You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

Přehled přednášek ČMeS a ČHMÚ pobočky Ostrava za rok 2016

11. 4. 2016    Mgr. Alena Tížková (ČHMÚ Ostrava):

 „HEC-HMS - dosažené výsledky a možnosti dalšího vývoje na RPP Ostrava“

 

25. 4. 2016   RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ Ostrava/Nový Malín):

 „Statistická předpověď znečištění ovzduší PM10 na Ostravsku“

 

16. 5. 2016   Jiří Konečný (Medlov-Hlivice):

 „Anomálie 24. slunečního cyklu na základě pozorování slunečních skvrn“

 

23. 5. 2016   Bc. Jiří Čaňo (Ostrava):

 „Přednáška o včelách a jejich užitku pro lidstvo“

 

30. 5. 2016   RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Změna klimatu a přírodní katastrofy na Taiwanu“

 

6. 6. 2016     Ing. Jiří Nekovář, CSc. (ČHMÚ Praha):

 „Antarktida“

 

20. 6. 2016   Mgr. Blanka Krejčí (ČHMÚ Ostrava):

 „Jak měřit kvalitu ovzduší aneb novinky v monitorovací síti ČHMÚ“

 

19. 9. 2016    Mgr. Ondřej Kosík (ČHMÚ Ostrava):

 „Hydrologická část DBS Clidata a aplikace SOM Data (aktuální stav a vývoj)“

 

10. 10. 2016  doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Historické náhony, jejich význam v krajině a možnosti jejich výzkumu“

 

7. 11. 2016     Ing. Roman Voženílek (ČHMÚ/LMS Mošnov):

 

 „Meteorologické zabezpečení horkovzdušných balónů“

 

14. 11. 2016  Ing. Radim Pavlica (Horská služba Beskydy):

 „Horská služba v Beskydech a zejména na Lysé hoře“

 

21. 11. 2016  Dr. Ing. Martin Možný (ČHMÚ/observatoř Doksany):

 „Dopady změny klimatu na české vinařství a chmelařství“