You are here

Praha 15. – 17. 2. 1966

Seminář o krátkodobé předpovědi počasí

Seminář pražské pobočky Československé meteorologické společnosti v roce 1966

Ve dnech 15.—17. února 1966 uspořádala pražská pobočka meteorologické společnosti v Hydrometeorologickém ústavu v Komořanech u Prahy seminář o krátkodobé předpovědi počasí.

Účelem tohoto semináře bylo zhodnotit dosavadní vývoj synoptiky v zahraničí i u nás a získat orientaci do budoucna. Na seminář byli pozváni meteorologové z celé republiky. Snahou semináře bylo totiž též umožnit osobni styk synoptiků, kteří pracuji na různých pracovištích. Pořadatelé se snažili vtisknout semináři diskusní ráz, neboť se domnívali, že v diskusi se objasní jednotlivé problémy více než pasivním poslechem referátů. Přesto, že diskuse často odbíhala od původního tématu, domnívám se, že pomohla osvětlit některé problémy, s nimiž se synoptik setkává v denní praxi.

Ukázalo se, že největší nedostatek, kterým trpí dnešní před­povědi počasí, spočívá v nedostatečné interpretaci předpovědních map. Tímto směrem by se měl zaměřit i praktický výzkum, jemuž přímo záleží na zlepšení předpovědi počasí.

Některé přednášky naznačily, jakým směrem postupuje vývoj objektivních předpovědních metod. V diskusi byla probrána i otázka družicové meteorologie a celkem shodně bylo konstato­váno, že v tomto oboru by bylo třeba intensivně pracovat. Mnohé přednášky a diskuse se týkaly předpovědi jednotlivých meteoro­logických prvků a ty ukázaly na možnosti dílčích výzkumných prací i na odloučených pracovištích. Probrána byla i otázka for­mulací předpovědí a bylo ukázáno na nedostatky dnešního stavu.

Text přednášek a diskusí, který následuje, podává čtenáři podrobnější informaci o průběhu semináře. Referáty jsou uvedeny v tom pořadí, jak byly předneseny, bez lektorování. Diskuse byla zaznamenána pomoci magnetofonu. U každého referátu je uve­dena jen podstatná část diskusních příspěvků. Upozorňujeme, že i když má diskuse někde formu přímé řeči, nemusí být doslov­ným zněním.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedení SaLS Hydrometeorolo­gického ústavu za ochotu, s níž nám vyšlo vstříc při pořádání se­mináře, a redakci Meteorologických zpráv za uveřejnění všech referátů.

Semináře se zúčastnili: Andrlík, Anýž, Ballon, Bayer, Bila, Brádka, Brandejs, Brož, Bubník, Budín, Bukva, Burešová, Brůžek, Cícha, Coufal, Čechová, Černava, Červený, Dubec, Dvořák, Förchtgott, Gottwald, A. Gregor, Z. Gregor, Hambálek, Hejda, Hlachová, Hlaváč, Hrubeš, Hudeček, Chalupský, Ježek, Jílek, Jírovský, Kakos, Kolesár, Konček, Kopáček, Korejs, Koubek, Krejčí, Krška, Křivský, Lochman, Luner, Meduna, Molnár, Muchyová, Munzar, Nosek, Novotný, Otrubová, Panenka, Papež, Papež ml., Pechala, Peterka, Píchá, Podhorský, Podzimek, Popálený, Procházka, Prokop, Průšek, Rak, Rein, Rybář, Rychetský, Sedláček, Seifrt, Slabá, Slabý, Sobíšek, Soukup, Strachota, Šamaj, Šebek, Šebková, Škoda, Štekl, Štengl, Švandová, Švejda, Táborský, Toulcová, Vesecký, Veselá, Veselý, Věková, Vitek, Vondráček, Vrána, Zeman, Zikmunda.

Semináře se za všechny 3 dny zůčastnilo 96 meteorologů a bylo předneseno 22 referátů.

Jan Brádka, MZ 1966/3-4, ročník 19, str. 66