You are here

Přednášky 2018

Přehled přednášek v roce 2018

9. 4. 2018     doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Lesnická hydrologie a změna klimatu“

11. 6. 2018    David Rýva (ČHMÚ Praha):

 „Supercelární bouře a derecha v ČR - přehled výskytu, možnosti jejich identifikace a mimořádná četnost v roce

2017“

29. 10. 2018 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ):

 „Extrémní léto 2018“

12. 11. 2018 Mgr. Klára Ambrožová (Masarykova univerzita Brno):

 „Expedice na ostrov Jamese Rosse 2017–2018“

26. 11. 2018 Mgr. Blanka Krejčí (ČHMÚ Ostrava):

 „Na sever od Moskvy - Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně“

10. 12. 2018 Ing. Pavel Lipina (ČHMÚ Ostrava):

 „Stručný přehled historie ČMeS a její současnost“

10. 12. 2018 Výroční členská schůze pobočky ČMeS v Ostravě