sněhu v horských oblastech ČR

Tomáš Janík (ČHMÚ Ústí nad Labem): 17 let měření amatérské meteostanice Knínice v Krušných horách

Veronika Šustková, Marek Šustek, Miroslav Řepka, František Putala, Pavel Lipina (ČHMÚ Ostrava/MS Červená): 70 let meteorologických měření a pozorování na Červené

Olga Halásová (UPOL Olomouc): Návštěvnost Lysé hory v závislosti na počasí?

19:00 konec bloku

19:15–20:00 večeře

 

20:30 schůze výboru ČMeS

 

Středa 18. května 2022 08:30

Jan Rybář, Milan Záhorec, Patrik Grosinger, Adam Vincze, Ivan Fiťka (SF STU Bratislava): Námrazovka

Pavel Sedlák (ÚFA AV ČR), Naděžda Zíková: Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy

Martin Vokoun (VÚV TGM): Měření celoročních srážek radarovým srážkoměrem v náročných horských podmínkách

Pavel Jůza (ČHMÚ Ústí nad Labem): Dlouhodobé změny dohlednosti na některých horských stanicích

Jan Rybář, Peter Medrický, Andrej Miček (SF STU Bratislava): Systém managementu měření (zabezpečení meteorologické měřicí techniky)

Michal Jeníček (PřF UK Praha): Výpočet zimních srážek pomocí automatického měření výšky sněhu a SWE

 

10:00–10:30 přestávka

 

Středa 18. května 2022 10:45

V.  Klimatologická zpracování, charakteristiky území a klimatická změna ve středních a vyšších nadmořských výškách (11)

Jan Procházka, Ivo Rolčík (Volary), Pavel Lipina: Porovnání vybraných meteorologických charakteristik na horách severu a jihu Česka

Zdeněk Blažek (ČHMÚ/Nový Malín): Příspěvek k vyhodnocení meteorologických podmínek na severní a jižní straně Jeseníků

Vojtěch Bližňák, Petr Zacharov (ÚFA AV, ČR): Extrémní srážky na Milešovce

Pavel Lipina, Veronika Šustková (ČHMÚ Ostrava): Beskydy – měsíční klimatologické charakteristiky

Stanislava Kliegrová, Lucie Kašičková (ČHMÚ Hradec Králové): Změna teploty vzduchu v období 1961–2020 na vybraných stanicích ČHMÚ v Krkonoších

Lenka Crhová, Anna Valeriánová (ČHMÚ Praha): Měření a vyhodnocení krátkodobých srážek v horských a vyšších polohách

Anna Valeriánová (ČHMÚ): Změny v extrémech vybraných klimatologických charakteristik ve středních a vyšších polohách  Česka

Ladislav Markovič, Pavel Faško, Jozef Pecho (SHMÚ Bratislava): Zmeny výšky snehovej pokrývky v horských oblastiach Slovenska v období 1921–2021

Pavel Zahradníček, Rudolf Brázdil, Petr Štěpánek (CzechGlobe/ČHMÚ Brno/Geogr. ústav, PřF, MU Brno): Změny teplot a srážek v České republice v letech 1961–2020 se zřetelem na horské oblasti

12:45 konec bloku (společné foto účastníků)

13:00–13:45 oběd

 

Středa 18. května 2022 14:00

VI.  Exkurze na nejen meteorologicky zajímavé lokality Jizerských hor

 

19:00 raut

 

Čtvrtek 19. května 2022 08:30

Grzegorz Urban, Dáša Richterová, Stanislava Kliegrová, Ilona Zusková (IMGW/ČHMÚ): Przyczyny skrócenia czasu zalegania pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich w świetle współczesnej zmiany klimatu.

Lucie Pokorná, Michal Belda, Romana Beranová (UFA AV ČR/MFF UK): Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis

VII.  Hydrologie a kvalita ovzduší středních a vyšších poloh (4)

Martin Šanda, Alena Kulasová (ČVUT Praha): Hydrologický a klimatický režim revitalizovaných rašelinišť v NPR Rašeliniště Jizery

Roman Juras, Jan Fořt, Kryštof Dytrt, Vojtěch Moravec (KVHEM FŽP, ČZU): Experimentální měření odtoku ze sněhové pokrývky ve skiareálu Alšovka v Krušných horách

Lenka Janatová (ČHMÚ Ústí nad Labem): Vývoj kvality ovzduší v Jizerských horách.

Helena Plachá, Miroslav Bitter, Štěpán Rychlík, Ondřej Vlček (ČHMÚ Ústí nad Labem/Praha): Je kadmium ještě problémem Jizerských hor?

 

10:00–10:30 přestávka

 

Čtvrtek 19. května 2022 10:30

VIII.  Problematika předpovědi počasí, synoptické hodnocení a hydroprognóza zejména ve středních a vyšších oblastech (6)

Róbert Kvak (ÚFA AV ČR): Supercelárne búrky v horskom prostredí. Sú niečím výnimočné?

Petr Zacharov (ÚFA AV ČR): Konvektivní bouře na Milešovce

Martin Novák (ČHMÚ ústí nad Labem): Tepelný komfort/diskomfort v horských oblastech

Alena Kamínková, Ondřej Kosík, Jarmila, Šustková (ČHMÚ Ostrava): Využití dat ze sněhoměrných automatických stanic pro práci hydroprognózy

Marcin Wdowikowski (Politechnika Wrocławska), Franciszek Szumiejko IMGW), Krzysztof Krakowski, Karina Kózka: Wykorzystanie patrolowych pomiarów pokrywy śnieżnej jako element wsparcia oceny określenia zasobów wodnych śniegu w obszarze środkowej Odry - badania pilotażowe (Využití hlídkového měření sněhové pokrývky jako prvku podpory pro hodnocení sněhových vodních zdrojů v oblasti střední Odry – pilotní studie)

Patrik Grosinger (SF STU Bratislava): Meteorologické postřehy z volnočasového paraglidingového létání

12:00 konec bloku

 

Čtvrtek 19. května 2022 12:00

IX.  Zakončení konference, vyhodnocení nejlepších příspěvků

12:15–13:00 oběd

 


 

Komentované výlety - Meteorologická konference Jizerka 2022

Muzeum Jizerka – otevřeno pro účastníky konference od 14:00 do 19:00 (vstupné 60 Kč)

Připraveny jsou čtyři komentované výlety. Klimatologickou stanici je možné navštívit pouze hromadně a s doprovodem 18. 5. v 14:00 (vzhledem k pasoucímu se skotu)

 

1. Klimatologická a hydrologická stanice Jizerka (Mgr. Zusková, Ing. Pobříslová)

Nenáročná pěší vycházka ke klimatologické a hydrologické stanici Jizerka. 

Sraz zájemců v 14:00 před chatou Pyramida.

Mapa trasy.

 

2. Rašeliniště Jizerky a říčka Jizerka s meteo okénkem (Mgr. Jirák)

Nenáročná pěší vycházka na rašeliniště Malé jizerské louky. Zpět po naučné stezce podél meandrů říčky Jizerky se zastávkou u sněhoměrné stanice a na soutoku Safírového potoka.

Sraz zájemců v 14:45 před muzeem Jizerka.

Mapa trasy.

 

3. Okolo Bukovce a na vrchol (Mgr. Vajskebr)

Náročnější pěší vycházka přes čedičový lom na vrchol Bukovce s výhledy na Jizerské hory a Krkonoše. Zpět po naučné stezce okolo Bukovce.

Sraz zájemců v 14:45 před muzeem Jizerka.

Mapa trasy.

 

4. Přes Bukovec k soutoku Jizerky a Jizery a za skláři z osady Karlsthal (Mgr. Bercha)

Náročnější pěší vycházka přes vrchol Bukovce s výhledy na Jizerské hory a Krkonoše do čedičového lomu. Dále do údolí říčky Jizerky k soutoku s Jizerou. Přes Karlovský most do bývalé osady Karlsthal a zpět přes Medvědí kout a podél říčky Jizerky na Jizerku.

Sraz zájemců v 14:45 před muzeem Jizerka.

Mapa trasy

-pl-, 7.5.2022


 

Meteorologická konference Jizerka 2022 (předběžný program)

17. – 19. května 2022, Jizerka v Jizerských horách, hotel Pyramida

 

Úterý 17. května 2022

11.00 – 13.00    Registrace účastníků konference na Jizerce (hotel Pyramida)

11.30 – 12.30    Oběd

13.00                Zahájení konference

I.  Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

Úterý 17. května 2022 13.15

II.  Jizerské hory – historie, současnost a budoucnost

Tomáš Korytář (AOPK Jizerské hory): CHKO Jizerské hory

Jakub Čejka (AOPK Jizerské hory): Tetřívek v Jizerských horách

Pavel Horký (HS Jizerské hory): Horská služba ČR – oblast Jizerské hory

Ondřej Špulák, Dušan Kacálek (VÚLHM Opočno): Vybrané výsledky mikroklimatických šetření v okolí Jizerky ve vztahu k pěstování a ekologii lesa

Miroslav Jech (ČHMÚ/Hejnice): O srážkách ovzdušných aneb, když se měřilo na Smrku

Jiří Jiroušek (Kotenčice): Jizerské hory letecky

Úterý 17. května 2022 14.30

III.  Meteorologická a jiná měření v Jizerských horách (včera, dnes a zítra)

Dáša Richterová (ČHMÚ Ústí nad Labem): Meteorologické stanice ČHMÚ v Jizerských horách

Antonín Vojvodík (Vimperk): Poznatky z mrazových lokalit Jizerských hor

Ilona Zusková (ČHMÚ Praha): Klima Jizerky a okolí

Jan Jirák (ČHMÚ Jablonec): Regionální pracoviště ČHMÚ Jablonec nad Nisou

Šimon Bercha (ČHMÚ Praha): Manuální a automatické měření sněhu v horských oblastech ČR

Václav Vajskebr (ČHMÚ Jablonec): Měření sněhu v Jizerských horách

Tomáš Fryč (ČHMÚ Praha): Hydrologická stanice Jizerka – historie, současnost, měření průtoku

Petr Ferbar, V. Koza, Luděk Rederer, Jakub Medek (Povodí Labe s.p.): 30 let monitoringu vodárenských nádrží v Jizerských horách

16:30-17:00 přestávka

Úterý 17. května 2022 17:00

IV.  Problematika měření na horách – horské stanice v Česku a okolních státech, meteorologické přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

Olga Halásová (UPOL Olomouc): Návštěvnost Lysé hory v závislosti na počasí

Veronika Šustková, Marek Šustek, Miroslav Řepka, František Putala (ČHMÚ Ostrava/MS Červená): 70 let meteorologických měření a pozorování na stanici Červená

Rastislav Mačura (SHMÚ Lomnický štít): Vybrané kapitoly z histórie meteorologickej stanice Lomnický štít

Luboš Němec (ČHMÚ Praha): Měření vodní hodnoty sněhu na Lysých horách

Jan Procházka (Jihočeská univerzita České Budějovice): Problematika měření sněhu a zimních srážek na Šumavě, tvorba  podrobných mapových výstupů

Michal Jeníček (PřF UK Praha): Výpočet zimních srážek pomocí automatického měření výšky sněhu a SWE

Jan Rybář, Milan Záhorec, Patrik Grosinger, Adam Vincze, Ivan Fiťka (SF STU Bratislava): Námrazovka

18:30 konec bloku

18:45-19:30 večeře

20:00  schůze výboru ČMeS 

Středa 18. května 2022 08:30

Pavel Sedlák (ÚFA AV ČR): Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky

Martin Vokoun (Jihočeská univerzita České Budějovice): Měření celoročních srážek radarovým srážkoměrem v náročných horských podmínkách

Pavel Jůza (ČHMÚ ústí nad Labem): Dlouhodobé změny dohlednosti na některých horských stanicích

Jan Rybář, Peter Medrický, Andrej Miček (SF STU Bratislava): Systém managementu měření (zabezpečení meteorologické měřicí techniky)

10:00-10:30 přestávka

Středa 18. května 2022 10:30

VI.  Klimatologická zpracování a charakteristiky území na horách, klimatická změna a adaptační opatření ve středních a vyšších nadmořských výškách

Ivo Rolčík (Volary): Porovnání vybraných horských stanic na severu a jihu České republiky

Zdeněk Blažek (ČHMÚ/Nový Malín)): Příspěvek k vyhodnocení meteorologických podmínek na severní a jižní straně Jeseníků

Vojtěch Bližňák (ÚFA AV, ČR): Extrémní srážky na Milešovce

Lenka Crhová (ČHMÚ Praha): Měření a vyhodnocení krátkodobých srážek v horských a vyšších polohách

Pavel Lipina, Veronika Šustková (ČHMÚ Ostrava): Beskydy – měsíční klimatologické charakteristiky

Anna Valeriánová (ČHMÚ): Změny v extrémech vybraných klimatologických charakteristik ve středních a vyšších polohách  Česka

Stanislava Kliegrová, Lucie Kašičková (ČHMÚ Hradec Králové): Změna teploty vzduchu v období 1961 – 2020 na vybraných stanicích ČHMÚ v Krkonoších

Ladislav Markovič (SHMÚ Bratislava): Zmeny výšky snehovej pokrývky v horských oblastiach Slovenska v období 1921 – 2021

Lucie Pokorná (UFA AV ČR): PERUN/Reanalysis nová regionální reanalýza pro střední Evropu

Grzegorz Urban, Dáša Richterová, Stanislava Kliegrová, Ilona Zusková (IMGW/ČHMÚ): Przyczyny skrócenia czasu zalegania pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich w świetle współczesnej zmiany klimatu.

Petr Štěpánek (ČHMÚ Brno/CzechGlobe): Teplotní a srážkové indexy od roku 1961 se zaměřením na horské oblasti

12:30-13:30 oběd

Středa 18. května 2022 13:30

XI.  Exkurze na nejen meteorologicky zajímavé lokality Jizerských hor

19:00 raut

Čtvrtek 19. května 2022 09:00

IX.  Hydrologie  a kvalita ovzduší Jizerských a jiných hor

Martin Šanda, Alena Kulasová (ČVUT Praha): Hydrologický a klimatický režim revitalizovaných rašelinišť v NPR Rašeliniště Jizery

Roman Juras (KVHEM FŽP, ČZU:Měření  odtoku ze sněhu ve skiareálu Alšovka v Krušných horách

Lenka Janatová (ČHMÚ Ústí nad Labem): Vývoj kvality ovzduší v Jizerských horách.

Helena Plachá (ČHMÚ Ústí nad Labem): Je kadmium ještě problémem Jizerských hor?

10:00-10:30 přestávka

Čtvrtek 19. května 2022 10:30

VII.  Problematika předpovědi počasí zejména ve středních a vyšších oblastech

Róbert Kvak (ÚFA AV ČR): Supercelárne búrky v horskom prostredí. Sú niečím výnimočné?

Miloslav Müller (ÚFA AV ČR): Orografické zesílení extrémních srážkových událostí

Petr Zacharov (ÚFA AV ČR): Konvektivní bouře na Milešovce

Martin Novák (ČHMÚ ústí nad Labem): Tepelný komfort/diskomfort v horských oblastech

Alena Kamínková (ČHMÚ Ostrava): Využití dat ze sněhoměrných automatických stanic pro práci hydroprognózy

Marcin Wdowikowski (IMGW Wrolav): Wykorzystanie patrolowych pomiarów pokrywy śnieżnej jako element wsparcia oceny określenia zasobów wodnych śniegu w obszarze środkowej Odry - badania pilotażowe

Patrik Grosinger (SF STU Bratislava): Meteorologické postřehy z volnočasového paraglidingového létání

Čtvrtek 19. května 2022 12:30

XII.  Zakončení konference, společné foto účastníků

12:45-13:30 oběd

-pl-, 20.3.2022


 

Vážené kolgyně a kolegové,

velmi nás těší Váš zájem o účast na plánované konferenci na Jizerce. K dnešnímu dni máme 94 přihlášených účastníků a 41 příspěvků. Do konce týdne by měl být k dispozici program konference s rozvržením přihlášených příspěvků.

Za organizační tým konference

Pavel Lipina

-pl-, 6.3.2022


 

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická společnost Vás zvou na

Meteorologickou konferenci Jizerka 2022

17. – 19. května 2022, Jizerka v Jizerských horách, hotel Pyramida

s podtitulem Meteorologie a klimatologie středních a vyšších poloh Česka i střední Evropy

V pořadí již třetí „horská“ konference, která bude převážně věnována prezentaci a řešení provozních problémů meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší zejména ve středních a vyšších polohách, kde je měření, zpracování dat a jejich interpretace, včetně předpovědi počasí náročnější než v polohách nižších.

Zveme Vás k účasti na této konferenci a budeme rádi za přihlášení a prezentaci Vašeho příspěvku, který se bude hodit do níže uvedených bloků konference.

Bloky konference (a očekávané příspěvky):

I.  Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.  Jizerské hory – historie, současnost a budoucnost.

III.  Meteorologická a jiná měření v Jizerských horách (včera, dnes a zítra)

IV.  Problematika měření na horách – horské stanice v Česku a okolních státech

V.  Meteorologické přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

VI.  Klimatologická zpracování a charakteristiky území na horách

VII.  Problematika předpovědi počasí zejména ve středních a vyšších oblastech

VIII.  Klimatická změna a adaptační opatření ve středních a vyšších nadmořských výškách

IX.  Hydrologie Jizerských hor

X.  Kvalita ovzduší v Jizerských horách (historie a současnost)

XI.  Exkurze na nejen meteorologicky zajímavé lokality Jizerských hor

XII.  Zakončení konference, společné foto účastníků

 

Organizační pokyny a informace:

Závazná přihláška, organizační pokyny, nabídka ubytování a stravy, požadavky na prezentaci a formální úpravu příspěvku do sborníku jsou přílohou této pozvánky nebo na http://www.cmes.cz/cs/node/480.

Závaznou přihlášku na konferenci od Vás očekáváme do 28. února 2022.

Vložné na konferenci je 800,- Kč. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Prezentace příspěvku na konferenci v délce max. 10 minut + 5 minuty diskuze.

Na konferenci obdrží přihlášení účastníci Sborník přednesených/přihlášených příspěvků. Z tohoto důvodu žádáme všechny přednášející o zaslání textu příspěvku ve formě krátkého článku/sdělení ve Wordu (ve formátu *docx) do 15. března 2022. Předpokládaný rozsah textu max. čtyři strany formátu A4, včetně všech tabulek, grafických příloh, fotografií apod. (obrázky a tabulky v samostatných souborech mimo text). Vzorový text příspěvku je uveden na webové stránce konference.

Předpokládaný začátek konference bude v úterý 17. května 2022 ve 13 hodin. Podrobný časový harmonogram a přehled přihlášených příspěvků bude k dispozici do 30. dubna 2022 na webové stránce konference.

Konference bude mít neformální charakter, předpokládá se tedy výhradně neformální oblečení pro účastníky i pro přednášející. Pro organizovanou nebo individuální exkurzi nezapomeňte na vhodnou obuv.

Kapacita ubytování je více než 100 míst.

Nabídka ubytování:

Panský dům a Pyramida s.r.o., Jizerka 20, 468 50 Kořenov, Tel.: +420 602 112 577, www.jizerka.cz, info@jizerka.cz

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní se pohybuje podle ceny pokoje od 1620,- do 2322,- Kč se snídaní. Pokud chcete bydlet samostatně, tak je potřeba cenu násobit dvěma a odečíst cenu snídaně a uvézt to do přihlášky. Parkovné činí 50,- Kč za auto a noc.

Pro nízkonákladové účastníky konference máme nabídku ubytováni v chalupě na Jizerce za 200,- Kč/noc s nutností dovozu vlastního povlečení. Kapacita maximálně 25 osob.

Nabídka stravování:

V přihlášce je uvedena nabídka stravy v hotelu Pyramida. V přihlášce prosím označte požadavek na stravu v jednotlivých dnech konference, pokud máte zájem (strava bude formou  ).

Ve středu večer 18. května bychom rádi uspořádali společný večer účastníků konference a večeře by byla podávána formou rautu. Jste srdečně zváni.

Účastníkům konference bude o hlavních jednacích přestávkách k dispozici občerstvení obdobně jako na jiných akcích pořádaných ČHMÚ a ČMeS.

Exkurze:

Podle aktuálního počasí v době konání konference, předběžně ve středu 18. května odpoledne, plánujeme několik exkurzí na meteorologicky zajímavé lokality a meteorologické a hydrologické stanice Jizerky a nejbližšího okolí. Dle vlastního uvážení můžete navštívit mnoho zajímavých lokalit Jizerských hor. Nabídka exkurzí a náměty na výlety bude uvedena nejpozději 30. dubna 2022 na stránce konference

Dopravu na konferenci a zpět si účastníci zajišťují sami. Upozorňujeme, že vjezd na Jizerku motorovými vozidly je zakázán. Výjimky ze zákazu vjezdu pro ubytované obdrží ubytovaní v hotelu. Neubytovaní mohou využít centrálního parkoviště na Mořině (u Hospody na Jizerce).

Těšíme se na setkání

Organizační výbor konference: Jan Jirák, Pavel Lipina, Jan Procházka, Dáša Richterová, Václav Vajskebr a Vladimíra Volná.

 

Vzorový soubor příspěvku a šablonu příspěvku do sborníku jsme dnes umístili na stránky konference. Omlouváme se za zdržení. Velmi Vás prosíme o dodržení požadovaného formátu příspěvků. Editorům sborníku a redakci tím ulehčíte velmi usnadníte práci. Příspěvek pochopitelně může být uložen ve formátu *.docx (web ČMeS tento formát neumožňuje uložit). Děkujeme.

Pavel Lipina, 23.2.2022