You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

  7.10.2013 - doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. - VŠB-TUO/PřF OU ve 13:30 hod.

 

29.9.2013 - Ing. Radim Seibert - Regionální centrum EIA s.r.o. ve 13:30 hod.

 

27.05.2013 - RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. - Air Silesia ve 13:30 hod.

 

08.04.2013 - RNDr. Josef Keder, CSc. - ČHMÚ/Praha ve 13:30 hod.

 

25.03.2013 - Ing. David Kupka - VŠB-TU Ostrava ve 13:30 hod.

(pod názvem - Studie pro města a obce – výsledky)

 

05.03.2013 - RNDr. Milan Šálek, Ph.D. - ČHMÚ p/Brno ve 13:30 hod.

 

16.01.2013 - RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. - ČHMÚ p/Hradec Králové ve 13:30 hod.

 

 

Datum poslední aktualizace: 7. 10. 2013