You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
13.12.2010 - RNDr. Vladimíra Volná (ČHMÚ p/Ostrava)

Znečištění ovzduší v oblasti Moravskoslezských Beskyd za období 1970-2009

 
29.11.2010 - Ing. Karel Borovička (Agroporadenství, s.r.o. - Jakartovice)

Vliv počasí na kvalitu zemědělských plodin

 
1.11.2010 - RNDr. Martin Možný (ČHMÚ / Observatoř Doksany)

Popis a modelování teplotních diferencí mezi manuálním měřením v budce a automatickým měřením pod štítem

 
18.10.2010 - Mgr. Oldřich Motyka (VŠB - TU Ostrava)

Jak to vidí mechy, aneb monitoring znečištění ovzduší

 
4.10.2010 - Mgr. Petr Drobek (ČHMÚ p/Ostrava)

Hodnocení úspěšnosti meteorologických předpovědí v předpovědní službě ČHMÚ

 
28.6.2010 - RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D. (ČHMÚ p/Ostrava)

Hydrologické důsledky přívalových povodní z června 2009

 
14.6.2010 - RNDr. Tomáš Vlasák (ČHMÚ p/České Budějovice)

Hodnocení úspěšnosti hydrologických předpovědí v ČR

 
17.5.2010 - RNDr. Roman Volný (ČHMÚ p/Ostrava)

Povodeň v roce 2009

 
26.4.2010 - RNDr. Josef Keder, CSc. (ČHMÚ Praha)

Co se dá očekávat od smogového varovného regulačního systému

 
12.4.2010 - Ing. Martin Jonov a Ing. Šárka Maděřičová (ČHMÚ p/Ostrava)

Hydroprognóza Ostrava - tři hlavní činnosti

 
1.3.2010 - Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ p/Ostrava)

Znečištění ovzduší v Srbsku (twinningový projekt MŽP a ČHMÚ

 
25.1.2010 - Mgr. Hana Šeděnková (ČHMÚ p/Ostrava)

Visual Weather - zobrazování výsledků numerických předpovědních modelů