You are here

přehled hustoty staničních síti (1970)

Světový přehled hustoty staničních síti pro klimatologické účely

V tomto příspěvku byly zpracovány údaje, které byly v obecné formě získány hlavně z hlášení jednotlivých národních meteoro­logických služeb z různých částí světa. Hlášení byla zaslána jako informační materiál pro 5. zasedání Komise pro klimatologii (CC1) při Světové meteorologické organisaci (SMO) v Ženevě v říjnu 1969. SMO je potom rozeslala jednotlivým členským stá­tům, tj. i Československu. V přehledu nejsou uvedeny všechny státy, protože některé státy informaci nezaslaly, nebo se odvolaly na to, že se počty stanic vůči roku 1965 nezměnily. Protože autor neměl k disposici většinou předchozí informace, nemohl všechny tyto státy do přehledu zahrnout. V přehledu jsou nejen státy, ale i některá teritoria, ovšem chybí tam některé státy, které nejsou v OSN. Přehled je proto neúplný a je sestavenpodle států v OSN (resp. teritorií) většinou s terminologií užívanou v SMO. Počet stanic je uveden podle stavu z r. 1969.

Hustota stanic byla vypočítána podle plochy států. Tyto údaje tyly získány ze Statistické ročenky ČSSR 1969. Je nutno brát v úvahu, že přehled o hustotě stanic je pouze zjednodušený, pro­tože zcela zanedbáváme otázku konfigurace terénu a podnebné a jiné charakteristiky (např. otázku, je-li nutná stejná hustota srážkoměrných stanic v pouštích jako v mírných zeměpisných šířkách ap.). V přehledu u Dánska je počet stanic včetně Grónska a Faerských ostrovů, ale hustota je počítána pouze z plochy vlastního Dánska. U některých údajů není jasné, zda uváděné počty stanic jsou zahrnuty v obou přehledech, když měří klim. prvky i srážky. To nelze z podkladů, které jsou k disposici jedno­značně určit. Přes tyto nedostatky lze předpokládat, že podklady mohou sloužit jako přehled o tom, jak který stát má hustotu sta­niční síť pro klimatologické účely. Údaje udávají na kolik km2 musí stačit údaj z jedné stanice.

 

A. Meteorologické základní a doplňkové stanice pro klimatologické účely:

Jedna stanice na x km2

1.

Belgie

93 km2

32

Sýrie

1798

2.

Hongkong

172

33.

Spojené království Vel.

 

3.

Dánsko

198

 

Británie a Sev. Irska

1921

4

Izrael

225

34

Ghana

2021

5.

Japonsko

231

35.

Thajsko

2048

6.

Albánie

240

36.

Ecuador

2070

7.

Itálie

301 (cca)

37.

Finsko

2247

8.

Rakousko

321

38.

Kuvajt

2667

9.

Španělsko

332

39.

Jordánsko

3760

10. Švýcarsko 338 40. Korea (jižní)

4101

11. Lucembursko 369 41. Surinam

4463

12.

Jugoslávie

491

42.

Írán

4791

13.

československo

493

43.

Angola

4832

14.

Německá dem. rep.

498

44.

Jihoafrická řep.

5194

15.

Německá spol. rep.

510

45.

Kanada

5490

16.

Tchaj-wan

571

46.

SSSR

5601 (cca)

17.

Polsko

753

47.

Kolumbie

5723

18.

Maďarsko

756

48.

Keňa (včetně Tanzánie a Ugandy)

7229

19.

Portugalsko

786

49.

Filipíny

7309

20.

Francie

872

50.

Vietnam (jižní)

7768

21.

Barma

881

51.

Indie

8030

22.

Nizozemí

885

52.

Austrálie

8552

23.

Irsko

925

53.

Argentina

11 816

24.

Salvador

930

54.

Gabun

12 746

25.

Mexiko

986 (cca)

55.

Nigérie

13 197

26.

Burundi

995

56.

Indonésie

16 003

27.

Švédsko

1168

57.

Malajsie

19 657

28.

Norsko

1292

58.

Sjedn. arabská rep.

24 426

29.

Rumunsko

1335

59.

Alžírsko

25 337

30.

Island

1431

60.

Zambie

28 947

31.

USA

1792

61.

Niger

1 267 000

 

B. Srážkoměrné stanice

Jedna stanice na x km2

1. Honkong

9 km2

31. Surinam

802

2. Izrael

30

32. Indie

810

3. Tchaj-wan

44

33. Indonésie

818

4. Německá dem. rep.

82

34. Švédsko

865

5. Irsko

85

35. Thajsko

892

6. Německá spol. rep.

92

36. Keňa (vč. Tanzánie a Ugandy)

909

7. Belgie

93

37. Austrálie

925

8. Československo

97

38. Sýrie

1058

9. Španělsko

98

39. Ecuador

1078

10. Jugoslávie

99

40. USA

1313

11. Dánsko

105

41. Barma

1462

12. Itálie

120 (cca)

42. Malajsie

1584

13. Maďarsko

120

43. Zambie

1636

14. Švýcarsko

120

44. SSSR

2240 (cca)

15. Nizozemí

129

45. Island

2641

16. Lucembursko

136

46. Kolumbie

2649

17. Polsko

145

47. Filipíny

3027

18. Salvádor

149

48. Írán

4120

19. Rakousko

162

49. Angola

4199

20. Francie

213

50. Vietnam (jižní)

4615

21. Rumunsko

216

51. Jordánsko

5749

22. Francie

224

52. Finsko

7837

23. Albánie

319

53. Alžírsko

11 675

24. Burundi

348

54. Kanada

21 640

25. Jihoafrická rep.

383

55. Sjedn. arabská rep.

37 092

26. Japonsko

435

56. Niger

181 000

27. Ghana

521

57. Argentina

277 666

28. Spojené království Vel. Británie a Sev. Irska

570

58. Mexiko

281 793

29. Korea (jižní)

648

 

 

30. Norsko

657

 

 

 

Československo má dobré umístění v celosvětovém měřítku, ovšem nelze zapomínat, že má proti některým státům i značně členitější terén, hustší osídlení, velkou hustotu průmyslu atp.

Otto Šebek, 1971/2, ročník 24, str. 47-48