You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
26.11.2007 - Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. (UK v Bratislavě)

Klimatická zmena ako globálny problém ľudstva

 
29.10.2007 - RNDr. Karel Vaníček, CSc. (ČHMÚ / Solární a ozónová observatoř v Hradci Králové)

Měření záření a slunečního svitu v ČHMÚ

 
16.10.2007 - RNDr. Jan Pretel, CSc. (ČHMÚ Praha)

Změny klimatického systému

 
4.6.2007 - Mgr. Blanka Krejčí (ČHMÚ p/Ostrava)

Manuální imisní monitoring - významná součást měřící sítě ČHMÚ

 
14.5.2007 - RNDr. Jan Sulan (ČHMÚ p/Plzeň)

Projevy silné konvekce - předpověď a skutečnost

 
23.4.2007 - Mgr. Martin Novák (ČHMÚ p/Ústí n.L.)

Biometeorologická předpověď ČHMÚ

 
16.4.2007 - Mgr. Petr Ptašek (ČHMÚ p/Ostrava)

Znečištění ovzduší prašným aerosolem na střední Moravě

 
20.3.2007 - Ing. Pavel Lipina, RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ p/Ostrava)

Zimní sezóna 2006-2007 a Porovnání úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10

 
19.2.2007 - Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ p/Ostrava)

Program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji