You are here

Meteorologická konference Šumava 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologie a klimatologie středních a vyšších poloh Česka i střední Evropy

Konference bude převážně věnována prezentaci a řešení provozních problémů meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší zejména ve středních a vyšších polohách Česka, kde je měření, zpracování dat, předpovědi počasí a jejich interpretace nejtěžší

 

Zveme Vás k účasti na této konferenci a budeme rádi za přihlášení a prezentaci Vašeho příspěvku, který se bude hodit do níže uvedených sekcí konference

 

Bloky/sekce konference (a očekávané příspěvky):

I.       Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.     Šumava – historie, současnost a budoucnost

III.    Meteorologická měření na Šumavě (včera, dnes a zítra)

IV.    Problematika měření na horách – horské stanice u nás i ve střední Evropě

V.     Meteorologické stanice, přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

VI.    Klimatologická zpracování a charakteristiky území na horách

VII.  Problematika předpovědi počasí zejména ve středních a vyšších oblastech

VIII. Klimatická změna a adaptační opatření ve středních a vyšších nadmořských výškách

IX.    Hydrologie a kvalita ovzduší na Šumavě nebo v jiných pohořích

X.     Exkurze na meteorologicky zajímavé lokality Šumavy (Poledník, Perla, ...), bude do programu zařazena pravděpodobně druhý den konference podle aktuálního počasí

XI.    Zakončení a zhodnocení konference, společné foto účastníků

 

Organizační pokyny a informace:

Závazná přihláška, předběžné organizační pokyny, nabídka ubytování, cena stravy, exkurze a požadavky na formální úpravu příspěvku jsou přílohou této pozvánky nebo na http://www.cmes.cz/cs/node/457.

Závaznou přihlášku od Vás očekáváme do 28. února 2019 a vložné na konferenci je 700,- Kč. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Příspěvek na konferenci je akceptován v délce 15 minut. K dispozici bude notebook s projektorem a PowerPoint.

Na konferenci obdrží účastníci Sborník přednesených příspěvků. Z tohoto důvodu žádáme všechny přednášející o zaslání textu příspěvku ve formátu *.doc do 15. března 2019. Předpokládaný rozsah textu nejvýše čtyři strany formátu A4, včetně všech grafických příloh, tabulek a fotografií (obrázky a tabulky v samostatných souborech mimo text). Vzorový text příspěvku je uveden na webové stránce konference.

Předpokládaný začátek konference bude v úterý 14. května 2019 ve 13 hodin. Podrobný časový harmonogram a přehled přihlášených příspěvků bude k dispozici do 30. dubna 2019 na webové stránce konference.

Konference bude mít neformální charakter, předpokládá se tedy výhradně neformální oblečení pro účastníky i pro přednášející. Pro organizovanou nebo individuální exkurzi nezapomeňte na vhodnou obuv.

Kapacita ubytování je dohodnuta na více než 100 míst za ceny do 500,- Kč/1 noc + téměř neomezená nabídka ve vyšších cenových relacích na Kvildě. Zájemce o ubytování ve vyšším standardu žádáme, aby si ubytování objednali sami z bohaté nabídky penzionů a hotelů podle vlastních požadavků na kvalitu a úroveň poskytovaných služeb.

 

Nabídka levného ubytování:

  1. Aparthotel Teddy na Kvildě: cena za osobu a noc 350,- Kč za noc + místní poplatky
  2. Chata U Krále Šumavy: cena za osobu a noc 500,- Kč + místní poplatky, ubytování a plná penze: 900,-Kč

V pozvánce prosím uveďte priority Vašeho ubytování podle čísla ze seznamu, popř. uveďte, že si ubytování zajistíte individuálně. Ubytování z výše uvedené nabídky, pokud si vyberete, Vám bude rezervováno. V případě zájmu zašleme přihlášeným kompletní seznam ubytovacích zařízení na Kvildě. Platbu za ubytování si zajišťují účastníci samostatně.

Podle pořadí přihlášek a naplnění jednotlivých kapacit budete do 30. dubna 2019 informování o přiděleném ubytování.

 

Nabídka stravování:

Ubytování, mimo Chaty u Krále Šumavy, je bez stravy. Předběžně máme pro zájemce dohodnuto zajištění stravy na Chatě u Krále Šumavy v cenách: snídaně 100,- Kč, oběd 120,- Kč, večeře 180,- Kč.

V přihlášce prosím předběžně označte požadavek na stravu v jednotlivých dnech konference ve struktuře (datum/snídaně/oběd/večeře) abychom mohli dohodnout s poskytovatelem stravy předpokládaný počet zájemců. O způsobu stravování a jídelníčku Vás budeme informovat do 30. dubna 2019.

V úterý večer 14. května bychom rádi uspořádali v Obecním sále společný večer účastníků konference a večeře by byla podávána formou rautu. Jste srdečně zváni.

Účastníkům konference bude o hlavních jednacích přestávkách k dispozici občerstvení obdobně jako na jiných akcích pořádaných ČHMÚ a ČMeS (voda, káva, koláč).

 

Exkurze:

Podle aktuálního počasí v době konání konference, předběžně ve středu 15. května odpoledne, plánuje několik exkurzí na meteorologicky zajímavé lokality Šumavy. Jednou z plánovaných aktivit je autobusová návštěva na vrchol Poledníku (v jednání s NP Šumava), návštěva s komentářem na lokalitě měření Antonína Vojvodíka na Perle a další. V přihlášce prosím uveďte případný zájem o cestu autobusem na Poledník pro rezervaci dopravy.

 

Těšíme se na Vaši účast

Za organizační výbor konference zve Miloslava Starostová, Eva Plášilová, Antonín Vojvodík, Jan Procházka a Pavel Lipina