You are here

REKONSTRUKCE OBSERVATOŘE DOKSANY

REKONSTRUKCE OBSERVATOŘE DOKSANY

V druhé polovině roku 1997 proběhla za plného provozu rekonstrukce observatoře v Doksanech. Cílem rekonstrukce bylo zefektivnit provoz pracoviště, lépe využít potenciálu budovy a v neposlední řadě poskytnout lepší podmínky pracovníkům v nepřetržité synoptické službě. Náklady na rekonstrukci dosáhly 2,8 miliónů korun.

Pracovníkům v nepřetržité službě tak konečně vzniklo odpovídající prostředí, včetně tolik potřebného zázemí. Nové rozvody s možností využívání elektrocentrály snížily výrazným způsobem výpadky a poruchovost nově využívané techniky.

Díky rekonstrukci se podařilo lépe využít stávající budovu. Část půdy byla přestavěna na velmi hezkou a prostornou studovnu, v předním traktu vzniklo pět pokojů pro ubytování (po nezbytném dovybavení nábytkem až pro 16 osob) a prostory pro agrometeorologický a klimatologický archiv.

V podobě celkové rekonstrukce budovy obdržela observatoř velmi pěkný dárek k připravovaným oslavám 50 let vzniku v roce 2000.

Velké poděkování náleží všem pracovníkům investičního oddělení ČHMÚ za nelehké prosazování zájmů investora, stavebnímu dozoru, pracovníkům IPS za odvedenou práci i za projevenou dávku osobní statečnosti a trpělivosti pracovníkům nepřetržité služby observatoře.

Martin Možný, MZ 1998/2, ročník 51, str. 61-62