You are here

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická společnost

Pozvánka na konferenci

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

 

14.–15. června 2017, Lysá hora v Beskydech, Bezručova chata

 

 

Úvodní příspěvky konference připomenou 120letou historii meteorologických a jiných měření a pozorování na Lysé hoře v Beskydech, jakož i fenoménu Lysé hory (lidé a turistika, sport, ochrana přírody a stavební aktivity).

Další příspěvky budou zaměřeny na obory meteorologie, klimatologie a znečištění ovzduší ve středních a horských polohách Česka, Polska a Slovenska. Pozvání přijalo mnoho odborníků, pozorovatelů horských meteorologických stanic z Česka, Polska a Slovenka, významných „amatérských“ meteorologů z Česka, klimatologů a pracovníků, zabývajících se měřením a staničními sítěmi v ČHMÚ, SHMÚ a IMGW. Představí se rovněž zástupci Klubu českých turistů, Horské služby, Povodí Odry, CHKO Beskydy, Českých radiokomunikací, zástupci výrobců a dodavatelů meteorologických stanic, přístrojů a webových kamer a rovněž provozovatelé chat na Lysé hoře a někteří fotografové.

Prezentována bude také problematika předpovědí a významné epizody počasí na horách. Některé příspěvky budou věnovány prezentaci a popularizaci Lysé hory, horské meteorologie a měření sněhu.

Konference naváže na obdobné aktivity posledních 50 let v Česku, jako byl např. Seminář o problémech horské meteorologie v Tatranské Lomnici (1965), v Ústí nad Labem (1979), v Tatranské Lomnici (1980) a Staré Lesné (1991).

 

Bloky/sekce konference:

I.      Zahájení semináře, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.     120 let meteorologických pozorování na Lysé hoře – historie, současnost a budoucnost. PhDr. Vladimír Ondruch

III.    Lysá hora, okolí Lysé hory a Beskydy – HS, CHKO, turisté, chataři, Radiokomunikace, (Lysá hora včera, dnes a zítra)

IV.   Problematika měření na horách - horské stanice u nás, na Slovensku a v Polsku. Profesionální staniční síť.  Měření na        Šumavě, v Jizerských horách, popř. jinde v Česku

V.  Meteorologické přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

VI.   Meteorologie, klimatologie a čistota ovzduší na horách

VII.  Lysá hora na fotografiích a ve filmu

VIII. Zakončení a vyhodnocení semináře, společné foto účastníků

 

Mimo již pozvané přednášející mohou účastníci konference přihlásit svůj příspěvek, pokud je obsahově vhodný do některé z uvedených sekcí.

 

Závazné přihlášky zasílejte do 15. 3. 2017. K přihlášení použijte přiložený formulář, nebo je ke stažení na stránkách České meteorologické společnosti (viz níže).

Vložné na konferenci je 500,- Kč. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Doplňující informace (doprava, oděv):

 • Konference bude mít neformální charakter (v turistickém duchu), předpokládá se tedy výhradně neformální oblečení.
 • Vrchol Lysé hory není volně dostupný pro automobilovou nebo jinou veřejnou dopravu. Předpokládáme, že většina účastníků konference dorazí na vrchol Lysé hory pěšky.
 • Je možné použít turistické trasy z Visalají a Zlatníku přes Zimný, po asfaltové komunikaci z Papežova, po žluté turistické značce z Krásné přes Malchor, po červené přes Kyčeru z Pražma, z Bystré přes Tanečnici, po modré z Borové přes Ivančenu, po žluté z Malenovic kolem Veličků a přes Lukšinec, z Nové Dědiny nebo od Bezručova srubu kolem restaurace U Zbuja, nebo nejfrekventovanější trasou z nádraží v Ostravici, kolem lanového centra, Butořanky a přes Lukšinec, nebo po modré z Mazáku na Butořanku a dále po červené, nebo od přehrady Šance po žluté Pod Čupel a Kobylanku (pro rekonstrukci hráze přehrady tato trasa nyní není vhodná).
 • Popis jednotlivých tras a doporučení naleznete během února na stránkách konference (viz níže), nebo se můžete obrátit s dotazem na organizační výbor.
 • Zájemci o případné vyvezení batohu či jiného zavazadla na vrchol tuto skutečnost oznámí organizačnímu výboru v přihlášce nebo dodatečně e-mailem (případně telefonicky) nejpozději 3 dny před začátkem konference. Na internetové stránce konference budou včas uvedeny pokyny o časech a místech sběru zavazadel (předpokládáme, že sběrné místo bude v Ostravici u nádraží na parkovišti a u lanového centra).
 • Po předchozí domluvě zajistíme v případě vážných zdravotních důvodů vyvezení účastníka.

Ubytování:

 • Kapacita ubytování na Lysé hoře je omezena. K dispozici je:

(1) Bezručova chata: 5 pokojů / 10 míst (cena za 1 lůžko 600,- Kč, bez snídaně v ceně noclehu).

(2) Bezručova chata: 6 lůžek v turistické ubytovně (nutný vlastní spacák), cena za nocleh 200,- Kč, bez snídaně v ceně noclehu.

(3) Chata Maraton: 14 dvojlůžkových pokojů se sociálním zařízením (smluvní cena 1750,- Kč / pokoj / noc včetně snídaně).

(4) Chata Maraton: 1 osmilůžkový pokoj se sociálním zařízením (smluvní cena 800,- Kč / lůžko / noc včetně snídaně).

(5) Chata Desítka: 4 čtyřlůžkové pokoje s teplou a studenou vodou na pokojích a sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy na chodbě objektu chaty Desítka (smluvní cena 400,- Kč / lůžko / noc bez snídaně).

(6) Chata Desítka: 1 osmilůžkový pokoj bez teplé a studené vody na pokoji (smluvní cena 400,- Kč / lůžko / noc bez snídaně).

(7) Nocleh ve vlastním stanu a spacáku na pozemku meteorologické stanice (zdarma).

Ubytování si každý účastník konference hradí sám na místě. Na Bezručově chatě se nedá platit strava ani nocleh platební kartou! Platba kartou je možná pouze na chatě Maraton a Desítka.

 • Žádáme účastníky, aby do rezervace ubytování uvedli své priority ubytování (aspoň 4). Ubytování jednotlivých účastníků bude přidělováno podle uvedených priorit a pořadí přihlášení.
 • Účastnice konference budou přednostně ubytovány ve dvoulůžkových pokojích jednotlivých chat (pokud nebudou preferovat jinou formu).
 • Pokud budete mít zájem, uveďte prosím, s kým máte zájem být ubytováni.
 • O místě a formě ubytování Vás budeme informovat nejpozději do 31. 5. 2017
 • Upozorňuje, že vzhledem ke kapacitě ubytování na Lysé hoře není možné si rezervovat dvoulůžkový, či jakýkoliv jiný pokoj pro samostatné ubytování.

Strava:

 • Veškerou stravu a konzumaci nápojů si účastníci konference hradí sami.
 • Stravování je možné z běžné (dostatečné) nabídky Bezručovy chaty a jídelny na chatě Maraton.
 • Účastníkům konference bude o hlavních jednacích přestávkách k dispozici občerstvení obdobně jako na jiných akcích pořádaných ČMeS (voda, káva, koláč).

Exkurze:

 • Zájemci z řad účastníků konference se mohou zúčastnit po skončení konference exkurze na komentovanou návštěvu vysílače Českých radiokomunikací a na profesionální meteorologickou stanici ČHMÚ na Lysé hoře.

Příspěvky:

 • Prezentace příspěvku bude v maximální délce 10 minut. K dispozici bude notebook s projektorem a s možností USB připojení. Upřednostňujeme prezentace v PowerPointu.
 • Účastníci obdrží Sborník přednesených příspěvků. Z tohoto důvodu žádáme všechny přednášející o zaslání textu příspěvku ve Wordu (ve formátu *.doc) do 15. dubna 2017. Předpokládaný rozsah textu je maximálně čtyři strany formátu A4, včetně všech grafických příloh a fotografií. Požadavky na formální úpravu příspěvku budou uvedeny na webové stránce konference.

Časový rozvrh:

 • Předpokládaný začátek konference bude ve středu 14. června 2017 mezi 13. až 14. hodinou, ukončení nejpozději ve 21 hodin, 15. června 2017 začneme mezi 8. až 9. hodinou, ukončení kolem 15. hodiny.

Podrobný časový harmonogram a přehled přihlášených příspěvků bude k dispozici do 31. května 2017 na webové stránce konference.

Potřebné informace naleznete na stránce České meteorologické společnosti: http://www.cmes.cz/cs/node/354

Těšíme se na Vaši účast.                                                                                                                                                     Za organizační výbor konference         

Ing. Pavel Lipina

                                                                                  


 

Závazná přihláška

vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem nebo poštou na adresu

e-mail: lipina@chmi.cz a volna@chmi.cz

(adresa: Pavel Lipina, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba)

nejpozději do 15. 3. 2017.

Příspěvky v předepsaném formátu (podle vzoru na internetových stránkách konference) zasílejte elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 15. 4. 2017.

 

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

 

Jméno (včetně titulů) ..........................................................................................................................................................

Zaměstnání .......................................................................................................................................................................

Adresa pro korespondenci ..................................................................................................................................................

Datum narození ......................……………..

E-mail ...............................................................................................................................................................................

Přihlašuji referát s názvem ..................................................................................................................................................

…………………………..…………………………………………………………………………............................................................

 

Doprava:  Individuální. Mám zájem o vyvezení zavazadla:    ano / ne

Ubytování:                  □  14. / 15. 6.     * označte ano / ne.

Označte priority ubytování (1-7), minimálně 4 varianty …………………………………………..........

Rezervace ubytování před začátkem konference:     □  13. / 14. 6.    typ ubytování (1–7) ………...

Rezervace ubytování po skončení konference          □  15. / 16. 9. typ ubytování (1–7) …………...

Měl(a) bych přání bydlet společně s ....................................................…………

 

Platba vložného:

Prosím zaslat složenku*  

Uhradím převodem na účet ČMeS* 1922595359/0800, variabilní symbol: datum narození (DDMMRRRR). Do zprávy pro příjemce napište prosím Vaše příjmení a heslo „SEMINAR_LH“, popř. zkráceně SEM_LH

Fakturou pro organizaci* ...................................................................................................................................... (doplnit)

* Nehodící se škrtněte

 

Zaměstnanci ČHMÚ budou informování o formě hrazení vložné (zatím neplaťte)

Vložné hrazené převodem z účtu laskavě uhraďte do 30. 4. 2017.

1. února 2017


 

Organizační výbor konference:

Milan Čermák, Jaroslav, Chalupa, Ing. Pavel Lipina, Mgr. Miroslav Řepka, RNDr. Vladimíra Volná, RNDr. Roman Volný, Ing. Dušan Židek


 

Přístupové turistické pěší trasy na Lysou horu, očíslované 1 - 14.

Použité zkratky : TZ - turistická značka, ŽST - železniční stanice, BUS - autobusová zastávka, P - parkoviště. Důležité body na trasách s uvedením nadmořské výšky v metrech, vzdálenosti od místa nástupu v kilometrech. Časy výstupů neuvádíme - průměrné tempo v horském terénu je 3 - 4 km za hodinu.

 

1 - červená TZ - Ostravice (418m) - ŽST, P - Butořanka (730m) 4km, Lukšinec (953m) 5,5km - Lysá hora (1323m) 8,5km. Jedna z nejfrekventovanějších tras. Při cestě Lanové centrum a dva prameny vody. Nevýhodou je asfaltový povrch na prvních 4 km cesty.

2 - modrá TZ - Ostravice,zastávka (402m) - ŽST - U Bezručova srubu (398m) - Staškov, rozc. (755m) 4km - Pod Lukšincem (860m) 5km - dále zelená a žlutá TZ (viz trasy 4 a 7) - Lukšinec (953 m) 6km - dále červená TZ (viz trasa 1) - Lysá hora (1323m) 9km. Na začátku trasy možno odbočit od Bezručova srubu k přírodní památce Peřeje 0,4 km.Po trase dřevěná hospůdka U Zbuja.

3 - modrá TZ - Ostravice, Mazák (435m) - BUS - Butořanka (730m) 3,5km - dále červená TZ (viz trasa 1) - Lysá hora (1323m) 8 km. Mezi Mazákem a Butořankou pískovcové skalní stěny Mazácké skály.

4 - zelená TZ - Frýdlant n.O., Nová Dědina (376m) Staškov, rozc. (755m) 4km - společně s modrou TZ (viz trasa 2) - Lysá hora (1323m) 9 km. Nevýhodou je velké převýšení (cca 950 m).

5 - žlutá TZ - přehrada Šance - toto nástupní místo není nyní doporučeno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce přehradní hráze. Náhradní trasa začíná na modré TZ z Mazáku (435m) - BUS (viz trasa 3). Za mostem přes řeku Ostravici doprava po úzké asfaltové cestě vzhůru k hotelu Zlatý orel (500m) - P - 1km. Cesta označena směrovými tabulemi. Od hotelu po neoficiální dobře žlutě značené stezce, po cca 1,5 km připojení ke žluté TZ od přehrady Šance - pod Čuplem (837m) 3km - Kobylanka (1054m) 5,5km - Lysá hora (1323m) 7km.

6 - modrá TZ - Frýdlant n.O. (360m) - ŽST, BUS, P - Nová Ves (378m) 1km - Malenovice - Borová, hostinec (455m) 3 km - Hradová (790m) 6km - Ivančena,mohyla (825m 7,5km - Malchor,rozc. (1205m) 10km - Lysá hora (1323m) 11km. Zajímavá místa : nově zrekonstruovaný památník popravených skautů na Ivančeně, v úbočí Malchoru pramen vody.Na trasu možno nastoupit od rozcestníku Malenovice-Borová, hostinec, cesta se zkrátí o 3km. Uvedená trasa překonává největší převýšení (přes 960m)

7 - žlutá TZ - Malenovice, hotel Rajská bouda (486m) - BUS, P- Satina, U Korýtka (560m) 1km - U Veličků (665m) 1,5km - Pod Lukšincem (860m) 3km -dále společně žlutá a zelená TZ (viz trasa 4) - Lukšinec (953m) 4km - dále červená TZ (viz trasa 1) - Lysá hora (1323m) 7 km. Zajímavosti na trase - po 1 km vlevo vodopády Satiny, U Korýtka pramen vody a Ondrášova skála s pamětními deskami, dále po stezce stylová dřevěná hospůdka U Veličků, pod Lukšincem puklinové jeskyně Ondrášovy díry.

8 - žlutá TZ - Janovice-Bystré, U Toflů (484m) - BUS,P - U kaštanů (686m) 1km - Tanečnice sklad (840m) 3km - dále zelená TZ směr Kykulka (996m) 4km - dále červená TZ viz trasa 10) - Ivančena,mohyla (825m) - dále modrá TZ (viz trasa 6) - Lysá hora (1323m) 8km. Trasa je jednou z nejméně turisticky navštěvovaných v úseku po Ivančenu. Autobusové spojení k výchozímu místu není příliš časté.

9 - zelená TZ - Malenovice-Hutě - BUS nebo Hotel Petr Bezruč (625m) - P - Hradová nad Salašem (790m) 1,5km - dále modrá TZ (viz trasa 6) - Lysá hora (1323m) 6,5km. V současnosti jedna z nejvíce používaných tras. Výhodou je kratší vzdálenost a menší převýšení (cca 700m).

10 -červená TZ - Pražmo, hotel Ondráš (425m) - BUS, P - Husina (580m) 3km - Baštice (570m) 4,5km - Kabát (650m) 5,5km - Kyčerka,sedlo (873m) 8km - Kykulka (996m) 9,5km - sestup k mohyle na Ivančeně (825m) 10km - dále modrá TZ (viz trasa 6) -  Lysá hora (1323m) 13,5km.Trasa, po které až k Ivančeně chdí zřejmě nejméně turistů. Nevýhodou je velká vzdálenost a pomalé získávání nadmořské výšky na prvních pěti kilometrech.

11 -žlutá TZ - Krásná, Lesní správa (495m) - BUS, P - Pod Šebestýnou (790m) 2km - Malchor, rozc. (1205m) - Lysá hora (1323m) 6 km. Příjemná trasa s rovnoměrným stoupáním s výjimkou závěrečného prudšího úseku po nově vybudované kamenné stezce, vedoucí po bývalé sjezdovce.

12 -zelená TZ - Krásná, Pod Žorem (495m) - BUS, P - údolí Borové (675m) 2km - Kyčera,sedlo (873m) 4 km - dále červená TZ (viz trasa 10) a modrá TZ (viz trasa 6) - Lysá hora (1323m) 9,5km. Trasa málo navštěvovaná až po mohylu na Ivančeně.

13 -červená TZ - Krásná, hotel Visalaje (780m) - BUS, P - Ježánky (750m) 0,5km - Vyšní Mohelnice (750m) 3km - Zimný (1080m) 6km - Lysá hora (1323m) 8km. Trasa s nejmenším převýšením (cca 550m), na prvních třech kilometrech střídání mírných sestupů a výstupů. Na planině Zimný odbočka 100m k pramenu vody. Trasa v závěru místy kopíruje a přetíná asfaltovou silnici na Lysou horu.

14 -zelená TZ - Krásná, Zlatník (625m) - BUS, P - Vyšní Mohelnice (750m) 2km - dále červená TZ (viz trasa 13) - Lysá hora (1323m) 7 km.

 

Doporučená cyklistická trasa ( kola silniční, treková a MTB).

Krásná, Papežov (606m) - BUS, P - po asfaltové přístupové komunikaci Českých radiokomunikací na Lysou horu. Délka trasy 8,4km. Poměrně rovnoměrné náročné stoupání s několika mírnějšími úseky. Celkové převýšení k turistickým chatám na Lysé hoře (1315m) činí 709m. Jednotlivé kilometry jsou označeny bílou barvou na vozovce. Trasa je vhodná i pro pěší výstup a to buď celá po asfaltové silnici nebo po cca 3,5km možnost napojení na Pasičkách na červenou TZ od Visalají (viz trasa 13).

V přehledu přístupových tras nejsou v souladu s pravidly pohybu v CHKO Beskydy uvedeny neznačkované cesty.

Podle turistických map, průvodce Beskydy a plánovače tras Klubu českých turistů (www.trasy.kct.cz)                                     

                                                     zpracoval : Jaroslav Chalupa    (únor 2017)


 

POKYNY PRO AUTORY

V pozvánce na konferenci byli všichni autoři příspěvku vyzváni a požádáni, aby své prezentace, které přednesou na konferenci do 15. dubna 2017 připravili a ve formátu *.doc (+ přílohy) a zaslali organizačnímu výboru konference.

Vzhledem k počtu příspěvků a délce konání konference bude omezen čas na prezentaci příspěvků. Podle pokynů by přednesený příspěvek měl trvat maximálně 12 minut, aby byl prostor pro krátkou diskusi a dotazy.

Požadovaný rozsah textu příspěvku do sborníku je maximálně čtyři strany formátu A4, včetně všech grafických příloh a fotografií (které autoři dodají v samostatných přílohách a tiskové kvalitě).

Organizační výbor autory žádá o dodržení termínu odevzdání textů do sborníku (15. dubna 2017), rozsahu a formální úpravy.

Svým vstřícným přístupem přispějete k vydání zajímavé publikace věnované historii pozorování na Lysé hoře a problematice meteorologie, klimatologie a čistoty ovzduší středních a vyšších poloh.

Na konferenci bychom rádi každému účastníkovi věnovali publikaci Sborník příspěvků z této konference, který vyjde v Nakladatelství ČHMÚ, mimo ediční řady.

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Formát A4
 • Nastavení okrajů 2,5 cm ve všech směrech
 • Písmo Times New Roman, vel. 11
 • Řádkování 1
 • Členění textu do kapitol (maximálně dvě číslované úrovně)

ROZSAH ČLÁNKŮ

Rozsah příspěvku max. 4 normostrany.

DOPORUČENÁ OSNOVA ČLÁNKŮ

Rukopis je předkládán v elektronické podobě (MS Word), věcně a jazykově správně. Rukopis musí být úplný, včetně všech příloh.

TABULKY

Tabulky se odevzdávají ve formátu XLS.

OBRÁZKY

Obrázky se odevzdávají v digitální podobě s rozlišením nejméně 300 dpi při velikosti 1:1 v některém z běžných grafických formátů – EPS, JPEG, TIFF, PNG, WMF, BMP, AI, CDR.

GRAFY

Grafy musí mít přesně označené osy příslušnými symboly veličiny, jednotky jsou uváděny v popisu obrázku. Preferovaný formát je XLS.

Tabulky a obrázky se dodávají se ve zvláštních samostatných souborech, neumisťují se do rukopisu, je vhodné však v textu označit místa, kam si je autor přeje umístit.

AUTOŘI

Je nutné uvést celá jména autorů, název a adresu instituce, kde autoři působí (pokud vystupují za organizaci či instituci) a e-mailový kontakt.


 

Přihláška ke stažení (*.doc):

Přístupové turistické pěší trasy na Lysou horu a doporučená cyklistická trasa (*.doc):

Pokyny pro autory (*.doc):