You are here

Meteorologická konference Šumava 2019

Český hydrometeorologický ústav, Česká meteorologická společnost a šumava.eu ve spolupráci s Národním parkem Šumava a obcí Kvilda pořádají

 

Meteorologickou konferenci Šumava 2019

 

Meteorologie a klimatologie středních a vyšších poloh Česka i střední Evropy

Konference bude převážně věnována prezentaci a řešení provozních problémů meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší zejména ve středních a vyšších polohách Česka, kde je měření, zpracování dat, předpovědi počasí a jejich interpretace nejtěžší

Konference se uskuteční na Kvildě ve dnech 14. – 16. května 2019

Místo konání konference bylo záměrně zvoleno na Šumavě, která je nejrozsáhlejším pohořím Česka s nejvyšším podílem území nad 1000 m n. m. Meteorologická měření zde mají bohatou historii, velmi aktivní současnost a jistě velkou budoucnost a to především díky ČHMÚ a aktivitám meteorologických nadšenců ze Šumavy

Zveme Vás k účasti na této konferenci a budeme rádi za přihlášení a prezentaci Vašeho příspěvku, který se bude hodit do níže uvedených sekcí konference

 

Bloky/sekce konference (a očekávané příspěvky):

I.     Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.    Šumava – historie, současnost a budoucnost

III.   Meteorologická měření na Šumavě (včera, dnes a zítra)

IV.   Problematika měření na horách – horské stanice u nás i ve střední Evropě

V.    Meteorologické stanice, přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné      meteorologické jevy

VI.   Klimatologická zpracování a charakteristiky území na horách

VII.  Problematika předpovědi počasí zejména ve středních a vyšších oblastech

VIII. Klimatická změna a adaptační opatření ve středních a vyšších nadmořských výškách

IX.   Hydrologie a kvalita ovzduší na Šumavě nebo v jiných pohořích

X.    Exkurze na meteorologicky zajímavé lokality Šumavy (Poledník, Perla, ...), bude do programu zařazena pravděpodobně druhý den konference podle aktuálního počasí

XI.   Zakončení a vyhodnocení konference, společné foto účastníků

 

Organizační pokyny a informace:

Závazná přihláška, organizační pokyny, nabídka ubytování, cena stravy a požadavky na formální úpravu příspěvku Vám budou zaslány a k dispozici nejpozději do 15. ledna 2019. Také na http://www.cmes.cz/cs/node/457

Závazné přihlášky očekáváme do 28. února 2019 a předpokládané vložné na konferenci bude 700,- Kč

Příspěvek v délce maximálně 20 minut

Na konferenci obdrží účastníci Sborník přednesených příspěvků. Z tohoto důvodu žádáme všechny přednášející o zaslání textu příspěvku ve formátu *.doc do 15. března 2019. Předpokládaný rozsah textu nejvýše čtyři strany formátu A4, včetně všech grafických příloh, tabulek a fotografií

Konference bude mít neformální charakter, předpokládá se tedy výhradně neformální oblečení pro účastníky i pro přednášející

Kapacita ubytování je více než 100 míst za ceny do 350,- Kč / 1 noc + téměř neomezená kapacita ve vyšších cenových relacích na Kvildě

Za organizační výbor konference zve Miloslava Starostová, Eva Plášilová, Antonín Vojvodík, Jan Procházka a Pavel Lipina

Pavel Lipina, 26.11.2018