You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
18.12.2006 - Mgr. Miroslav Řepka (ČHMÚ p/Ostrava)

Srbská hydrometeorologická služba

 
4.12.2006 - Ing. Dušan Židek (ČHMÚ p/Ostrava)

Operativní služba a informace (Možnosti využití klimatologické databáze a aplikace CLIDATA

 
23.10.2006 - RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ p/Ostrava)

Závislost koncentrací PM10 v Ostravsko-Karvinské aglomeraci na meteorologických podmínkách rozptylu

 
2.10.2006 - RNDr. Bohumil Techlovský a Alena Škrabalová p.f. (ČHMÚ Praha)

Letecká meteorologická služba ČHMÚ a Letecká meteorologická výstražná a prognózní služba

 
26.6.2006 - Mgr. Marek Strachota (ČHMÚ p/Ostrava)

Přístroje používané pro hydrologická měření na pobočce ČHMÚ Ostrava

 
15.5.2006 - Mgr. Tomáš Ostrožlík (ČHMÚ p/Ostrava)

Synoptická situace a průběh zimy ve střední Evropě

 
10.4.2006 - RNDr. Taťána Míková (ČHMÚ Praha)

Jak vzniká předpověď počasí v České televizi

 
21.2.2006 - Mgr. Miroslav Řepka (ČHMÚ p/Ostrava)

Stručná historie meteorologických pozorování na severní Moravě a ve Slezsku

 
9.1.2006 - RNDr. Luboš Němec (ČHMÚ Praha)

Měření a výpočet vodní hodnoty sněhu