You are here

Terminologická skupina

Počátkem roku 2019 byla zveřejněna nová verze elektronického meteorologického slovníku na stránce http://slovnik.cmes.cz/ . Následnou popularizací slovníku na nejrůznějších fórech se podařilo dosáhnout návštěvnosti několika set přístupů týdně.

Tím však aktivita terminologické skupiny neskončila. Scházíme se nadále čtyřikrát ročně k vytipování odborných termínů, které ve slovníku chybějí nebo jejichž explikace vyžadují další úpravy. Za uvedené období tak přibylo více než 70 nových hesel, z toho přes 50 výkladových, a na 150 hesel bylo upraveno po věcné stránce. Snažíme se o úpravy celých tematických skupin hesel, aby do sebe hesla systematicky zapadala. Došlo tak např. k úpravám hesel ohledně vztlaku, druhů obzoru, tropických cyklon, blesků, aerologických diagramů, letových podmínek, atmosférických vírů, srážkoměrů, meteorologických předpovědí, atmosférické akustiky, druhů srážek, charakteristických dní, teplotních vln a dalších. Do konce tohoto roku by pak mělo být do provozu uvedeno tematické vyhledávání, které umožní uživatelům vybírat vybraný okruh hesel.

Dalším směrem, kterým chceme slovník rozvíjet, je vysvětlení původu a významu odborných termínů, a to především cizojazyčného původu. Příslušná hesla budou postupně doplněna o tento aspekt, a to díky spolupráci v rámci projektu GAČR 19-03834S „Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích“, jehož odpovědným řešitelem je Mgr. Barbora Kocánovou, Ph. D. z Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.

Červnové zasedání terminologické skupiny by mělo být již padesáté od obnovy skupiny v roce 2010, proto máme v plánu zamyslet se i nad dalšími koncepčními otázkami naší činnosti. Jednou z otázek je i personální obsazení, kdy v určitých oblastech vnímáme potřebu terminologickou skupinu posílit. Proto nás těší, že zapojení přislíbily pracovnice odboru klimatologie ČHMÚ Anna Valeriánová a Lenka Crhová a také David Rýva z radarového oddělení. Věříme, že další posily budou následovat, což umožní kvalitu slovníku posunout zase o kousek dál.

Miloslav Müller, 22.6.2020