You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
22.11.2004 - Mgr. Petr Drobek (ČHMÚ p/Ostrava)

Mezoměřítkové atmosférické procesy - informace o letní meteorologické škole v Algheru

 
1.11.2004 - Ing. Jiří Walder

Kanadské národní a provinční parky

 
11.10.2004 - Mgr. Vladimíra Seberová (ČHMÚ p/Ostrava)

Výsledky měření akustického radaru na p/ČHMÚ Ostrava za období 1998-2003