You are here

Historická skupina

Milé kolegyně, milí kolegové,

v sobotu 6. června 2020 byla vysílána premiéra  pořadu Historie.cs na ČT24 (od 21:05) na téma „Jasno, tu a tam vichřice. Dějiny meteorologie v českých zemích. Jak u nás na obloze bylo, je a bude? A jak bylo na Hromové hoře ve 20. století?“

Více viz upoutávka z webu ČT24:

Před sto lety byl založen Československý státní ústav meteorologický a začalo státem řízené měření počasí i jeho předpovědi. Ale samozřejmě pozorování počasí má na našem území mnohem delší dějiny. První zápisy o výjimečných zimách najdeme už v Kosmově kronice. A tak vlastně už i středověké klima můžeme trochu srovnávat se současnými proměnami klimatu. Kdy byly v našich dějinách třeskuté zimy? Kde se pro nás počasí „vaří“? Proč nás ovlivňují západní větry a východní mrazy? Co potřebujeme pro správnou předpověď počasí? Proč nevycházejí sezónní předpovědi ve střední Evropě? Jak se pracovalo na meteorologických stanicích? Proč na Silvestra 1978 nebyl správně odhadnut vpád studeného vzduchu na naše území? Kdy v historii bylo také naše počasí i politickým problémem? A proč se jen dvakrát za 115 let nezaznamenalo měření na Milešovce?

Ten kdo nestihl vysílání, tak se může v případě zájmu podívat v archivu ČT:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/220411058220010/

-pl- 10.6.2020


 

V Meteorologických zprávách 2019/2 vyšel článek Pavla Lipiny: Česka (Československa) meteorologicka společnost, 60 let jeji historie a současnost, který stručně shrnuje historii naší společnosti. Článek (přehled historie Společnosti) je k dispozici také na: http://www.cmes.cz/cs/node/132.

24.5.2019, -pl-


 

Vážené kolegyně a kolegové,

u příležitosti 60. výročí založení naší společnosti, které si připomínáme právě v těchto dnech (17. prosince 1958 se konalo ustavující valné shromáždění) bych vás chtěl požádat a vyzvat ke spolupráci při obnově činnosti historické komise společnosti. Rád bych, abychom společným úsilím navázali na historické aktivity našich předchůdců.

Historickou skupinu založil, nebo inicioval její založení, v roce 1960 dr. E. Veselý a až do roku 1975 byla hlavní náplní této skupiny snaha o vytvoření meteorologického muzea. Přes některé počáteční úspěchy se vytvořit toto muzeum nepodařilo a komise se roce 1975, alespoň podle informací z Informačních věstníků Společnosti, začala orientovat na zpracování Dějin československé meteorologie. Na tomto poli byla komise a její členové už mnohem úspěšnější a jejich aktivity vedly k vydání několika významným publikací a velkého množství odborných či popularizačních článků s touto tématikou.

Největší podíl na znovuobjevování meteorologické historie měli a mají zejména pánové RNDr. K. Krška, doc. F. Šamaj, RNDr. J. Munzar, RNDr. V. Kakos, R. Kolomý a řada dalších, na jejichž práci bychom měli navázat, aby nebyla zapomenuta historie jednotlivých meteorologických institucí, pracovišť, škol, popř. meteorologických aktivit jednotlivců či zájmových skupin.

V příštím roce si připomeneme např. výročí 100 let založení Státního ústavu meteorologického nebo 55 let od založení Ústavu fyziky atmosféry AV. V neposlední řadě bude rok 2019 rokem mnoha životních jubileí řady významných kolegů meteorologů, kteří by si jistě zasloužili připomenutí své odborné činnosti, životní a profesní dráhy formou medailonků, či osobních vzpomínek.

Pojďme společně pokračovat v těchto aktivitách. Zájemci o tuto nelehkou, pracnou a časově náročnou činnost mě prosím kontaktujte na adrese pavel.lipina@chmi.cz abychom se domluvili, kam a jak se naše činnost bude směřovat.

Pavel Lipina, 18. 11. 2018