You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
12.12.2005 - Mgr. Petr Drobek (ČHMÚ p/Ostrava)

Povodeň 24. srpna 2005

 
6.12.2005 - RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHMÚ p/Brno)

Agroklimatické podmínky a porostní klima

 
7.11.2005 - Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ p/Ostrava)

Imisní monitoring v oblasti působnosti pobočky

 
24.10.2005 - Ing. Eduard Jarcovják (ČHMÚ p/Ostrava)

Analýza přízemní mapy a vše co z ní můžeme vyčíst

 
27.6.2005 - RNDr. Radim Tolasz (ČHMÚ Praha)

Počasí, podnebí, klimatická změna

 
23.5.2005 - Mgr. Roman Volný (ČHMÚ p/Ostrava)

Obloha pohledem meteorologa

 
11.4.2005 - Ing. Pavel Lipina (ČHMÚ p/Ostrava)

Klimatologické hodnocení roku 2004 na severní Moravě a ve Slezsku a hodnocení zimní sezóny 2004-2005

 
28.2.2005 - Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (UK Praha, MMF)

Ochrana čistoty ovzduší - historie, přítomnost a výhledy do budoucnosti

 
1.2.2005 - Ing. Martin Stříž (ČHMÚ p/Ostrava) a Filip Křižka (Ataco, s.r.o.)

Etiopie - beseda a promítání z pracovní cesty