You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
25.11.2008 - Mgr. Miroslav Řepka a Ing. Martin Stříž (ČHMÚ p/Ostrava)

Meteorologická služba v Černé Hoře a Clidata a GIS v Namibii

 
6.10.2008 - RNDr. Karel Krška, CSc. (ČHMÚ p/Brno)

80. výročí meteorologického zabezpečování polární výpravy generála Nobileho

 
6.6.2008 - Mgr. Tomáš Ostrožlík a RNDr. Roman Volný (ČHMÚ p/Ostrava)

Silný vítr, vichřice, orkány z pohledu meteoprognózy

 
19.5.2008 - Mgr. Jiří Bílek, MUDr. Helena Šebáková (KHS Ostrava), RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ p/Ostrava)

Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě - 14.4.2008

 
7.4.2008 - Ing. Radomír Štěrba (ČIŽP OI Ostrava)

Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Ostrava

 
4.2.2008 - RNDr. Zdeněk Blažek CSc., Ing. Pavel Lipina, Mgr. Blanka Krejčí, Mgr. Alena Tížková (ČHMÚ p/Ostrava)

Seminář "40 let měření a pozorování v areálu pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

 
7.1.2008 - RNDr. Jiří Hostýnek (ČHMÚ p/Plzeň)

Větrné charakteristiky (měření a zpracování větrných dat, aplikace)