You are here

Nová profesionální stanice Šerák (1997)

NOVÁ PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE ŠERÁK

V roce 1994 rozhodlo vedení ČHMÚ o výstavbě nové meteorologické profesionální stanice v Jeseníkách na vrcholu Šeráku ve výšce 1 351 m. Tato stanice nahradí meteorologickou stanici na Pradědu.

Stručný pohled do historie meteorologického pozorování v oblasti Pradědu nám říká, že první nepřetržité pozorování začalo v srpnu 1933 na Ovčárně, které trvalo do června 1938. V září 1941 bylo zahájeno pozorování na vrcholu Pradědu v kamenné věži, které bylo ukončeno v lednu 1945. Jeden rok se přechodně pozorovalo ve Studánce a od června 1951 probíhalo pozorování opět v kamenné věži na Pradědu. V roce 1953 přechází pozorování pod správu HMÚ. V roce 1982 byla dostavěna věž správy radiokomunikací a od května t.r. probíhá pozorování ve věži vysílače. Výstavba výše uvedené věže podmínila přestěhování meteozahrádky a vlastní stanice. Tento velký komplex negativně ovlivňoval kvalitu naměřených meteorologických údajů, a proto možnost jejich použití, především jako režimových dat, poklesla. Z těchto důvodů vedení ČHMÚ rozhodlo meteorologickou stanici na Pradědu buď přemístit na Šerák, nebo zrušit.

V roce 1994 jsme prozkoumali některé vrcholy v Jeseníkách a volba padla na již uvedený Šerák, a to z důvodu, že na tomto vrcholu jsou alespoň částečně inženýrské sítě a sociální zázemí, které představuje Jiřího chata na Šeráku. Požádali jsme příslušné orgány o umožnění výstavby meteorologické stanice. Na základě doporučení MŽP ČR a též vzhledem k tomu, že se jedná o velice exponovanou a choulostivou lokalitu, rozhodlo se vedení ČHMÚ vypsat na architektonické řešení profesionální meteorologické stanice veřejnou architektonickou soutěž. Česká komora architektů vydala na soutěž certifikát, což představovalo asi dvouměsíční práci. Musel být respektován soutěžní řád České komory architektů, který předepisuje počet a typ porotců, určuje kritéria hodnocení, předepisuje způsob podání návrhů a jejich grafické zpracování a také to, že vyhlašovatel se zavazuje se zpracovatelem nejvýše oceněného návrhu uzavřít smlouvy na dodávku projektu. Do soutěže bylo doručeno 19 návrhů, všechny formálně splnily zadané podmínky. Vlastní vyhodnocení se uskutečnilo na vrcholu Šeráku pod vedením předsedy komise architekta Pelčáka. S podrobnostmi z vyhodnocení této soutěže je možné se seznámit v časopise Architekt č. 22/96.

Vítězem se stal architektonický návrh architektky Aleny Šrámkové. Z předložených 19 návrhů byla uskutečněna výstava v ČHMÚ Komořanech a pobočce ČHMÚ v Ostravě. Při prohlídce knihy návštěv zjistíme, že vítězný návrh nenašel u všech pracovníků ústavu příliš kladnou odezvu, věříme však, že realizace přesvědčí o tom, že porota vybrala fundovaně a dobře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době se řeší velké i malé problémy související s povolením a zahájením výstavby, a proto držíme palec všem, kteří se na této výstavbě podílejí tak, abychom co nej - dříve začali meteorologická pozorování na vrcholu Šeráku.

Anna Sborwitzová - Marián Wolek, MZ 1997/2, ročník 50, str. 63-64