You are here

Přenášky 2019

Přehled přednášek ostravské pobočky ČMeS v roce 2019:

28. 1. 2019    RNDr. Jan Sulan (ČHMÚ Plzeň):

 „Podpora zimní údržby komunikací ze strany ČHMÚ“

25. 2. 2019    RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „On-line detekce chyb a jejich automatická oprava v datech AMS“

4. 3. 2019     Ing. Martin Škorpík (Národní park Podyjí):

 „Národní parky České republiky“

30. 9. 2019    RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Změna klimatu (jak ji prezentovat)“

4. 11. 2019     Mgr. Michal Žák, Ph.D. (Katedra fyziky atmosféry MFF UK Praha):

„Všechno, co jste kdy chtěli vědět o CO2 a skleníkovém efektu“

11. 11. 2019    RNDr. Roman Volný (ČHMÚ Ostrava):

 „Výstražné systémy v předpovědní službě ČHMÚ“

19. 11. 2019   Prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita):

„Sesuvy a změny klimatu v kvartéru“

25. 11. 2019   RNDr. Josef Keder, CSc., Ing. Petra Bauerová (ČHMÚ Observatoř Tušimice, oddělení modelování a expertíz Praha):

 „Interpretace dat systému SODAR-RASS a CEILOMETRŮ“

2. 12. 2019    Mgr. Martin Novák (ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem):

 „Operativní čistota ovzduší na RPP Ústí nad Labem - zkušenosti, aktuální stav a trendy“

9. 12. 2019    David Gorný a David Tichopád (Amatérská meteorologická společnost):

„Bouřky a jejich pozorování“

9. 12. 2019    Výroční schůze ostravské pobočky ČMeS